Tövbe

Tövbe

Tövbe
Dönme anlamına gelir. Günahtan dönmek bir daha yapmama haline denir. Dilin eylemi değil kişilerin eylemidir. Yani dil ile tövbe etmekten öte, yapılan yanlışı bırakma halidir.
Allah Teâlâ buyuruyor ki tahrim süresinde içtenlikle, bir daha yapmamak “üzere tövbe edin. Kötülüklerinizi örter rabbiniz” buyruluyor.

Tahrim Suresi.8:
66.8: Ey iman edenler! Allah’a içtenlikle tövbe edin. Umulur ki, Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi, içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır, gider. ‘Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla; çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter’ derler
Taha Suresi.82: 20.82: ‘Şüphe yok ki ben GAFFAR’ım. tövbe edip inanan ve salih ameller işleyen, sonra da doğru yol üzere devam eden kimse için.
El gaffar damadının ne anlama geldiğini hatırlayalım. Bağışlanmasını sonu olmayan. Kaç kez hataya , günaha düşmüş olsan da mağfiret isteyeni bağışlayan. Hani alışkanlıklarımız vardır, bağımlılıklarımız vardır, yapmak istemesek de yine tekrar tekrar yaparız. El Gaffar; onların hepsini bağışlayandır.
Ayetin devamına bakalım. El Gaffar bağışlayınca tövbe yani dönüş sağlanır. Salih amel ile de başta kendimizi sonra da çevremizi ıslah ederiz.
Açıklayıcı bir ayeti mübin ile devam edelim.
9.104: Onlar, kullarının tövbesini kabul edenin ve sadakaları alanın Allah olduğunu; tövbeyi çok kabul edenin, çok merhametli olanın Allah olduğunu bilmediler mi?
Yapılan kötü, olumsuz, günah, hata gibi durumlarda onu bırakarak tövbe oluyor. Salih amel de gereklidir. Tövbe suresindeki bu ayeti furkan salih amele bir örnek sunuyor.
Temizlenmenin bir yöntemi diyebiliriz.
25.71: Kim de tövbe eder ve salih amel işlerse işte o, Allahʼa, tövbesi kabul edilmiş olarak döner.
28.67: Ama tövbe edip iman eden ve salih amel işleyen kimsenin kurtuluşa erenlerden olması umulur.
Salih panelin gerekliliği neden dersek, çünkü iyilikler kötülükleri giderir
25.70: Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka. Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
Ayettin bize sunduğu azizliğe bakar misiniz?
Kötülükleri iyiliklerle değiştirecek. Yaptığın kötülük sana ivme kazandıracak. Hem dönüş hem de salihatlik hem de o kötülükler değişecek
Zoru görmeden zor olanı başarmak zor. Kendimizi ,çevremizi bir okuyalım. Zorluklarla ,hatalarla insan kendini gelistirir.bedelini ödeyerek elbette. İmtihanlarımız da böyle değil mi ? Potansiyelimizin ortaya çıkması için. Başka bir yönüyle okuma diyelim buna da….
Bakışımlı başka bir ayet Hud süresinde gecer
11.114: (Ey Muhammed!) Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu, anlamak isteyenler için bir hatırlatmadır.
iyilikler kötülükleri giderir
Namaz iyiliklere bir örnekleme. Bize dusen bu çoğaltıp hayata taşımak Tevbe suresindeki sadaka gibi….
Allahü teala tövbe ile ayetlerinde “ Kabilittevbe” öğretisi var.Tevbeleri kabul eden anlamındadır. Tövbe edince yani vazgeçince günahtan,hatadan hemen kabul ediyor. İcabet ile karıştırmamak gerekiyor. İcabet;olumlu yada olumsuz cevab vermektir. Kabul etmektir . Bundan dolayı kabil ile gelmesi biz inananlara müjdedir.

5.74: Hâlâ mı Allah’a tövbe etmezler ve Ondan bağışlanma istemezler? Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Tövbe Suresi.112:
9.112: Bunlar, tövbe edenler, ibadet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar , rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah’ın koyduğu sınırları hakkıyla korumaktadır. Müminleri müjdele!
Al i İmran suresi 90.ayette tövbesi kabul olmayanları apaçık bildiriyor. Iman edip, inkâr edip, onlarda ileri gidenler. Maazallah!
Ali İmran Suresi.90:
3.90: Şüphesiz iman ettikten sonra inkâr eden, sonra da inkârda ileri gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte onlar sapıkların ta kendileridir.


About the Author
Author

Ahsen nisa Kuran talebesi,saliha kul olma cehdinde...

Leave a reply

Name (required)

Website