KUR`AN İNSAN SÖZÜ MÜDÜR?

Atesitler, inançsızlar ya da kafirler ne diyor: “Kur`an`ı Hz. Muhammed uydurdu. ” Şimdi bu iddayı doğru kabul ederek inceleyelim:


Peki, Kur`an`ı Hz. Muhammed uydurdu ise o zaman Hz. Muhammed yalancı peygamberdir değil mi? Hani şu haberlerde çıkan, peygamber olduğunu iddia eden ve deli gömleği giydirilenler gibi. O zaman diğer tüm peygamberler de yalancı yani sahtedir.

Peki, o zaman din dediğimiz olgu vahiyle gelmemiştir, tamamen insan ürünü bir şeydir. Yani besteci Mozart ve Beethoven nasıl beste ürettiyse, edebiyatçı ünlü yazarlar mesela Shakeaspear nasıl Hamlet`i yazdıysa, mesela bir yönetmen nasıl bir film oluşturduysa, bir bilim adamı nasıl bilimsel bulgular yaptıysa, işte din de tıpkı bilim, sanat, edebiyat ve felsefe gibi tamamen insan ürünü bir şeydir bu mantığa göre.

Devam edelim: Peki madem ki Kur`an`ı Hz. Muhammed uydurdu ve din, vahiy almamış yalancı, sahte peygamberlerin işiyse neden Hz. Muhammed`den sonra peygamber çıkmadı? Öyle ya bakın tarih boyunca insanoğlu edebiyat eserleri üretmemiş mi? Üretmiş. Bunun arkası kesilmemiş. Tarih boyunca insanlar beste yapmış, müzik eserleri üretilmiş, ressamlar tablolar üretmiş. Hâla da üretiyorlar. O zaman tıpkı bunun gibi neden Hz. Muhammed`den sonra da peygamber gelmedi? Öyle ya, madem din ve kitap, vahiyle gelmiyor, onu insan uyduruyorsa, neden Hz. İsa`dan, Hz. Muhammed`den sonra insanların içinden hiç peygamber çıkmadı? Peygamberler için “Etrafına adam toplamak ve lider olmak için din uydurdu” denilir. O zaman bir akıllı onlar mıydı? Niye başkaları da bu yöntemi kullanıp yeni bir din kurmuyor? Madem iş vahiyle olmuyor da akılla oluyorsa insanoğlu içinde akıllı, dahi insan da çok çıkmıştır, neden bunlar kitap yazıp da daha yeni bir din getirmemişler?

Neden başka insanlar çıkmıyor? Neden Hz. Muhammed`den beri peygamber gelmiyor? Neden peygamber diye ortaya çıkanlara itibar edilmiyor da islamiyet ayakta duruyor? Eğer din, vahiy işi değil insan işi olsaydı peygamberliğin sonu gelmezdi. Tıpkı bilim, sanat ve felsefe eserlerinin sonu gelmediği gibi. Çünkü bunları insanlar yazıyor ve günümüzde de yazmaya devam ediyorlar. Peki din, insan işiyse neden 1400 yıldır yeni peygamberler çıkmıyor? Mevlana gibi derin insanlar çıkmış, Kur`an`daki ayetlerden çok söz söylemiş de neden “ben peygamberim, bu eserlerim de kitabınızdır dememiş? ”

Çünkü peygamberlik, insan işi değil vahiy işidir. Yani Allah vardır ve dini vahyetmiştir. Ve Allah, son peygamber olarak Hz. Muhammed`i gönderdiği için artık peygamber gelmiyor.

Siz hiç “son besteci, son edebiyatçı, son ilahiyatçı, son imam… ” diye bir şey duydunuz mu? Hayır. Niye? Çünkü bunları üreten, insan olduğu için, insan var oldukça bu eserlerin de sonu olmayacak. Eskiden olduğu gibi bugün de edebiyatçılar, besteciler, imamlar, sanatçılar ve eserleri var. Ama niye Kur`an son kitaptır? Çünkü onu üreten insan değildir. Allah onu son kitap olarak göndermiştir.

Eğer Kur`an, Hamlet`in, İnce Memed`in yazıldığı gibi insan eseri olsaydı Kur`an son kitap olmazdı. Nasıl ki Shakeaspear son edebiyatçı değilse, Mozart son besteci değilse Hz. Muhammed de son peygamber olmazdı, insanoğlu içinden mutlaka Hz. Muhammed veya Hz. İsa kadar ağırlığı olan peygamberler çıkardı. (Eğer din, insan uydurması olsaydı. )

İşte, ateistlerin “Din, vahiy işi değildir, insan uydurmasıdır. ” sözünü doğru kabul ettiğimizde ortaya çıkan tutarsılık ve saçmalığı da burada nacizane ifade etmeye çalıştım.

BAKARA 55 Siz şunu da söylemiştiniz: “Ey Mûsa! Biz, Allah`ı apaçık görmedikçe sana asla inanmayacağız. ” Bunun üzerine sizi yıldırım çarpmıştı, Ve siz bakıp duruyordunuz.

FURKAN 21 Bize kavuşmayı ummayanlar dediler ki: “Üstümüze melekler inse, yahut Rabbimizi görsek olmaz mı? ” Yemin olsun ki, kendi benliklerinde büyüklük kuruntusuna düştüler ve korkunç bir biçimde azdılar. (r-derya27-5hotmail. com)

Yazar : Onur

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Comments (3)
Leave a reply

Name (required)

Website