KURAN’I PARÇA PARÇA YAPANLAR

91- Onlar ki Kur’an’ı parça parça yaptılar. 92- Rabbine and olsun, onların hepsinden hesap soracağız.

93- Yapmakta oldukları şeylerden 15/Hicr Suresi 91-92-93

“… Yoksa siz kitabın bir bölümüne inanıp da bir bölümünü inkar mı ediyorsunuz? … ” 2/Bakara Suresi 85

Kur’an’a göre Kur’an’ı parça parça yapmak, kitabın bir bölümünü kabul, bir kısmını göz ardı etmek olacak şey değildir. Kur’an’ın ayetleri nasih ve mensuh diye ikiye bölünmekte, bir kısım ayetlerin mensuh’tur diye hükmü kabul edilmemektedir. Oysa Kur’an’ın tümü içinde, Allah bölücülüğü kabul etmez. Yine Kur’an’da Allah, Yahudiler’in kelimelerin anlamlarını kaydırarak dini tahrif etmelerinden, işlerine gelenleri kabul, işlerine gelmeyenleri reddetmelerinden bahseder. Bakara Suresi 41. ayette anlatılan bu tablodan ne yazık ki Müslümanlar yeterli dersi alamamış, Bakara Suresi 106. ayet örneğindeki gibi bazı kelimelerin manasını kaydırıp Kur’an’ı bölük bölük yapma yoluna gitmişlerdir. Çözüm tüm Kur’an’ı tek bir ilave ve eksiltme yapmadan, nasihsiz-mensuhsuz kabul etmek, Peygamber ve onunla beraber olanlar gibi Kur’an’a tabi olmaktır.

Yazar : Y@ş@r

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website