KEBİR—EKBER

Allah gönlümüze ışık tutsun.

Onun kitabın yanlış anlamaktan bizleri korusun.

Kebir Ekber
Kebir: Büyük
Ekber: En büyük

Bardak——-büyük bardak——-en büyük bardak
Kardeş——-büyük kardeş——–en büyük kardeş
Dağ———–büyük dağ————en büyük dağ
İlah———–ulu ilah———–en ulu ilah? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Ekber kıyaslama sıfatıdır. Daha büyük, en büyük anlamındadır.
Şimdi, Allah ile kıyaslanacak başka ilah var mı?
Allah kendisini kebir gören bir varlıktan bahseder. Kibirlendi, büyüklendi der. O varlık bir çok ayette dikkat çekilen, apaçık düşman olan şeytan. Şeytan ben de öğüt verenim deyip ilahlık iddiasında bulundu. Ama Allah’tan da korktuğu için Allah’ı ekber olarak gördü. Şirk dünyasının kalbinde gizli ilah şeytandır. Şeytan’da bu sloganı benimsetmiştir onlara.

Nitekim KUR’AN-I KERİM’deki şu ayetlere dikkatinizi çekerim.

NİSA suresi 34. ayet

Allah çok yücedir, büyüktür

RA`D suresi 9. ayet

Gaybı da görünen âlemi de bilendir/Âlim`dir O… Kebîr, büyük O`dur; Müteâl, yüce O`dur.

İSRÂ suresi 43. ayet

O hep tespih edilen, onların söylediklerinden çok uzak ve çok yüksek; hem de ölçüye sığmayacak kadar yüksek

HAC suresi 62. ayet

Muhakkak ki, Allah Aliyy`dir, Kebîr`dir.

LOKMAN suresi 30. ayet

Bu böyledir; çünkü Allah, Hakk`ın ta kendisidir. O`nun berisinde yalvarıp yakardıkları ise bâtıldır. Ve Allah Aliyy`dir, Kebîr`dir.

SEBE` suresi 23. ayet

O`dur Aliyy, O`dur Kebîr. ”

MÜ`MİN suresi 12. ayet

Artık hüküm o yüce, o büyük olan Allah`ın…

EVET ALLAH YÜCEDİR EN YÜCE DEĞİL
EVET ALLAH BÜYÜKTÜR EN BÜYÜK DEĞİL.
EVET ALLAH ULUDUR EN ULU DEĞİL.

En büyük demek başka büyükler var demektir. Oysa Allah’tan başka büyük yok.
Kur’an-kerim’de kıyas yapılan yerlerde ekber kelimesini kullanır Allah.

NAHL suresi 41. ayet

Âhiretin ödülü mutlaka daha büyüktür

İSRÂ suresi 21. ayet

Ama âhiret, dereceler bakımından elbette daha büyük, lütuflandırma bakımından daha yücedir.

Ben şimdi bu noktaya iman ettikten sonra Namaza dururken Allahuekber demiyorum. Allah en büyüktür demiyorum. Allah büyüktür diyorum, Ya Rahman diyorum, Ya Rabbiy diyorum.
Hani Allah ne diyor

İSRÂ suresi 110. ayet

De ki: “İster Allah diye yakarın, ister Rahman diye yakarın. Hangisiyle yakarırsanız yakarın, en güzel isimler/Esmâül Hüsna O`nundur. Namazında sesini yükseltme, kısma da. İkisi ortası bir yol tut. ”

Kıymetli kardeşlerim siz de Rabbinizin huzurunda durduğunuz zaman Sen en büyüksün (Allahuekber) diyemeyeceksiniz Yarabbi büyük olan ulu olan yüce olan sadece sensin sen diyeceksiniz.

Yazar : SERDAR KARADEDE

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Comments (13)
 • Avatar

  Gürkan Zergeroğlu Jul 23 2013 - 11:49 Reply

  Hep düşündüğümü söylemiş ve çok güzel ifade etmişsiniz. Elinize sağlık.
  Bu açıklamayı gördükten ve bilinçlendikten sonra ŞİRK konusunu bir daha düşünmeyi bütün inanalara tavsiye ederim.

 • Avatar

  Murat Ö. Sep 27 2013 - 11:24 Reply

  İlah-merhametli ilah-en merhametli ilah ..Bu saçma akıl yürütme için bkz.: ”Yusuf dedi: «Bugün size bir ayıplama ve azarlama yoktur. Allah, sizi, mağfiretiyle bağışlasın. O, merhamet edenlerin en merhametlisidir.»”Yusuf 92.

