Kuran`da Gözden Kaçmaması Gerekenler : Binek Ayeti

Selamlar,


Yüce Allah Kuran`ı Kerim`de Zuhruf Suresi`nde:

12. Tüm çiftleri de yaratan O`dur. Ve O, sizin için gemilerden ve hayvanlardan binmekte olduğunuz şeylere de vücut verdi;

13. Ki onların sırtlarına kurulasınız, sonra oraya kurulduğunuzda, Rabbinizin nimetini hatırlaya da şöyle diyesiniz: “Adı ve kudreti yücedir bunu bizim emrimize verenin! Yoksa biz bunu kendimize yanaştıramazdık. ”

14. “Ve gerçekten biz, halden hale geçerek Rabbimize mutlaka döneceğiz. ”

43-Zuhruf Suresi 12, 13, 14

Bu ayetlerden çok açık şekilde anlaşılacağı üzere Allah bizim hizmetimize verdiği bineklere bindiğimizde kendisini hatırlamamızı ve şükretmemizi bekliyor. Acaba bu ayete ne kadarımız riayet ediyoruz?

12. ayette binek hayvanları ve araçlar anlatılırken geniş bir kavram kullanılıyor, yani ayeti sadece attan, eşekten, deveden bahsediyor diye kısıtlamak mümkün değil. Binek deyince günümüzde ya da gelecekte Allah`ın hizmetimize verdiği her türlü aracı anlamalıyız diye düşünüyorum. Mesela otomobilimize bindiğimizde Allah`ı bu sözlerle ya da benzeri ifadelerle anmalıyız, ya da uçağa, ya da otobüse, hatta asansöre bile bindiğimizde bence Allah`ın bu ayetlerini ve bu övülen davranışı hatırlamalı ve yerine getirmeliyiz. Bu aynı zamanda Allah`ın kendisini bolca anmamızı isteyen ayetleri ile de birebir örtüşmüş güzel bir amel olmaz mıydı?

41. Ey iman edenler! Allah`ı çok anın!
33-Ahzab Suresi 41

Yazar : afsin

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website