Hayvanların İnsanların Emrine Verilmesi…

Bu yazıda değinmek istediğim konu Kuran’da hayvanlardan ve hayvanların insanlarla olan konumundan bahseden bir kaç ayetle ilgili olacak. Aşağıdaki ayetlerde Allah’ın hayvanları yarattığı ve bizlerin bu hayvanlara sahip olduğumuz, bunların yiyecek, binek ve diğer faydalarından bahsediliyor.

 

36 – Yasin Suresi –
71.
Görmediler mi, ellerimizin yapıp ettiklerinden, kendileri için nice hayvanlar yarattık da onlar, bu hayvanlara sahip oluyorlar.
72. O hayvanları bunlara boyun eğdirdik. Onlardan binekleri vardır ve onlardan bir kısmını da yiyorlar.
73. O hayvanlarda bunlar için birçok yararlar var, içecekler var. Hâlâ şükretmiyorlar mı?

 

Bu ayetlerde belirtilenlerin bizler açısından iki yönden önemli olduğunu düşünüyorum. Bunlardan birincisi Kuran’ın bu ayetler vasıtasıyla bizleri evrendeki tüm varlıklar ve onların hiyerarşisi konusunda bilgilendiriyor olmasıdır. Kuran’a göre her şeyi yoktan var eden Allah en yüce varlıktır. Kuran’daki diğer birtakım ayetlere göre Allah evreni ve tüm canlıları yaratmış, insan ise bu dünyaya halife olmuştur. Yukarıdaki ayette de belirtildiği üzere hayvanlar ise insanın emrine çeşitli şekillerde faydalanabilmesi için verilmiştir. Kuran ayetleri olmasa acaba insanın evrendeki ayrıcalıklı statüsünü kavrayabilir miydik? Düşünce tarihi boyunca insanın diğer canlılardan, hayvanlardan akıllı olması nedeniyle üstün olduğunu farklı olduğunu dinden bağımsız olarak düşünen kişiler elbette olmuştur. Ancak unutulmamalıdır ki insanın dünyada ayrıcalıklı bir varlık olmadığını düşünen hatta sadece diğer canlılara değil tüm varlıklara ruhsal varlıklar gözüyle bakan düşünürler de olmuştur. Ya da insanı da tüm diğer canlılar veya cansız varlıklar gibi sadece maddi bir şey olarak gören yaklaşımlar da olmuştur. Kuran ve öncesinde diğer ilahi dinler insanın diğer varlıklar arasındaki ayrıcalıklı konumunu açıkça belirtmiştir. Yukarıdaki ayetler de bunu insanların hayvanlarla olan ilişkisi çerçevesinde belirtmektedir.

Yukarıdaki ayetlerin ikinci önemi de fıkhı açıdandır. Allah’ın ve ahiretin varlığına ve Kuran’a inanan bir müslüman yukarıdaki ve benzeri ayetler olmasaydı hayvanların da canlı olması ve fizyolojik olarak pek çok hayvanın insanlarla olan birçok benzer özelliklerinden dolayı acaba hayvanlardan yiyecek, binek ve diğer yollardan faydalanmak dinen doğru olur mu diye tereddüt edebilirdi. Çünkü unutulmamalıdır ki Kuran’da insan hayatına önem verilmiş, insana kendi hayatına dahi kıyma hakkı verilmemiş, bir insanın öldürülmesi ancak cinayet, fitne çıkarma gibi belirli şartlara bağlanmıştır. Buradan hareketle hayvanları kesip yemenin de dinen uygun olmayacağı rahatlıkla düşünülebilirdi. Bu ayetlerden varlığıyla hem insanın diğer canlılar karşısında ayrıcalıklı konumu ifade edilmiş hem de müslümanların hayvanların kendilerine Allah tarafından yiyecek, binek ve diğer faydalar için bu dünya hayatında verildiğini bilebilmesi sağlanmaktadır. Bu nedenle ilgili ayetlerin varlığı Kuran’ın dini hayat anlamında tamlığı ve kusursuzluğu için bir gösterge niteliğinde olabilir.


About the Author
Author

ferhat

Comments (2)
 • Avatar

  ugur Jun 18 2012 - 23:11 Reply

  Hayvanlar insanların dünyada yaşayabilmesi için dönüşümü sağlayan işçiler gibidir
  önçe otları yeriz besin alırız sonra otlara besin oluruz her şey topraktan meydana gelir sonra
  toprak olur bunu hayvanlar sağlar sıçak günlerde pis kokular artmıştır bakteriler bunlarda canlıdırlar ürerler çürüme olayı hızlanır toprağın çanlanması sağlanır bir hayvan yada insan tersi bir sürü böçek ve mikro organizmalar sayesinde bitkiler için besine dönüşür ALLAH onları verdiği görevleri eksizsiz yapsınlardiye programlamıştır arılar bal üretir sinek ondan akılıdır perdenin arasında kalanarı hep ışığa uçaçağı için ölür sinek bir iki denemeden sonra çıkaçak yolu bulur bitkiler hayvanlar bütün çanlılar insanın yaşayabileçeği ortamı sağlamak için yaradılmıştır hiçbir varlık boş yere yaratılmamıştır birtek insana neden yaradıldığı öğretilmemiş yardılmasının sebebini öğrenmesi için düşünme yetisi verilmiş

 • Avatar

  Güray TEKİN Jun 19 2012 - 11:42 Reply

  Hepimizin bildiği gibi Dünya’da yaşayan tek canlı türü ‘’İnsan’’değildir.İnsanları diğer canlı türlerinden ayıran en önemli özelliği ;akıl yürütmesi ,zekası ve bilinç seviyesinin yüksekliğidir.İnsanoğlu bu üstün özellikleri nedeniyle Dünya’ya ve Dünya’da yaşayan bütün canlı türlerine de egemen olmuştur.Doğal ortamda özgürce yaşayan bitki ve hayvanlar, doğanın yasaları gereği insanın yardımına ihtiyaç duymadan hayatlarını idame ettirmektedirler.Ancak insanlar tarafından evcilleştirilen at,eşek,sığır,koyun,keçi,kedi,köpek,kaz,ördek,horoz,tavuk,kafes kuşları,akvaryum balıkları gibi hayvanların hayatlarını idamesi;,insanların özel ilgi,besleme ve bakımları ile doğrudan ilişkilidir.İnsan hakları 18.Yüzyılda evrensel olarak garanti altına alındıktan sonra hayvan hakları da HAYVAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ(http://tr.wikipedia.org/wiki/Hayvan_Haklar%C4%B1_Evrensel_Beyannamesi) ‘ne uygun olarak yasalarla koruma altına alınmıştır.

Leave a reply

Name (required)

Website