  • Avatar

   metin Mar 5 2014 - 19:16 Reply

   Yazıda büyük teknik yanlışlarda olsa yazarın dikkat çekmek istediği konu şu olabilir:ekber geçen ayetler hep kıyaslamalar olmuştur,kebir geçen ayetlerde ise Allahın nasıl övüleceği bize bizzat Rabbim tarafından öğretilmiştir.Kebir geçen ayetler:
   (13:9) Allah görünmeyeni de bilir, görüneni de. Büyüktür ve yücelerden yücedir.
   (22:62) (Bu sonsuz güç şundandır:) Çünkü Allah, varlığı kendinden olan Hak’tır. Müşriklerin O’nu bırakıp da tapındıkları putlarsa hep bâtıldır. Şüphesiz Allah, yücedir, büyüktür.
   (31:30) Bu da şundandır ki, Allah hakkın ta kendisidir. (İnsanların) O’ndan başka taptıklarıysa mutlaka bâtıldır. Şüphesiz ki Allah çok yücedir, çok büyüktür.
   (34:23) Allah’ın huzurunda şefaat da fayda vermez. Ancak izin verdiği kimseninki müstesnâ. Nihâyet kalblerinden dehşet giderildiği zaman “Rabbiniz ne buyurdu?” derler. (Şefaat sâhipleri de): “Hakkı söyledi” derler. O, her şeyden yüksek ve büyüktür.
   (40:12) (Onlara şöyle cevap verilir): “Bu azâb size şundandır: Tek Allah’a dâvet edildiğinizde inkâr ettiniz. Ama O’na ortak koşulunca inandınız. Artık hüküm, o yüce ve büyük Allah’ındır.”

  • Avatar

   Ulku Sep 16 2018 - 03:56 Reply

   Bazı nitelikler yalnızca Allah’a mahsustur. Büyüklük, yücelik, yaratan olmak, eşşsiz, benzersiz olmak gibi.. Oysa merhamet, çeşitli derecelerle insanlarda da olan bir niteliktir. Bu yazdğımda yanılıyor bile olsam, yazıda verilen ayetlerde “ekber” değil “kebir” denmiş olması sizi ikna etmedi mi?

 • Avatar

  Murat Ö. Sep 27 2013 - 11:25 Reply

  veya ”Sonra o damlayı bir pıhtıya dönüştürdük, bu pıhtıyı bir et parçacığına dönüştürdük, bu et parçacığını bir takım kemiklere çevirdik, derken bu kemiklere bir et giydirdik; sonra ona bambaşka bir yaratık olarak hayat verdik. Bak ne şanlı o Allah, yaratanların en güzeli!” Müminun 14.

 • Avatar

  metin Mar 5 2014 - 19:08 Reply

  Ayetleri yazarken keşke latin harfli olanlarıda yazsaydınız daha açıklayıcı olurdu.Ayrıca Kebir:Büyük olarak not düşmüşsünüz bir yanlışınız var Kebir en büyük,pek büyük anlamlarına gelir sadece büyük yetmez Ekber ise daha büyük demek olup kıyaslamalarda kullanıldığını Kuran daki ayetlerden net olarak görüyoruz

 • Avatar

  Metin Dec 19 2014 - 12:21 Reply

  Yukarda yazdıklarımdan pişman oldum.Ne kadar salakmışımki kafam karışmış.ekber en büyük kebir ise büyük demek ayrıca hiçbir şirk unsuruda yok bunlarda.Tekrar özür dileyip yukardaki yorumlarımın silinmesini istiyorum.

 • Avatar

  rabbani Dec 16 2015 - 09:59 Reply

  ‘Allahuekber’ ile ilgili yapılan yorum tamamen hatalı. En büyük Allah’tır ama en büyük demek onun alt birimleri olacak anlamına gelmez bu senin kuruntun. Yazarın Kuran bilgisinin az olduğu buradan açıkça anlaşılıyor. Bu ayetleri okumamız konuyu açıklığa kavuşturacaktır:
  Yusuf 92: ‘Dedi ki: “Bugün size karşı sorgulama, kınama yoktur. Sizi Allah bağışlasın. O, merhametlilerin en merhametlisidir.”
  Hac 58: ”Allah yolunda hicret edip sonra öldürülen veya ölenlere gelince; Allah onları muhakkak güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Şüphesiz Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.”
  Muminun 14: ”Sonra nutfeyi bir alaka (embriyo) olarak yarattık, alakayı da bir çiğnem et şeklinde yarattık, ardından bu bir çiğnem eti kemikler olarak yarattık, ardından da kemiklere et giydirdik. Sonra onu bir başka yaratılışla oluşturduk. Yaratıcıların en güzeli olan Allah’ın şanı ne yücedir!”

