Kuran’da Namaz Var mıdır?

Son dönemde Kuran ve din üzerine yapılan tartışmalardan biri de Kuran’da namaz ibadetinin olup olmadığı ile
ilgili. Bu konu ile ilgili iki görüşü sunup bunları değerlendirmek istiyorum. Bu tartışmada birinci görüş, farsça ‘namaz‘ kelimesinin Kuran’ın Arapça orijinalinde geçmediği ve Kuran’da namaz olarak anlaşılan ya da Kuran meallerinde tercüme edilen ‘salât‘ kelimesinin dua anlamına geldiğinden hareketle Kuran’da namaz ibadetinin olmadığını sadece Allah’a dua etmekten bahsedildiğini iddia etmektedir. Bu görüşteki kişilerin büyük bir kısmının, ne yazık ki, dinde kendilerine zor gelen veya uygulamak istemedikleri bazı emir ve yasakları, ayetleri farklı yorumlayarak, kelimelerin anlamlarını kaydırarak ya da bazı ayetleri göz ardı ederek yok saymaya çalıştıklarını dahası etrafındaki insanları da buna inandırmaya çalıştıklarını düşünüyorum.

Kuran’dan namaz ibadetinin anlaşılması konusundaki ikinci görüş ise gelenekçi, mezhepçi dediğimiz Allah’ın dininin uydurulmuş, dejenere edilmiş şeklini uygulamaya çalışan çevreden gelen yaklaşımlardır. Bu çevre dini sadece Kuran’dan anlar yani dini hüküm konusunda Allah’a hadis, mezhep imamları ve sözde âlimler yoluyla ortaklar getirmezsek namazı kılamayız diye eleştiriler getirmektedir.

Konuyu ve bu iki görüşü Kuran çerçevesinde değerlendirirsek, Kuran’da farsça ‘namaz‘ kelimesinin geçmediği, arapça ‘salât‘ kelimesinin geçtiği doğrudur. Kuran’da ‘namaz’ kelimesi geçmemektedir peki acaba bizim ve tüm dünyadaki Müslümanların uyguladığı, öncesinde abdest almamızın emredildiği, belirli vakitlerde inananlara farz kılınmış olan, Allah’ın huzurunda Kâbe’ye dönük şekilde ayakta durarak, eğilerek, yere kapanarak Allah’a dua etmeyi, Allah’ı anmayı içeren ibadetten Kuran’da bahsedilmekte midir?

Kuran’da namaz olarak da tercüme edilen ‘salât’ kelimesi ‘bağlantı kurmak, dua etmek’ gibi anlamlara gelip kulun Allah ile bağlantı kurması anlamında da kullanılır. ‘Salât’ kelimesi ‘ikame’ fiiliyle beraber ‘namaz kılmak’ anlamında kullanılır. Çünkü Kuran’da Allah’ın bize emrettiği namaz ibadeti bütün detayları ile ayetlerde ifade edilir. Kuran’a göre namaz Allah’ı zikretmek için yapılan bir ibadettir (20 – Taha Suresi – 14). Kuran’da bununlar beraber (2-Bakara Suresi – 45) sabırla, namazla Allah’tan yardım dilemek geçer. Kuran’da ayrıca hareketli ibadet manasında üç kelime geçer. Bunlar;

1. “kıyam (ayakta durma)” (2 – Bakara Suresi – 238, 26 – Şuara Suresi – 218)

2. “rükû (eğilme)” (2 – Bakara Suresi – 43, 5 – Maide Suresi – 55, 48 – Fetih Suresi – 29)

3. “secde (yüz üstü yere kapanma)” (22 – Hac Suresi – 77, 48 – Fetih Suresi – 29, 39 – Zümer Suresi – 9) dir.

Kuran’da namazın, vakitleri belirlenmiş bir farz olduğu geçer (4-Nisa Suresi – 103). Korku zamanında bile namaz kılınmasını açıklayan Kuran, hiç şüphesiz farz namazlarının vakitlerini de eksiksiz olarak açıklamıştır. Kuran’ı Kerim inananlara günlük olarak Sabah Namazı (11 – Hud Suresi – 114, 24 – Nur Suresi – 58), Akşam Namazı (11 – Hud Suresi – 114, 24 – Nur Suresi – 58, 17 – İsra Suresi – 78) ve Orta Namazını (2 – Bakara Suresi – 238) farz kılmıştır. Ayrıca tüm inananlara, erkek – kadın ayrımı yapmaksızın, Cuma Namazı (62 – Cuma Suresi – 9-11) farz kılınmıştır.

Kuran’da namaz öncesi abdest (5 – Maide Suresi -6) ve boy abdesti (4 – Nisa Suresi – 43) konuları da detaylı olarak aktarılmıştır. Nasıl abdest alacağımız ve hangi durumlarda abdest ve boy abdesti almamız gerektiği açıkça belirtilir. Tüm bunlara ek olarak Kuran’da kıbleye dönmek, savaşta namaz, korku anında namazı ve cenaze namazı gibi konularda da Allah inananları aydınlatmıştır.

