En`am Suresi 151. Ayetteki Önemli Ayrıntı(2)

… Şimdi ayetin farklı br boyutuna değinicem yani neden bu şekilde vahyedildiği konusuna:

Haram kılınan şeyler 152 ve 153. ayetlerde de devam etmekte ve bunlar 10 emir şeklinde sıralanmakta(dikkat edersek bu 10 emir benzeri daha önce Hz Musa ve Hz. İsa peygamberlerimize de vahyedilmiştir) ve bunlar Allah`ın bize vasiyetidir ve kesin farzlardır. Haram kılınan şeyler söylenmekte fakat bunların hepsinin zıddını düşüneceğiz ayette şöyle ki:

Diyanet İşleri

EN’AM 6/151. De ki: “Gelin size Rabbinizin haram kıldığı şeyleri söyleyeyim: O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın(aksi durumda haram), anaya babaya iyilik yapın(aksi durumda haram), yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin(aksi durumda haram), sizin ve onların rızkını veren Biziz, gizli ve açık kötülüklere yaklaşmayın(aksi durumda haram), Allah’ın haram kıldığı cana haksız yere kıymayın(aksi durumda haram). Allah bunları size düşünesiniz diye buyurmaktadır. ”

Gördüğümüz üzere ayette hiçbir mantık hatası yok ve olması da düşünülemez, nitekim ayet emir kipi olarak vahyedilmeyebilirdi fakat bu sefer de halkın dikkatini çekmeyeceği gibi ilgi de görmezdi; çünkü bir emir olarak algılanamayacağı gibi önem derecesi de azalırdı aynen şu şekilde:

Diyanet İşleri

EN’AM 6/151. De ki: “Gelin size Rabbinizin haram kıldığı şeyleri söyleyeyim: O’na bir şeyi ortak koşmak, anaya babaya iyilik yapmamak, yoksulluk korkusuyla çocukları öldürmek, sizin ve onların rızkını veren Biziz, gizli ve açık kötülüklere yaklaşmak, Allah’ın haram kıldığı cana haksız yere kıymak. Allah bunları size düşünesiniz diye buyurmaktadır. ”

Yorumu size bırakıyorum. Ayet bu şekilde verilseydi emir niteliği taşır mıydı??(Hayır diyeceğinizden eminim). Fakat diğer türlü hem emir niteliğinde hem de aksi durumunun haram olduğuna dikkat çekilerek hem art niyetlileri profesyonelce ayıklamak hem de alim olan kimseler de dahil bu ayetle imtihan etmek; çünkü bu ayet çok derin bir düşünme biçimini ortaya çıkarmakta ve bunca yazdığım bilgiyi de barındırmakta. Misal olarak Rabbimiz bir ayetinde buyrur ki:

“NİSA 82. Hâla Kur’an üzerinde gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer o, Allah’tan başkası tarafından gelmiş olsaydı onda birçok tutarsızlık bulurlardı. “

İşte bu ayet ve En`am Suresi 151. ayet Kur`an`ın bir beşer sözü olmadığına apaçık bir kanıttır; çünkü eğer beşer sözü olsaydı emir kipiyle bile oynama yapılsa manada bir fark olmaz gibi görünür ilk bakışta ama hem mana bakımından hem kastedilme bakımından yukarıdaki gibi büyük bir tutarsızlığa imza atılırdı. Son olarak konuyla alakalı bir ayet daha paylaşıp yazımı tamamlıyorum:

Diyanet İşleri: De ki: “Andolsun, insanlar ve cinler bu Kur’an’ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine de destek olsalar, yine onun benzerini getiremezler. ”

Yazar : Samet KÖK

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website