Kur’an’daki Özgürlük

Ortadoğu toplumlarında özgürlüğün önemi bilinmemektedir. Bilinmediği için zaten Ortadoğu toplumları dikta rejimler tarafından yönetiliyor. Kur’an ise siyasi, sosyal ve ekonomik özgürlükler vermektedir.

Yaşama Özgürlüğü

6:151- De ki: “Rabbinizin neyi haram ettiğini açıklayayım: 1-) Hiçbir şeyi şirk koşmayın. (Anne ve babana iyilik yap) 2-) Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızık veriyoruz. 3-) Kötülüğün açığını da gizlisini de yaklaşmayın. 4-) Hak dışında Allah’ın haram kıldığı canı öldüremezsin. Bunlar size öğütlerdir umulur ki aklınızı kullanırsınız.”

İfade ve Hakaret Özgürlüğü

2:256-Dinde zorlama-iğrendirmek yoktur. Doğru yol ile yanlış yol birbirinden ayrılmıştır. Kim zorbalığı ve diktatörlüğü inkar ederse ve Allah’a iman ederse, işte o kopmayan, değerli ve sağlam bir mülke tutunmuştur. Allah her şeyi işitendir ve her şeyi bilendir.

4:140-Size indirdiği kitap inkar edilip ve hakaret edilirse ya da alaya alınırsa onlarla başka konuya geçinceye kadar birlikte oturmayın. Yoksa onlar gibi olursunuz. Allah inkarcıları ve ikiyüzlüleri hepsini cehennemde toplayacak.

25:63-Rahman’ın köleleri, Dünya’da alçakgönüllü olarak yürürler. Kendilerine laf atıldığı zaman “barış” derler.

Yukarıdaki 2:256 ayeti dini özgürlük vermektedir. 4:140 ayeti Allah’a ve onun ayetlerine hakaret edilme özgürlüğünü vermektedir. 25:63 ayeti ise hem hakaret hem de ifade özgürlüğü vermektedir. Ayetlerin hiçbirinde düşüncesini belirtti diye bir kişi hapse atılmaz ve öldürülmez.

Seyahat Etme Özgürlüğü

29:20-De ki: “Dünya’yı dolaşın da yaratılışın nasıl başladığına bakın. Sonra Allah son yaratılışı Ahirette yapacaktır. Allah’ın her şeye gücü yeter.”

3:137-Sizden öncekilere de Allah’ın yasası uygulandı. Yalanlayanların sonu nasıl olmuş bir bak.

Toplanma/Protesto Yapma Özgürlüğü

60:12-Ey Peygamber, Mümin kadınlar senin yanına geldikleri zaman onlarla karşılıklı sözleşme yap: 1-) Hiçbir şeyi Allah’a ortak koşmamak. 2-) Hırsızlık yapmamak. 3-) Zina etmemek. 4-) Çocuklarınızı öldürmemek. 5-) Elleri ve ayakları arasında iftira uydurup getirmemek. 6-) İyi işlerde sana isyan etmemek üzere onlarla karşılıklı anlaşma yap. Mümin kadınlar için Allah’tan bağışlanma dile. Allah, çok Bağışlayan ve çok Şefkatlidir.

Yukarıdaki ayet çok açık. Eğer ülkeyi yönetenler, yanlış iş yaparlarsa onlara isyan edebiliriz. Kur’an 60:12 ayetiyle bunu gösteriyor. Peygamber olarak da Musa peygamberi bize örnek olarak veriyor.

Mülkiyet/Ticaret Özgürlüğü

24:27-Ey iman edenler, evlerinizden başka evlere, izin almadan, halkına selam vermeden girmeyiniz. Öğüt alırsanız sizin için daha iyi olduğunu görürsünüz.

2:282-Ey iman edenler! Belirli bir süre için birbirinize borç verdiğiniz zaman onu yazın. Sizden bir yazıcı onu adaletle yazsın. Yazıcı, Allah’ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan kaçınmasın, yazsın. Borçlanan kişi de dikte ettirsin. Efendisi olan Allah’tan korksun, onda sahtekarlık yapmasın. Borçlanan kişi aklı ermez veya çaresiz, ya da dikte etmekten aciz ise velisi adaletle yazdırmalı. Erkeklerinizden iki şahit de tanıklık etsin. İki erkek şahit bulamazsanız dilediğiniz şahitlerden bir erkek ve iki kadın seçiniz ki kadınlardan biri yanıldığında diğeri ona hatırlatsın. Şahitler, çağrıldıkları vakit çekinmesin. Az olsun, çok olsun, ödeme tarihi ile birlikte onu yazmaktan üşenmeyin. Bu, Allah katında daha adaletli, tanıklık açısından daha sağlam ve kuşkulanmamanız için daha uygundur. Yalnız, ticaret peşin olursa onu yazmamanızda bir sakınca yok. Alışveriş yaptığınızda tanıklarınız bulunsun. Yazana da tanığa da zarar verilmesin. Aksi halde kendinize kötülük edersiniz. Allah’ı dinleyin. Allah size öğretiyor. Allah her şeyi bilir.

4:29- Ey iman edenler, birbirlerinizin mallarını haksız yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rıza yoluyla yapılan ticaret başkadır. Kendinizi öldürmeyin. Allah size karşı çok Merhametlidir.

Bilimsel Araştırma Yapma Özgürlüğü

3:190-Dünya’nın ve Evrenlerin yaratılışında, gece ile gündüzün yer değiştirmesinde akıl sahipleri için ayet ve mucizeler vardır.

3:191-Onlar ki ayaktayken, otururken ve yan yatarken Allah’ı düşünürler. Evrenlerin ve Dünya’nın yaratılışı hakkında düşünürler. “Rabbimiz sen bunu boş yere yaratmadın. Senin sıfatların kusursuzdur. Ateşin azabından bizi koru.”

29:20-De ki: Dünya’yı dolaşın da yaratılışın nasıl başladığını bakın. Sonra Allah, ahiret yaratılışını yapacak. Allah’ın gücü her şeye yeter.

Güncel yazılarım: https://kuranyeter19.blogspot.com/


About the Author
Author

Kuran Mumini

Leave a reply

Name (required)

Website