DUA

DUA

YILLAR ÖNCE YAZDIĞIM BİR DUADIR
Ya Rab, hiç şüphe yok ki sen dualarımızı işitir, niyetlerimizi bilirsin. Tövbelerimizi kabul eyle. Çünkü sen tövbeleri kabul buyuran rahmet ve merhameti sınırsız olansın.
Rabbimiz, bizi şirkten ve günahlardan uzak tut. İnsanız hata yaparız, günahlarımızı affeyle.
Çünkü sen affedensin, bağışlayansın ve sana açılmış elleri geri çevirmeyen sensin.
Üstün kudret sahibi olan sensin ya Rabbi ve sen her şeyi yerli yerince yapansın.
Allah’ım, biz sana yürekten bağlandık ve teslim olduk. Senin yoluna baş koyduk. Bizi senin yolundan saptırma ya Rabbi.
Allah’ım, biz sana ve senden gelen Kur’an’a inandık. Bizi cennet ehli kullarından eyle.
Ya Veli, ya Fettah, ya Gaffar ya Kerim; bizi son nefesimizi verinceye kadar tevhid inancıyla mazhar kıl ve bizi son nefesimizi verinceye kadar tevhid inancıyla arındır.
Ya Rezzak, ya Rakib, ya Mucib, ya Ehad, ya Samed; Doğu da senindir batı da. Hangi yöne dönersek dönelim sana yönelmiş oluruz. Şüphesiz sen lütfu, rahmeti ve merhameti sonsuz olansın ve sen her şeyi bilensin.
Ya Berr, senden iyilik istemeye ne hacet. İstememi isteyişin zaten iyiliğindir. Senden istemeye ne hacet, vermek istemeseydin istemeyi vermezdin.
Ya Aziz, biliriz ki sana açılan elleri geri çevirmezsin, seni zikreden dilleri lal eylemezsin. Son nefesimizi verinceye kadar sana yönelmeyi ve senden isteyebilmeyi bizlere nasip eyle
Yeri ve göğü ve arasındaki her şeyi yaratan ve sahibi olan Allah’ım; sana inandık, sana sığındık, yalnız senden af diler ve sadece senden yardım isteriz. Bizi gufranına nail eyle, mağfiret eyle ve hidayetine mazhar eyle.
Ya er Rahimin, sana inandık, sana iman ettik ve sadece sana yöneldik ve tevekkül ettik. Sadece sana el açtık ve senden diledik.
Halik sensin, Melik sensin. Alim sensin, Halim sensin. Son nefesimizde de Kelime-i Şahadet getirmeyi bizlere nasip ihsan eyle!


About the Author
Author

BrsKzy

Leave a reply

Name (required)

Website