İslam Hakimiyeti Silahla, Kan Dökerek Değil, İlim ve Sevgi İle Olacaktır

Dünya üzerinde pek çok müslüman ülkede kardeşlerimize zulüm uygulanmaktadır. Kadınlarımıza ve kızlarımıza tecavüz edilmekte, çocuk ve yaşlılar şehit edilip, erkekler çırıl çıplak soyularak kafalarına çuval geçirilip küçük düşürülmeye çalışılmaktadır. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi yapılan zulmü belgelemek için fotoğraflar çekilmekte ve kendi ülkelerinde yaşayan aynı kafadaki insanlar tarafından bu zulüm takdir görmektedir.


Afganistan`da, Irak`ta Amerikalıların müslümanlara yaptığı zulüm ve bu zulmü belgelemek için şehit kardeşlerimizin cansız bedenleri yanında gururla çekilen fotoğraflar yobaz zihniyetin ürünüdür. Amerikalının yobazı da bunlardır. Yahudinin de yobazı vardır, hristiyanın da. Bu kafada olan insanlar kan ister, irin ister, huzursuzluk ister.

Oysa bütün enerjilerini bilime, sanata verseler herşey pırıl pırıl olur. Kanla hiç birşey çözülmez. Tüm bu zulme karşı tek çözüm Türk İslam Birliğidir. Ancak sevgiyle, saygıyla, barışla, bağışlamayla İslam dünyaya hakim olur. Zorla, zorbalıkla, kan dökerek, şiddet kullanarak, baskı yaparak İslam`ın dünyaya hakim olacağını düşünmek, Amerikalının yobazından farksız kılmaz bizi.

Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et… (Nahl Suresi, 125)

Müslüman kardeşlerimizin yaşadıkları zulmün sebebi materyalist felsefeler ve yobaz zihniyetlerdir. Bu zulüm ancak fikri mücadele ile son bulur. Bunun için silah kuşanmak yerine bilim ve bilgi ile kuşanıp fikri cihad etmek gerekir. Zira 100 milyon kişiyi öldürsen de, geride aynı zihniyette milyonlarca insan olduğu unutulmamalıdır. Kafaların içindeki fikirler değişmedikçe o kafaları koparmak çözüm değildir. Müslümanlara yaptığı zulme rağmen Rabbimizin, Firavun`u dahi yumuşak ve güzel söz ile uyarın emri hatırlanmalıdır.

“İkiniz Firavun`a gidin, çünkü o, azmış bulunuyor. ”
“Ona yumuşak söz söyleyin, umulur ki öğüt alıp-düşünür veya içi titrer-korkar. ” (Taha Suresi, 43-44)

Bizler de Müslümanların yobazı olmayalım. Zulme karşı fikri mücadele edelim. Tek silahımız ilmimiz olsun. İslam`ın ışıl ışıl, sade, sanata ve bilime önem veren, adaletli, hoşgörülü, akılcı ve herkesi kavrayan bir din olduğunu tüm dünyaya tebliğ edelim.

Zaman, İttihad-ı İslam zamanıdır.

Zaman, İslam`ın dünyaya hakim olma zamanıdır.

Zaman, fırsat varken ecirleri toplama zamanıdır.

İslam dünyaya zaten hakim olacaktır.

Önemli olan, bu şerefli görevin bir ucundan tutmak, Allah`ın ipine sarılıp Kuran`la mücadele vermektir. Buna bizim ihtiyacımız vardır.

İbrahim Akın

http: //www. facebook. com/Allahkesinvar

Yazar : İbrahim Akın

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website