Kuran ve Psikoloji: Bir Müslüman’ın Karakterinin İnşası 2

Kuran ve Psikoloji: Bir Müslüman’ın Karakterinin İnşası 2

Kuran ve psikoloji yazı serimizde Kuran’a göre bir Müslüman’da olması gereken erdemleri ve yasaklanan kötü karakter özelliklerini incelemeye devam ediyoruz.

İnsanlar arasında ve toplumda kötülüğü değil iyiliği egemen kılmak adına her bireyin iyi karakter özelliklerine sahip olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra her bireyin, kötü karakter özelliklerinin de bilincinde olması ve bunlardan uzak durması gerekmektedir. Kuran’da bireyin karakterini inşa eden birçok ayet yer almaktadır. Bu yazımızda ikiyüzlülüğü inceleyeceğiz.

İkiyüzlülük, kişinin sahip olmadığı duygu, düşünce, erdem, değer veya özelliklere, sanki sahipmiş gibi davranması veya sahip olduğunu iddia etmesidir. İkiyüzlü biri gerçek duygularını, düşüncelerini ve içsel durumunu gizler. Kuran’da ikiyüzlülerden söz edilir ve bu karakterdeki kişiler kınanır. İkiyüzlülerle ilgili ayetler şöyledir:

 “İkiyüzlüler, yardımda bulunurken de istemeye istemeye, gönülsüz verirler.” (Tevbe Suresi, 54. Ayet)

“İkiyüzlüler, namaza kalkacakları zaman istemeye istemeye kalkarlar ve insanlara, namaz kılıyor desinler diye, gösteriş yaparlar.” (Nisa Suresi, 142. Ayet)

“Erkeğiyle kadınıyla ikiyüzlüler birbirine benzer; kötülüğü özendirip iyiliği engellerler, hayır için harcamaya elleri varmaz.” (Tevbe Suresi, 67. Ayet)

“İnananlar! Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı halde halka gösteriş için yardımda bulunan kişi gibi yardımlarınızı başa kakmakla ve eziyet etmekle boşa çıkarmayın.” (Bakara Suresi, 264. Ayet)

 “İkiyüzlüler, kıldıkları namazlarının anlam ve amacından habersizdir, gösteriş için kılarlar. Onlar, kamu hakkına/yardıma/zekâta/iyiliğe de engel olurlar.” (Maun Suresi, 5-7. Ayetler)

 “İkiyüzlülere soracak olsan mutlaka, “Biz lafa dalıyor eğleniyorduk, hepsi bu!” derler. De ki: “Siz Allah ile, O’nun âyetleriyle ve peygamberiyle mi eğleniyordunuz?” (Tevbe Suresi, 65. Ayet)

“Gönüllü olarak yardımda bulunan inananların cömertliklerini eleştirenler ve aynı zamanda fazla veremeyen yoksullarla da alay edenler yok mu, Allah onları aşağılayacak. Onlar için acıklı bir azap var.” (Tevbe Suresi, 79. Ayet)

“İnsanlardan öylesi var ki dünya hayatıyla ilgili sözleri senin hoşuna gider. Üstelik sözüne uyduğuna Allah’ı da şahit gösterir. Halbuki gerçekte o, düşmanların en yamanıdır.” (Bakara Suresi, 204. Ayet)

“İkiyüzlüleri gördüğün zaman, görünüşleri hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerini dinlersin. Onlar, dikilip dayanmış kütükler gibidir. Her gürültüyü kendi aleyhlerinde sanarlar; onlar gerçek düşmandır, onlardan sakın.” (Münafikun Suresi, 63. Ayet)

Kuran ve psikoloji yazı serimizin ikincisini kısa tuttuk. Seri, bu çerçevede devam edecek. Kuran ve psikoloji yazı serimizdeki birinci yazımızı okumak için tıklayınız: https://www.diniyazilar.com/2020/06/kuran-ve-psikoloji-bir-muslumanin-karakterinin-insasi-1/


About the Author
Author

Editor 4

Leave a reply

Name (required)

Website