About the Author
Author

ariamoneva

Düşün! Oku! Ve Yaz!

Düşün! (tefekkür) Geçmişe (tezekkür) ve geleceğe yönelik(tedebbür) düşün!… Ve tüm bu düşünmeler arasında bağ kur! (taakkûl) Sonra bugüne ve buraya dair çıkarım yap, düşünceni an da yoğur!(tefakkuh)… Ama düşünürken sakın sığ düşünme! (tefkir) Tefekkür et ama tefkir etme! Düşünceni ölç ve biç! Sonra bir daha ölç ve biç! Sonra etrafını süz, ama akıl melekelerinin tamamını kullan ve hükmünü ver! Fakat (daha&helliip;)

Peygamberi Anmak mı Anlamak mı?

Bizim için çok şey ifade etmesi gereken peygamber efendimizi(as) maalesef küçük bir haftaya sığdırma gayretindeyiz, Peygamberin değeri bu kadar küçük olmamalı. Çünkü Peygamber değerini vahiyden, yani onun sahibinden alır. Vahiy tüm hayatı inşa etsin diye var edildi. Bu yüzden peygamber de tüm hayata vahyi taşımak için bütün hayatımızda asli bir rol oynamalı ki onu inşa eden vahiy bizi de inşa (daha&helliip;)

Hira Arayıştır…

Hira… hayatın her alanına dair mutluluk formüllerinin hayatın her alanına örnek olabilecek  kutlu bir nefse inmeye başladığı o küçük mustatil… Hira  övülen peygamberin övülüşünün belgelendiği, Nur dağının eteklerine ‘en-Nur’ olan Allah’ın kondurduğu o nurlu mekan… Hira arayışın başladığı ismide arayış olan, Allah resulünün vahyi almadan önce itikafa  çekildiği ve her ne zaman Mekkelilerin putlara tapındığını görse: “keşke Hira’da olsaydım da bunları (daha&helliip;)

Kimmiş Bakayım Sizin Rabbiniz?

Ey insanoğlu! Bu kadar ulu ve cömert olan Rabbine karşı bu gururun ne? (82:6) diye soruyordu maveradan bir ses. Bu sesin sahibi belki insanın iç derinliklerinde boğduğu, çıkmazlara soktuğu vicdanı, belki Cebrail belki de Yüce Rab olan Allah’tı. Peki insan Rabbine yani onu terbiye eden ve koruyan, ona rızık veren, onun ihtiyaçlarını karşılayan, keremi bol Rabbine karşı nasıl olur da (daha&helliip;)