Kuran ve Psikoloji: Bir Müslüman’ın Karakterinin İnşası 2

Kuran ve Psikoloji: Bir Müslüman’ın Karakterinin İnşası 2

Kuran ve psikoloji yazı serimizde Kuran’a göre bir Müslüman’da olması gereken erdemleri ve yasaklanan kötü karakter özelliklerini incelemeye devam ediyoruz. İnsanlar arasında ve toplumda kötülüğü değil iyiliği egemen kılmak adına her bireyin iyi karakter özelliklerine sahip olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra her bireyin, kötü karakter özelliklerinin de bilincinde olması ve bunlardan uzak durması gerekmektedir. Kuran’da bireyin karakterini inşa eden birçok (more…)
Büyük Günahlardan Biri: İkiyüzlülük

Büyük Günahlardan Biri: İkiyüzlülük

Yüce Allah, pek çok ayette ikiyüzlülerden (münafıklardan) söz eder. Bunlar Allah’a, kitaba inanmış gibi görünürler, fakat aslında inanmamışlardır. Allah’ın kalplerimizde olanı bildiğini unutup, kendilerince Allah’ı aldattıklarını zannederler. Yüzümüze gülen birinin arkamızdan konuştuğunu öğrenmek moralimizi bozar. Bu bile ne kadar rahatsız edici bir şeyken, bir de bunun Allah’a yapıldığı düşünülürse olayın önemi daha iyi anlaşılır. Şu bir gerçek ki, ikiyüzlüler hileler (more…)