NİYETLERİ NE ?

On beş gün içinde iki ayrı gazetede. Aynı hikayeyi okuyunca şaşırdım niyetleri ne? adam öldükten sonra mahşer yerinde iyi bir müslümana kul hakkını helal etmiyor. melekler yukarda cenette muhteşem bir köşk gösterip buna sahip olmak istermisin diye sorarlar adam buna nasıl sahip olabilirim diyor. orası kul hakkını helal edenlerin cevabını veriyorlar. Aynı gün başka bir gazetenin dini sayfasında bir evliya (more…)

uyanalım artık

Gazete haberleri İzmir seferisarda sahile 15 ceset vurdu. saros körfesinde 7 cesed kamyonda havasızlıktan ölen 17 kişi bunlar ve niçeleri mülteci değin kacak değin bir sürü ölü nereden geliyor nereye gidiyor. Iraklı Pakistanlı Afganistanlı müslüman ülkeleri hayatı katı kurallarla cehenneme döndürmüşler. gitmek istedikleri Avrupa hırıstiyan ülkeleri ölümü göze alarak köleliği kabul ederek insança yaşayacaklarını ümid ederek. bizlerse hala uykuda masallarla (more…)

Bakan bilince göre şekillenen vahiy

Bakan bilince göre şekillenen vahiy-1 Yazan: V. Korhan Koral http: //www. korhankoral. com Kur`an`da insanın ve/veya Adem’in yaratılışıyla, cennet ve cehennemi kapsayan ahiret hayatıyla ilgili bir çok ayet, vahyin zaman ve mekan ötesi niteliğinden dolayı, mecazi, sembolik bir dildedir. Bu, şer’i ayetlerde dâhil, vahyin niteliğinden dolayı, tüm ayetler için geçerli bir özelliktir; ancak, yaradılış ve ahiretle ilgili ayetlerde daha da (more…)

Özsel boyutlar: Semalar kavramı

Özsel boyutlar: Semalar kavramı-1 Yazan: V. Korhan Koral http: //www. korhankoral. com Kur’an’da ve çoğu diğer dini metinlerde geçen gökler kavramı, yerine göre hem bildiğimiz manada gökler yani dünyanın yukarı tabakalarını kapsayan evrensel yörüngeler hem de maddi âlemin deruni özsel tabakaları olarak yorumlanabilir. Bazı ayet ve metinler, bu iki anlama da açık olarak, aynı anda birkaç mana verebilecek derinliktedir. Ancak (more…)

ALLAH A ULAŞMANIN YOLU KURANDAN GEÇER AH BİR OKUSAYDILAR….

Bugün sizlerle kuranı okuduğumda beni çok düşündüren ve de içinden ibretler alacağımız bazı konuları konuşmak istiyorum. Yaratan yarattığı tüm canlılar içinde kendi iradesi ile hareket eden, aklını iradesi yönünde kullanan yani özgür tek canlı olarak insanı yaratmıştır. Ayrıca onun emrine de tüm canlıları sunmuştur. Şimdide insanın yaradılışını düşünelim biran, topraktan yaratılmışız ama en büyük özelliğimiz ise Rabbim in kendi ruhundan (more…)

ZAHİR Mİ BATIN MI?

Korhan Koral http: //www. korhankoral. com İslamiyete göre Allah, zahir, batın gibi kavramlardan münezzehtir. Ancak ayette “O, Evvel, Ahır, Zâhir, Bâtın`dır. ” (57/3) denilir. Bu, mutlak gerçek olarak değil, bizim idrakimize göre Allah’ı açıklama yöntemidir. Zira her bakışta hem zahir ve hem batın olan şey, bakışın dayandığı idrak ne kadar gelişirse gelişsin, sadece o idrak için zahir ve batın sınırları (more…)

İDRAK VE İMAN

Korhan Koral http: //www.korhankoral.com Kur’an çeşitli anlayış düzeylerine, o anlayışların sahiplerinin diliyle hitap eder. Farklı bakış açılarına ve özellikle Kur’an’ın indiği toplumun değer yargılarına göre açıklama yapan birçok vahy vardır ve Kur’an’a yönelik şüphelerde bu ayetlerin yüzeysel anlaşılmasından kaynaklanır. Kur’an tamamıyla çeşitli idrak düzeylerine hitap eden bir kitaptır. Tüm zamanlara ve tüm idraklere açık evrensel bir vahyin başka türlü olması (more…)

Ayet..

*muhakkak ALLAH adaleti iyiliği akrabaya yardım etmeyi emreder. kötü işleri fenalığı ve azgınlığı yasaklar O düşünüp tutasınız diye öğüt verir* nahl süresi ayet 90 Yazar : mehemt sena koç   (more…)