NAMAZDA MANA ÖNEMLİ DEGİLDİR, NAMAZ SEMBOLİKTİR..

“Namazda önemli olan ibadet şuurudur. Okuduğunun mânasını da bilmek ve namazda bunu düşünmek isteyenler, okuyacakları Kur`an`ın namazdan önce meâlini okurlar, mânasını buradan anlarlar, namazda Kur`an`ı asıl dilinden okurken bu mâna ve içerik üzerinde düşünebilirler. Ancak namazın şekli açısından daha önemli ve gerekli olan, mânayı anlamak ve düşünmek değil, ibadet bilinciyle belli bir biçim ve davranışın yerine getirilmesidir. Kaldı ki, dinî âyin ve törenlerin hemen bütün din ve inanışlarda belli bir sembolizm ve biçimsellik içerdiği bilinmektedir. Hatta ibadetin haz ve gizeminin biraz da bu biçimde saklandığı söylenebilir. “

Bunlar benim sözlerim degil, Diyanetin resmi web sitesinden. Ben Kuran`ı kerimi ana dilimde Türkçede 10 larca kez okumuş ve her ayeti üzerinde günlerce akıl yürütmüş Allah`a yürekten inanan bir kul olarak, diyanetin bu ifadesine kesinlikle katılmadıgımı belirtmek istiyorum.

Namaz sembolik yada şekilci bir şey olamaz.
Namaz kuluyla Rahmanın bir araya geldigi bir andır.
Namazda Rabbinizin Büyüklügünü kabul ettiginizi, hatalarınız için af dilediginizi ifade eder ve ondan kabul etmesini istersiniz.
Bunu bilmediginiz bir dilde nasıl ifade edebilirsiniz ki? Nasıl olurda taa yüreginizin içinden, cigerinizden “Beni yoktan yaratan var eden Yüce Rabbim, sen teksin senden başka tanrı yoktur, Muhammed senin peygamberin, bizler de senin sana muhtaç kullarınız. Bizi bilmeyerek veya unutarak işledigimiz günahlardan ötürü affet. Bize akıl ver, fikir ver ilim ver. Senin razı olaçagın salih ameller işlemeyi ilham et, neslimizi de salih kullarından yap. Hiç Bir şühpe yok ki Biz sana dönenlerdeniz, sana inananlardanız, bizi sevdigin kullarının arasına kat, bağışla. ALEMLERİN RABBİ OLAN ALLAH`IN ŞANI ÇOK YÜCEDİR, ALEMLERİN RABBİ OLAN ALLAH`IN ŞAHI ÇOK YÜCEDİR, ALEMLERİN RABBİ OLAN ALLAH`IN ŞANI ÇOK YÜCEDİR“

Arapça biliyor ve namazda bunları içinizden gelerek ifade edebiliyorsanız, ne mutlu. Yok hayır arapça bilmeden, ne söylediginizi bilmeden namaz kılmaya çalışıyorsanız, sizin durumunuza elbette Allah karar verir.

Kuran `ı ana dilinizde okudugunuzda, anladıgınızda tek bir gerçekle karşı karşıya kalırsınız. Sonsuz güç sahibi ve Mükemmel bir varedici Yaratıklarından haklı olarak kulluk bekliyor. Diyanetin ifadesiyle emme basma tulumba gibi söylediklerinden habersiz şekil olsun diye yatıp kalkma degil. Hiç ihtiyacı olmamasına rahmen yürekten, içten bir şükür, bir övgü, “Sğn ne büyüksün Ya Rabbim““kusursuz yarattıgın bizler ve bu dünya için, senden gelen herşey için sana şükürler olsun“dememizi istiyor.

işte bu sonsuz kudret sahibi yaratıcının bizlerden istegi sadece bu.
“Rabbim bizi kıldıgı namazdan, tuttugu oruçtan haberdar olanlardan eylesin“

Diyanete bir sözüm var;
Her cuma namazından önce ve sonra herşeyi Arapça okutuyorsunuz kimse bir şey anlamıyor. dualar ediliyor, ayetler okunuyor hepsi arapça. kimse anlamıyor. Bu umrunuzda degil çünkü, ama iş kuran kurslarına, cami yapımına yardıma gelince, konu para olunca Hocalar Türkçe konuşuyorlar, neden!…. arapça konuşurlarsa insanlar anlamaz para vermezler diye mi?

Yazar : Temel Akçay

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website