19

Bir ruhçu olduğumuzu ve celselere katıldığımızı farz edelim. Gerek kendimiz, gerekse çevremizdeki akıl sağlığı yerinde insanlar kendilerini ruh/ ışık varlığı olarak tanıtan bazı bedensiz varlıklarla irtibat halindeyiz. Bu varlıklar bize bir takım mesajlar veriyor ve bu mesajlardan yola çıkarak kendimizi seçilmiş, aydınlanmışlar addediyoruz.Bir ateist gelse ve bize “Ruh muh yok kardeşim, siz birer şizofrenden başka bir şey değilsiniz” dese tepki (more…)

SEN CEHENNİMLİKSİN

KİMLER CEHENNEMLİKTİR ? Değerli okurlar, bu güne kadar hep birbirimizi cennemlikle suçlayıp durduk. Bizim görüşümüze, bizim anlayışımıza uzak duranlara cehennemlikle ihtam ettik durduk. İslam anlayışında birleşenler bile sıra mezheplere geldiği zaman hep doğru yolun kendilerinkisi olduğunu ileri sürüp durdurlar, onların dışında kalanları, dinsiz, kafir ilan etmektedirler. Bunu sadece bizim inancımızla sınırlı tutmıyalım, biraz açılırsak yahudiler de kendi aralarında bölünmüşlerdir. Hıristiyanlarda (more…)

Üç boyutlu resimlere bakar gibi göç…

Kur’anın içeriği hakkında herhangi bir fikre sahip olmadığım bir zamanda; Kur’an’ı ısrar ve tekrarla Okuyan kişilerin söylediği bir söz dikkatimi çekmişti ‘’Kur’an nın mucize bir beyan’’ olduğunu söylüyorlardı. ? Okumalarımdan sonra anladım ki gerçekten de bu söz hiçte yabana atılacak bir söz değildir, Çünkü ısrar ve tekrarla Kur’an Okumaya çalışanlar bunu anlarlar. Kur’an bir sihir kitabı değildir. Elinizi şaklattığınızda sizi (more…)

ANKEBUT SURESİNDEKİ İNANILMAZ ENLEM-BOYLAM MUCİZELERİ

Ankebut suresinde böylesine açık ve net bir mucizenin olabileceğine inanamayacaksınız. Ankebut suresinin sure numarası 29 dur. Bu surenin 38. ayetinde Semud ve Ad kavminden bahsedilerek, onların yaşadıkları yerler hakkında beyanda bulunulduğu ve açıklama yapıldığı belirtilmektedir. İster istemez tam bu ayette bu kavimlerin yaşadığı yerler hakkında açıklama yapıldığının belirtilmesi, bu yer belirlemenin bir çeşit navigasyon koordinatıyla gerçekleşebileceğini düşündürdü. Dünya üzerinde bildiğiniz (more…)

Mısır Firavunlarının çaprazlama merakı

Hıristiyan yazar Texe Marrs “Codex Magica” adlı kitabında Mısır Firavunlarının bacakları ve kolları çaprazlama konuma getirme takıntısının nedenlerinden bahsediyor: “İn ancient Egypt, the mark of “X” and the symbol of cross-bones in the symbol of an X was very prominent in religious contexts. You can find the X on the walls of a number of ancient Egyptians temples and pyramids… (more…)

Hz. Musa ve Kızıldenizin yarılması

Geleneksel öğretilerden ne biliyoruz: hz Musa firavundan kaçarken Kızıldenizin kıyısına kadar gelir ve gidecek yolları kalmayan ve yakalanacaklarını anlıyan binlerce insanlara Allah bir mucize olarak _ Musa asanı denize doğru uzat der ve Musa asasını uzatır ve kızıldeniz ikiye ayrılır. Denizin ortasına geldiklerinde firavun ve askerleri gelir iki tarafından kaynayan suların arasına dalar ama Firavun ve askerleri denizin ortasına geldiğinde (more…)

Yüksek Frekanslı Ses Dalgalarının Kurutma Özelliği

Semud Kavminin helak olmasıyla ilgili ayetler: A`raf 78. Ayet: Bunun üzerine onları şiddetli bir sarsıntı onları yakaladı ve yurtlarında diz üstü çökekaldılar. Kamer 31. Ayet: Biz onların üzerlerine yüksek bir ses gönderdik. Hemen hayvan ağılına konan kuru ot gibi oluverdiler. Hud 67. Ayet: Zulmedenleri yüksek bir ses yakaladı, böylece yurtlarında diz üstü çökekaldılar. Ultrasonik (Yüksek frekanslı) sesin etkileri: 1. İvme (more…)

HURMA ve OKSİTOSİN Hormonu

Sizede olurmu bilmiyorum ama bazen Kuranı okurken öyle bir olay olur ki kendimi o insanın yerine koyar ve o olay karşısında gülerim. Yada bazen öyle garip bir şeyle karşılaşırım ki. Bunları aşağıda paylaşacağım. O ayetlerin gerçek sebebini bilmememizden kaynaklanan şeyler olduğunu düşünür ve O ayetler üzerine yoğunlaşırım. Bana en çok yol gösteren ayette Ali imran suresi 7. ayet olmuştur. Süleyman (more…)