About the Author
Author

Emir

Kadınlar Tek Başlarına Hacca Gidebilirler mi?

  Kuran’da Hac ibadeti detaylı olarak açıklanmıştır. (Bakınız: 2-Bakara 158, 189, 196, 198, 199, 200, 203; 3-Ali İmran 97; 5-Maide 1, 2, 95, 96, 97; 9-Tevbe 3; 22-Hac 25, 26, 27, 28, 29) Bu ayetlerin hiçbirisinde kadınların tek başlarına Hacca gidemeyeceklerine dair bir ifade ya da ima yoktur. Dolayısıyla kadınlar da erkekler gibi tek başlarına Hacca gitme hakkına sahiptirler. Dahası Hacca (more…)
Yılbaşını Kutlamak Caiz midir?

Yılbaşını Kutlamak Caiz midir?

“Yılbaşı” kutlamaları toplumumuzun hatrı sayılır bir kesimi tarafından dine aykırı olarak yorumlanır. Kanımızca bu hususun ardında “Yılbaşı”nın “Noel” ile karıştırılması yatmaktadır. Hıristiyan inanışına göre İsa Peygamber’in doğum günü olarak kabul edilen Noel 24 Aralık akşamı ve 25 Aralıkta kutlanır, yılbaşı ise 31 Aralığı 1 Ocağa bağlayan gece kutlanır. Esasen ne Noel’i ne de yılbaşını kutlamakta dini bir engel vardır.  Şimdi (more…)

Ateistlerin Azmi

Bilhassa internette (twitter, facebook, eksisozluk vb.) bir şeyler okuyan herkesin şahit olduğu bir gerçeğe değinmek istiyorum. Ateistlerin dine saldırma azmine.. İslam’la ve dinle ilgili her fikre öfke duyan, argüman içermeyen hakaretlerle saldıran, doğruyu aramaya çalışmak yerine “ne yaparım da pozisyonumu korurum” çabasında olan ve en önemlisi gerçeği sürekli çarpıtan ateist yorumlara sizler de rast gelmişsinizdir. Bu kişiler sadece yorum yapmamakta, (more…)