Tüm bu ayetlerden hareketle ne Kuran’da namaz ibadetinin olmadığı ne de dini sadece Kuran’dan öğrenmemiz Kuran’ın yanına hadis, ilmihal, mezhep imamı gibi başka kaynaklar koymamamız durumunda namaz kılamayacağımız iddiası doğrudur. Kuran’da, öncesinde abdest almamız gereken, vakitleriyle farz kılınmış ve ayakta durarak, eğilerek ve secde ederek Allah’ı anmamız şeklinde bir ibadet olmadığı düşüncesi Kuran’a uygun değildir. Bu olsa olsa Kuran’dan Allah’ın emirlerinden beğenmediklerini, uygulayamadıklarını ya da uygulamak istemediklerini yok saymaya çalışmaktır.

Dini sadece Kuran’dan anlamamız durumunda namaz kılamayacağımız düşüncesi de yanlıştır. Gelenekçi, mezhepçi din anlayışındaki uydurmalarla dolu, namazın huşu gibi çok önemli bir kavramından uzaklaştırırcasına bir yığın detaylara boğulmuş namazın Kuran’da olmadığı doğrudur. Ancak Allah Kuran’da gerçek dinindeki namazın nasıl kılınacağını detaylı bir biçimde açıklamıştır.

Namaz konusuyla daha da iyi anlaşılmaktadır ki dini sadece Kuran’dan anlama yaklaşımı, dini insanlara sempatik göstermek için kolaylaştırmak, modern değerlerle ve modern hayatla dini uzlaştırmak ve dini sadece insanların kalplerinde olan iyilik, sevgi gibi kavramlara indirgemek için yeni bir dini anlayış geliştirmek değildir. Dini yalnızca Kuran’a has kılmak Peygamberin ölümünden yüz yıllar sonra uydurulmuş olan hadisçi, mezhepçi din anlayışından Peygamberimizin de uyguladığı Allah’ın emrettiği din olan gerçek dine dönüştür.


About the Author
Author

ferhat

Comments (4)
 • Avatar

  ugur Apr 25 2012 - 10:32 Reply

  namaz duadır yemeğe içmeye gezmeye kendimiz için horça kullandığımız zamandan ALLAH için bir iki dakika ayırmak ona şükretmek yakarmaktır mayalar gibi eski uygarlıklarda bile bizim kıldığımıza yakın ibadetler var mesele zihniyet meselesi kandıran kendini kandırır selamla

 • Avatar

  Feridun Apr 26 2012 - 12:00 Reply

  Kur’an’da 3 vakit namaz bildirilmiştir. sabah-akşam ve gece namazı.
  Gece namazı ile ilgili ayetler:Furkan-64 İnsan-26 Zümer-9 Müzzemmil-6
  Ayrıca:Secde-16 ve Zariyat-17ve 18. ayetlerde gece dualarına-ibadetlerine işaret edilmiştir.
  Bakara 238. ayette geçen VUSTA kelimesi bir zamanı bildirmek için değil; Orta, dengeli, iyi, uygun, hayırlı olan anlamında kullanılmıştır. Namazların huşu içinde tam bir ihlasla kılınması gerektiği bu ayette bir kez daha vurgulanmıştır.

 • Avatar

  Wins Falcon Jul 5 2012 - 11:04 Reply

  Casiye suresi 6. ayet:”İşte bunlar, Allah’ın âyetleridir. Onları sana gerçek olarak okuyoruz. Artık Allah’tan ve O’nun âyetlerinden sonra hangi söze inanacaklar? ”

  Hadislere inanıp ona göre hareket etmek, bizzat Allah’ın tebliğine aykırı davranmaktır.Namaz kılmak,oruç tutmak,zekat vermek vs gibi tüm ibadetler detaylı olarak apaçık anlaşılacak şekilde Kuran-ı kerim’de verilmiştir.Bunun aksini iddia etmek bile Kuran’ı dolayısıyla Allah’ı karşına almaktır.

 • Avatar

  kuran müslümanı Nov 7 2014 - 20:36 Reply

  Kuranda namaz varmı diyenlerde art niyet olduğunu düşünüyorum. Bu kadar açık bi ayetler varken bu nasıl iddia edilir? Namazdandan savaşta bile vazgeçilmeyeceği bize emrediliyor. Bildiğimiz anlamda namaz bu.
  Nisâ, 102. Ayet: “Sen de içlerinde bulunup onlara namaz kıldırdığın zaman, onlardan bir kısmı seninle beraber namaza dursunlar, silahlarını (yanlarına) alsınlar, böylece (namazı kılıp) secde ettiklerinde (diğerleri) arkanızda olsunlar. Sonra henüz namazını kılmamış olan (bu) diğer gurup gelip seninle beraber namazlarını kılsınlar ve onlar da ihtiyat tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. O kâfirler arzu ederler ki siz silahlarınızdan ve eşyanızdan gafil olsanız da üstünüze birden baskın yapsalar. Eğer size yağmurdan bir eziyet olur yahut hasta bulunursanız silahlarınızı bırakmanızda size günah yoktur. Yine de tedbirinizi alın. Şüphesiz Allah, kâfirler için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır.”

  Namazın topluca kılınmasıda teşvik edilir:

  Âl-i İmrân, 43. Ayet: “Ey Meryem! Rabbine divan dur. Secde et ve (O’nun huzurunda) rükû edenlerle beraber rükû et” demişlerdi.”

Leave a reply

Name (required)

Website