Bir Erkeğin Şahitliği İki Kadının Şahitliğine mi Eşittir?

Bir Erkeğin Şahitliği İki Kadının Şahitliğine mi Eşittir?

İslam’a saldırı için araçsallaştırılan meselelerden biri de kadın konusudur. Söz konusu kişiler, geleneksel din anlayışının öğretilerini, İslam’mış gibi sunmakta ve İslam’a saldırı için kullanmaktadırlar. Oysa, geleneksel-kültürel din anlayışı ile Allah’ın vahyi olan Kuran’daki din arasında çok büyük farklar bulunmaktadır. Bu farklardan birisi de kadının şahitliği meselesidir. Geleneksel anlayışta, kadınların şahitliği konusunda, Kuran’da yer almayan görüşler savunulmaktadır. Bu anlayışta, boşanma ve (more…)
Kadın Erkek Eşitliği ve Kur’an

Kadın Erkek Eşitliği ve Kur’an

Selam Enam (115) Rabbinin sözü hem doğruluk hem de ADALET bakımından tamamlanmıştır. O’nun sözlerini değiştirecek hiçbir kuvvet yoktur. En iyi işiten, en iyi bilendir O. Ali İmran 195 Rableri onlara cevap verdi: “Ben sizden, ERKEK-KADIN hiçbir çalışanın ürettiğini boşa çıkarmayacağım. Hep birbirinizdensiniz… Aşağıdaki ayeti böyle meal edilse, adalet yönünden daha iyi olmaz mı. Niye dövün derler de diğer ayeti de (more…)

KURAN’IN KADINA VERDİĞİ GERÇEK DEĞER..

Bugün sizlerle, Rabbim acaba kuranda kadını ve erkeği nasıl anlatmış, ikisi arasında bir ayrım yaparak, erkeği daha mı üstün göstermiş, onu anlamaya çalışacağız. Gerçekten söylendiği gibi kuran erkeğe önem vermişte kadını ikinci plana mı itmiş, şahitlik olarak bir erkeğin iki kadına bedel olduğunu mu anlatmaya çalışmış, ya da kadın mirastan her zaman erkekten daha az mı almalı demiş. Erkeğin hakları (more…)