“İslam, Kız Çocuklarıyla Evliliği Onaylıyor” İddiası

“İslam, Kız Çocuklarıyla Evliliği Onaylıyor” İddiası

İslam’a saldırmak için bazen gündeme gelen konulardan biri de “İslam’ın kız çocuklarıyla evliliği onayladığı” iddiasıdır. Söz konusu kişiler, geleneksel din anlayışının öğretilerini, İslam’mış gibi sunmakta ve İslam’a saldırı için kullanmaktadırlar. Oysa, geleneksel-kültürel din anlayışı ile Allah’ın vahyi olan Kuran’daki din arasında çok büyük farklar bulunmaktadır. Bu farklardan birisi de “kız çocuklarıyla evlilik” konusudur. İslam dininin kız çocuklarının çok erken yaşlarda (daha&helliip;)