Salatın şubesi ritüelin açılımı ve hizip asabiyeti.. 6

Bizim getirdiğimiz Salat açılımı asla kafa karıştırmak için değildir veya biri yada birilerine destek olmak taraf olmak için de değildir,

Biz eğer varsa ki(görünen durumda bu var)iki tarafı da “Ortak Kelime“de yani SALATın artık zihinlerde yerine oturmasının zamanının gelmiş olduğunu söylemektir ve Amaç bir fikirde birlikteliği sağlamakta değildir..

amaç bir GERÇEK/DOĞRU etrafında toplanılmasını sağlamaktır..

Cephenin biri şekilseli savunurken, mutlak salatı dışlar
Diğer cephe ise Mutlak salatı kısmen anlayarak, Şekilseli red eder..

oysa bu 3, cephe ne eder? beraberce bakalım..

3, cephenin fikri;

Allahın insanlar için “Mutlak Salat sünnetullahı“ vardır..
Bizden istenen bu Mutlak salata; içten gelerek/isteyerek teslim olmamızdır.. Mutlak salat Müminlerin hayatlarının her anıdır..
oysa Mutlak salat;
Allahın bu salatını kabul etmeyenlerin/heva heves ardına düşenlerin hayatlarında olmayan hayatlarını kuşatmayan bir salattır..

Esas anlam vermek gerekirse, Erdemli Yaşam` formuna Allahın insanlara önerdiği/emrettiği Mutlak salat diyebiliriz..

Ve mutlak salat üzerine yaşayanlar günün her anında bu idrakla hareket ederler.. kazançlarından verirken Allah için isteyerek ve cahile sabr ederken Allah için sabrederek mutlak salatın gereğini/yaşam biçiminin nidüğünün bilincinde yaşarlar ve sabah akşam gece yönelişlerini farz olması sebebiyle idrak ve saygı bilincinde yaparlar..

evet bu 3. cephe,
Salatı mutlak salat diyerek çerçevesini geniş tuttu.. zamanlardan bir zamana hapsetmedi ve tarz/yöntemide ekleyerek bir yaşam biçimi olduğunun idrakı içinde isteyerek boyun eğdi..

3. cephenin adamları vakitli anmalarda/yönelişlerde bir şekil şart aramadı.. çünkü kuranda emir basit.. salat et.. muhataplar inek kes emrini aldı ve hemen uyguladı.. ne renk sordu nede ırk.. sadece ilk bulduğunu anlaşma/ücret adalet adına keserek emri yerine getirdi..

Salat emrini Mutlak salat kabul eden bu 3. cephenin adamları vakitli yöneliş/anmalarda bir şekil aramadı demiştik.. bir kalıba da hapsetmedi.. dedi ki;

ister kıyam ruku secde ederek bu farz anmayı yerine getir istersen gel yere otur başını semaya kaldır ve dua et hamdet veya gel diz çök, öyleyece dilediğince Rabbi hamd et dua et veya oturmak istemedin mi.. o zaman ayakta dilediğince dua et Rabden yardım talep et veya yoruldun mu? o zaman istersen yere çömel ve yine dua et/hamdet/yakar.. veya vakit geldiğinde istiyorsan eğer hemen ruku yap eğil ve dualar et/yakar.. belin mi ağrıdı. bitir ve çık..

Kalabalıkların arasında vakit seni yakaladı mı? o zaman fitne çıkarma onlar öyle anıyorsa sende öyle an, yok öyle yapmak istemiyorsan ayrıl onlardan ve isteğin şekilde otur ve duaya/anmaya başla.. ne zamana kadar?
kalabalıklar din adına birbirlerini ötekileştirmeyene kadar? bunun için ne gerek?
Mutlak salatın ne olduğunu insanlara anlatıp/öğretip birleşmelerini ve artık birbirlerini ötelemez hale gelinceye kadar… yani doğrunun etrafında öbekleninceye kadar…

Ve esas nokta şu ki,
Allahın inananlar için, Mutlak salat sünnetullahının ilanı yine buradaki iki cephenin soruşturmasıyla açığa çıkmış ve artık bunun farkındalığı bizleri çepeçevre kuşatmıştır..

Yazar : Yener

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website