Bakış Açısı Farkı

İnanan ve inanmayanların farklılıklarını sadece kulluk vazifelerinin yerine getirilmesinde görmeyiz.İnanan insanla inanmayanın her konuya bakış açısı farklıdır.İnanan ,herşeyin Allah`tan geldiğini bilir ve tepkileri ona göre olur.Arının bal yapmasını inanan ve inanmayan insan farklı yorumlar.Herşeyin Allah`tan geldiğini bilen insan ,olay karşısında Allah`ın büyüklüğüne vemucizelerine şahit olurken, inanmayansa olayın doğa mucizesi veya tabiat ananın kudreti olduğunu söyler.Başımıza gelen bir felaketlede ilgili durum benzerdir.İnanmayanla inanan insan aynı ortamda başlarına gelen felaketi farklı yorumlarlar.İnanmayana göre bu felakette nerden onu bulmuştur,gereksiz bir şekilde hatyatını etkilediğini söyleyerek hayıflanır hatta isyan eder.Aynı ortamda olan ve başına benzer felaket gelen inanansa o an için imtahan olduğunu kavrar,bu başına gelenin belkide yaptığı herhangi bir şeyden dolayı olduğunu tahmin eder.İnanmayan isyan ederken o Allah`a sığınır ve O`na dua eder,başına gelen felaket karşısında sabretmeyi bilir.İnanların bu özellikleri kendilerini farklı kılar ve diğer insanlardan ayırır.İnanan insanın olaylara bakış açısı her zaman diğerlerinden farklı olur,çünkü o olaylara Kuran`ın penceresinden bakar.

Yazar : ALP AKARSU

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website