  Görüleceği gibi isteyen Arapçasından da kontrol edebilir Allah için merhametlilerin, rızık verenlerin, yaratanların en üstünü olduğu belirtiliyor. Bu hiç bir zaman onun altında ilah olduğu gibi bir anlama gelmez. Bu kelimeleri özelliklede yaratan kelimesini doğru anlamak lazım mesela bir insanın sanat eseri veya keşfi ortaya yeni bir şey koymak olduğu için bu kapsama girer. Ekber konusu da böyledir Allah en büyüktür.

  • Avatar

   Ulku Sep 16 2018 - 06:08 Reply

   Burada aslolan Kuran’da Allah’ın sıfatı olarak “ekber” değil, ama hep “kebir” denmesi değil mi? Bu bizim de gönül rahatlığyla “Allahu ekber” veya “Allah büyüktür” dememiz için yeterli dayanak değil mi? “Yaratan” ile ilgili verdiğiniz örnek ayeti ise, Hacc/73 ile birlikte değerlendirirsek, yanı sıra yer, gökler ve bunların arasındaki HERŞEYİ O’nun yarattığını bildiren ayetleri göz önünde bulundurursak, evet, bize de yaratıcılğın “tasarlamak, bir araya getirip şekil vermek” gibi bir çeşidini bize de verdiğini, ama bunun yine onun Yaratmasıyla tam aynı kavram olmadığını düşünebiliriz. Aynı şekilde yükseklik, yücelik, büyüklük kavramlarının da Allah için kullanıldığında, “büyük göl, yüce dağ” ifadelerindekinden farklı olduğunu, en-boy gibi cetvelle ölçülebilir bir büyüklük olmadığını anlayabiliriz; ki bildiğim kadarıyla Kuran’da hiçbir bilinçli varlık için yüce veya büyük sıfatları kullanılmamış. Bu bağlamda Fatır/10 ayetini de örnek verebiliriz. Siz de ben gibi Arapça’ya hakim olmayanlardansanız, bu ayeti çeşitli meallerden karşılaştırmalı okumak daha iyi. “Onur ve yücelik isteyen bilsin ki, onur ve yüceliğin tümü Allah’adır/Allah’a aittir…” (Burada “onur ve yücelik” olarak çevrilen sözcük “izzet”)

 • Avatar

  dost May 3 2016 - 11:19 Reply

  “yaratanların en üstünü” bu meali bir kontrol edin derim.

 • Avatar

  Hakan Aug 7 2016 - 12:52 Reply

  Allah büyük deyip En büyük değildir ne demek!Allah en büyüktür
  demek; Diğer büyük olanların var olduğu anlamına gelmez!Çünkü Sen merhametlilerin en merhametli sisn, en hayırlı sısın, en cömert olanısın geçer!

 • Avatar

  Dermanaıistesendeistemesendebakkalamcamalarımızdanbiridirbui Nov 22 2017 - 11:26 Reply

  “büyük günah” ifadesi geçen ayette günahın kebir olanından bahsedilir.kebir büyük demektir.kebir sıfatının başka şeyler içinde kullanıldığı açık.başka şey için de kullanılan bir kelime Allah içinde kullanılabiliyorsa başka şeyler için kullanılan ekber niye Allah için kullanılmasın diye düşünüyorum…Allah en iyisini bilir…bu kadar detaylı kılı kırk yararcasına düşünmeye başlayınca insan akıl sağlığını bozabilir..aman dikkat.

 • Avatar

  burhan Feb 29 2020 - 18:25 Reply

  Yorumlara katılan arkadaşlar genelde kuran’ın ne anlattığını önemsemeden ”EKBER-EN BÜYÜK ifadesini Allah için kullanılır tezine karşı benzer ifadeler getiriyor, sadece bir örnek ile açıklayayım,
  Kuran’da ”Allah merhametlilerin en merhametlisidir” ifadesini İnsanlarda merhamet duygusu olduğu için kullanır, Allah’tan başka insanlarda merhametlidir ancak ”en merhametlisi Allah’tır, ifadesi ”Allah diğer merhametlilerin en üstünüdür”
  Ancak Ekber için bu söz konusu olamaz, ”el ilahu ekber” Allah diğer ilahlardan en büyüktür” anlamı çıkar ki bu ifade ilk dönem islam tarihinde islama geçenler ile müşrikler arasında kullanılan bir ifadedir,
  Hangi ilah? ”el ilahu ekber”
  Kuran, ekber kelimesini asla Allah için kullanmaz,
  aksine Kuran’da Ekber
  1) KIYASLAMA
  2) BÜYÜKLENME-KİBİRLENME için kullanır,
  Kuran’da hiç bir ayette Allah için kullanılmaz, ancak şeytan için kullanılır,
  2:34 İblis, ebavest EKBERe, İBLİS KİBİRLENDİ – şeytan BÜYÜKLENDİ.

Leave a reply

Name (required)

Website