About the Author
Author

Kindi

Peygamberlerin Görev ve Sorumluluk Alanı

Peygamberlerin Görev ve Sorumluluk Alanı

Kur’an ayetlerini incelediğimizde yüce Allah’ın ilahi buyruklarını insanlara bildirme yolunun peygamberlik kurumu aracılığı ile olduğu görüyoruz. İnsanlara ulaştırmak istediği mesajlarını yine insanlar arasından seçtiği seçkin kullarına vahyetmekte ve söz konusu bu vahyin insanlara ilan edilip ulaştırılması için peygamberleri memur kılmaktadır. Bu sebeple peygamberlerin dini konulardaki söz ve filleri kendilerine vahyedilen ilahi metinlerin sınırları içindedir. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in de dini konulardaki (daha&helliip;)
Kur’an’ı Okumak, Anlamak ve Yaşamak

Kur’an’ı Okumak, Anlamak ve Yaşamak

Kelime itibariyle okunan anlamına gelen Kur’ân-ı Kerîm, dini, ahlâki, sosyal ve beşeri ayetleri ile tüm insanlığa rahmet ve kılavuz olarak gönderilmiş eşsiz bir kitaptır. Bir yazıyı ya da kitabı değerli kılan şey ortaya koymuş olduğu değerlerin akla, mantığa ve insan yaratılışına uygunluğu ile onu diğer yazı ve kitaplardan ayıran orijinalliğidir. Kur’ân, birbirinden çok farklı konulara temas etmesine rağmen kendi içindeki (daha&helliip;)
Kur’an’daki Temel Emirler (1)

Kur’an’daki Temel Emirler (1)

Allah’a İman Edin Rahman ve Rahim Allah’ın Adıyla Ey Rabbimiz! Bir çağırıcının, ‘Rabbinize inanın’ diye imana çağırdığını işittik ve iman ettik. Ey Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla bizim. Kötülüklerimizin üstünü ört ve bize iyiliklerle ölmek nasip et. 3 Ali İmran Suresi Ayet 193 Hz. Âdem’den itibaren gönderilen ilahi dinlerin en temel mesajı Allah’a iman etmek yani gönülden bir teslimiyetle Allah’a inanmaktır. Allah’a (daha&helliip;)