Üstünlük Irk Ya da Soya Göre Değil, Takvaya Göredir

Pek çok insan yaşamı boyunca, amaç edindiği şeylerin kölesi olarak ömrünü tüketir. Tüm hayatını siyasi veya felsefi ideolojilerin peşinde koşarak geçirir. Oysa ne sağcı ne solcu olmasının, ne Kürt ne de Türk olmasının Allah katında hiç bir önemi yoktur. Ey insanlar, gerçekten, Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler (şeklinde) kıldık. (daha&helliip;)

İSLAMDA GERÇEKLİK/HAKK KAVRAMI

Birinci tür bozulmanın en çarpıcı örneği, Eski Yunan düşüncesinin en temel kavramlarından biri olan “varlık” kavramının Müslümanların lisanındaki “gerçeklik” (= hakk) kavramının yerine geçmesidir. Müslümanlar kelam ve felsefe tartışmalarında ve eserlerinde, Kur’an’da merkezi bir öneme sahip olan hakk kavramı yerine “varlık” kelimesinin Arapça karşılığı olarak uydurulan ve “bulmak” fiil kökünden gelen vücud kelimesini lisanlarının merkezine yerleştirmişlerdir. [7] Halbuki Kur’an’da hakk (daha&helliip;)

SAİD NURSİ

Aşağıdaki yazı Yaşar Nuri Öztürk’ün, Kur’an’ın Temel Buyrukları adlı eserinin 99-100. sayfalarından alınmıştır.. “İşte, sizin bu ümmetiniz bir tek ümmettir. Ve ben de sizin Rabbinizim; o halde benden korkun. Fakat onlar işlerini aralarında parçalayıp çeşitli zübürlere ayırdılar. Her hizip yalnız kendi yanındakiyle sevinip övünmektedir. Artık sen onları bir süreye kadar kendi gafletleri içinde bırak” (Müminun-52) “Bir toplum veya zümrede Kur’an (daha&helliip;)

KUR`ANIN OLAĞAN ÜSTÜNLÜĞÜ

İnsan eliyle yazılamış metinlerin en büyük özeliği metinlerin sürekli değişikliliğe maruz kalmasıdır. Yazar dahi kendi yazdığı metne her baktığında mutlaka bir açık gedik bulabilecek ve yazısını mutlaka değiştirecektir. Kendi kibri gözlerini kör etmemişse şayet bunu hep yapacaktır. Yâda yazısını okuyan başka bir bilen tarafından mutlaka yazısı eleştirilecek ve değiştirilecektir. Bunun sebebi kâinatın hareket hailinde olmasıdır. Harekete katılmayan oluşumlar durağan olup (daha&helliip;)

NUR

Allah`ın, göğsünü İslam`a açtığı kimse, Rabbinden bir NUR üzerinde olmaz mı? Allah`ın zikrine/Kur`an`a karşı kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun! İşte onlardır, açık bir sapıklık içindekiler. Allah, sözün/hadisin en güzelini, bibirine benzer iç içe ikili mânalar ifade eden bir Kitap halinde indirmiştir. Rablerinden korkanların ondan derileri ürperir. Sonra da hem derileri hem de kalpleri, Allah`ın zikri/Kur`an`ı karşısında yumuşar. Bu, Allah`ın kılavuzudur (daha&helliip;)

EMPATİ

“Davranış bilimlerinin“ olmazsa olmaz prensibi “EMPATİ KURMAKTIR“Modern çağın empati tanımı “Kendini başkasının yerine koyup düşünmek ve karşımızdaki kişinin düşüncesinden yola çıkarak olaylara bakmak ve düşünceyi yönlendirmek“ İyi bir halkla ilişkiler uzmanı ‘’SÜRÜYÜ SÜRÜKLER ÇÜNKÜ SÜRÜ GÜDÜSÜ YARATAMAZSA İŞİNDEN OLUR’’ Medya aracılığıyla yapılan bu uygulamalara TOPLU HİPNOZ uygulanması diyorum ben bu olaya….. ‘’Maalesef günümüzde’’ empatinin(duygudaşlığın) tanımı ters düz edilerek halk ilişkilerin (daha&helliip;)

Şeytanın Özelliği: Tevil

Şeytanın, iman edemeyen insanlara bulaştırdığı en önemli özelliklerinden biri tevildir. Tevil, gerçeği saptırmak için yapılan samimiyetsiz açıklamalardır. Şeytan da Adem’e, kibirinden dolayı secde edememiş, fakat tevil getirerek ateşten yaratılan kendisinin, topraktan yaratılan Adem’den daha hayırlı olduğunu iddia etmiştir. Tevil aklın ürünü değildir. Şeytan da akılsızca yaptığı bu tevilde toprağın, ateşin üzerine atıldığında ateşi söndüreceğini düşünememiştir. (Allah) Dedi: “Sana emrettiğimde, seni (daha&helliip;)

DİNLER ARASI DİALOG

14. 05. 2008 Türkiye’yi son yıllarda etkisi altına alan ve değişik cemaat, kuruluşlar ile hükümetin organize ettiği toplantı ve konferansların yapıldığı dinler arası diyalog konusunda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar, ‘Dinler arası Diyalog: Başkalaşmış İslam Anlayışı’ konulu konferansında, dinler arası diyalog kavramının uzun bir tarihi geçmişin semeresi olarak ortaya çıktığına dikkat çekti. Dünyada barışı sağlamak iddiası ile 1893 yılında ABD’de kurulan (daha&helliip;)