Allah neden apaçık koşulsuz kolay bir mucize göndermiyor ?

Mucize dediğimiz olayda neden sonuç ilişkisi yoktur, neden sonuç ilişkisi ile bağlanmamış bir hadiseyi insanoğlunun kavraması ise mümkün değildir.. mesela Allah Semud kavmine dişi bir deve göndermiş ve peygamberi aracılığıyla iletmiştir ki, bu deveye zarar verirseniz Allah sizi gazaplandıracak.. deveye zarar verme ile gazap görme arasında neden sonuç ilişkisi var mıdır insana göre? Yoktur. Bunu akıl ölçüsüne vuran kişi, illa (more…)

KIYAMET NE ZAMAN KOPACAK?

AHZAB suresi 63. İnsanlar sana kıyametin zamanını soruyorlar. De ki: Onun bilgisi Allah katındadır. Ne bilirsin, belki de zamanı yakındır. ANKEBUT suresi: 53. Senden, azabı çarçabuk (getirmeni) istiyorlar. Eğer önceden tayin edilmiş bir vade olmasaydı, azap elbette onlara gelip çatmıştı. Fakat onlar farkında değilken, o ansızın kendilerine geliverecektir. Evrenin sürekli genişlediğini artık hepimiz biliyoruz, ancak, evrenin sonunun açık evren ve (more…)

Allah neden apaçık koşulsuz kolay bir mucize göndermiyor?

Allah, insanların beklediği gibi neden mucize göndermediğini kitabında açıklıyor.. insanların beklediği mucizeleri de sayıyor: herbirine gökten kendisine özel sayfalar inmesi, Allah ve melekleri gözle görmek, Kur`an la dağları hareket ettirmek, yeniden dirilen birini gözle görmek vs. Ayette özetle diyor ki, bizi mucize göndermekten alıkoyan şey önceki ümmetlerin onları yalanlamasıydı.. peki yalanlarsa ne olacak peki? o insanlar küfre düşmüş olacak ve (more…)

kıyamet sahneleri fiziksel açıklamalar-4

ZİLZAL suresi 1. Yer, o [son] müthiş sarsıntı ile sarsıldığında, yerçekiminin bilinmesi gereken bir yönü, farklı yüksekliklerde zaman akışında minik farklar olmasıdır, örneğin: dağların tepelerinde deniz seviyesine göre zaman hafifçe hızlı geçer. Bu zaman farkı, bizler tarafından algılanamazken, objeleri dünya yüzeyine düşürmeye yeter ve bu atom saatleri yardımıyla ölçülebilir. Büzüşmekte olan evrende zaman geriye dönerken, yerçekimi de tersine dönecektir çünkü (more…)

kıyamet sahneleri fiziksel açıklamalar-3

İçinde bulunduğumuz evren sürekli genişliyor, ancak bu genişleme sonsuza dek sürecek mi yoksa birgün duracak mı bilinmiyor.. eğer evrende yeterince kütle var ise çekim gücü nedeniyle genişleme duracak içe çökme başlayacak.. aksi durumda genişlemeyi durduracak çekim gücü yani kütle yok ise herşey birbirinden hızla uzaklaşacak uzayın karanlık ve soğuğunda hiçbir yaşam var olmayacaktır. Büzüşme teorisi Kur`an `ın kıyamet tarifine çok (more…)

kıyamet sahneleri -fizikle açıklamalar 2

Evren içe çökmeye başladığında zamanda geriye doğru işlemeye başlayacaktır. Zamanın geriye dönmesiyle insanlar mezarlarından kalkacaktır ve canlanacaktır. Daha önce zaman içinde gerçekleşmiş kayıt altına alınmış her olay bir teybin geri sarışı gibi tekrarlanacaktır. CASİYE SURESİ: 28. Ve [o Gün] bütün insanları [zillet içinde] diz çökmüş görürsün; herkes kendi sicili ile [yüzleşmeye] çağrılır: “Bugün, yaptığınız her şeyin karşılığını göreceksiniz! 29. Bu (more…)

kıyamet sahneleri – fizikle açıklamalar 1

YENİDEN DİRİLİŞ FİZİKSEL BİR SÜREÇ MİDİR? Fatır suresi 9. ayet “[hatırlayın: ] bulutları yükseltmek için rüzgarları gönderen Allah`tır; sonra Biz onları çorak beldelere sürükler ve cansız toprağa hayat veririz: yeniden dirilme de işte böyle olacaktır. ” (burada hatırlayın sözü için bir açıklama yapmak isterim, insan kelimesi farsça da unutan anlamına geliyormuş. ) Eskiden yağmurun yağışı, daha sonra bitkilerin belirişi mucizevi (more…)

Nisa suresi 56. ayet derinin yapısını ve sinir iletiminini nerden biliyor?

“Şüphe yok ki âyetlerimizi inkâr edenleri, yakında ateşe atarız. Derileri yanıp eridikçe de azâbı tatsınlar diye yerlerine yeniden yeniye deri bitiririz. Şüphe yok ki Allah üstündür, hüküm ve hikmet sahibidir” Yüzyıllar boyu insan vücudunun tamamının ağrıya duyarlı olduğu sanılıyordu. ancak anatomi geliştikçe derimizin içinde ağrıyı ileten özelleşmiş sinir uçları olduğu ve bu vasıtayla ağrının beyne iletilip duyumsandığı anlaşıldı. Yani, gerçekte (more…)