Fatiha`nın Anlattıkları…

Müslümanlar tarafından yeryüzünde belki de en çok tekrar edilen duadır Fatiha Suresi.. Geleneksel olarak namazda her rekatta okunması İslam alemi tarafında kabul edilmiş, ölülerimizin arkasından okunmuş, hatta belki dua edilmesi gereken her olayda en çok tekrar edilmiş suredir. Her müslümanın Arapça`sını ezbere bildigi bir sure belki de..


Meali üzerine de derin derin düşünüyor muyuz acaba herbirimiz bu sureyi okurken..Ya da biliyor muyuz acaba neler söylediğimizi Arapçasını ezberimizden tekrar ederken:

1. Rahman ve Rahim Allah`ın adıyla.
2. Hamd, alemlerin Rabbi Allah`adır.
3. Rahman`dır,Rahim`dir O.
4. Din gününün malik`i,sultanıdır O…
5. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
6. Dosdoğru giden yola ilet bizi…
7. Kendilerine nimet verdiklerinin, üzerlerine gazap dökülmemişlerin, karanlık ve şaşkınlığa saplanmamışların yoluna…

1- Fatiha Suresi

Bu sureyi her okuduğumuzda Allah`ın bağışlayıcı ve merhametli sıfatlarını hatırlıyoruz esasında, şükrediyoruz O`na sadece O`na, Alemlerin Rabbi`ne..Bir ahiret günü olacağını, o ahiret gününün tek sahibinin de Allah olacağını gözümüz ile görmüş gibi kabul ve tekrar ediyoruz her seferinde, aynen Kuran`da yapmamız gerektiğinin öğütlendiği gibi. İbadetlerimizin ve isteklerimizin yöneleceği tek gücün O olduğunu kabul ve tekrar ediyoruz..Yalnızca O`ndan yardim istiyoruz ve bizi “dosdoğru yola” yani kendi yoluna kılavuzlaması, üzerlerine nimet verdiklerinden olmamızı sağlaması, karanlık ve şaşkınlıktan uzak tutması için her seferinde Rabbimiz`e istekte bulunuyoruz. Ne kadar da güzel şeyler istiyoruz esasında defalarca tekrar ettiğimiz bu kısa surede.. Allah bu sureyi her okuduğumuzda manasını bilerek okuyanlardan ve bu istekleri kabul edilenlerden olmayı nasip eylesin her birimize..

Yazar : afşin

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website