Tevrat`da Şiddet!

Bilindiği gibi Hristiyanlar, Müslümanlara “Sizin dininiz şiddet dini” diye aşağılamaya çalışmaktadırlar. Öyle ki, Batı dünyasın da yaşayan bazı gençler, Müslüman olduklarını saklayacak, Müslümanlıklarından utanacak hale getirilmişlerdir. Tabi bu garibanlar işin özünü bilemediğinden, bu tür propagandalara kanmaktadırlar. Oysa Kur`an`ı kerimde “Şiddet çağrısı” asla yoktur, var olan sadece Nefsi Müdafaa`dır.

Son zamanlar da Hıristiyan kardeşlerimizin, Youtube, Yahoo gibi yerlerde misyonerlik faaliyetleri yapabilmeleri için, Müslümanlığı kötülediklerini gördüm. Bende kendi çapımda araştırma yapıp, Onların “Sevgi ve Barış dini” diye yutturdukları dinlerinin gerçek yüzünü ortaya dökmeye çalıştım ve çalışacağım.
Hıristiyanlık kesinlikle barış dini felan değildir, nitekim Tarih bunu çok acı bir şekilde önümüze sermiş ve göstermiştir. Vatikan “haclı seferleri” Tevrat ve İncil`e bağlayarak yaptıklarını unutmamak gerek! Her ne kadar bazıları kalkıp; “kutsal kitap ile ne alaka kardeşim” desede, hiç şüphesiz Tevrat ve Incil şiddete apaçk çağırı yapmaktadır.

Misal şunlara bakalım:

Ezechiel / Bab 9
5 Öbürlerine, “Kent boyunca onu izleyin ve kimseye acımadan, kimseyi esirgemeden öldürün” dediğini duydum.

6 Yaşlıyı, genci, genç kızı, kadını, çocukları öldürün. Yalnız alınlarında işaret olanlara dokunmayın. İşe tapınağımdan başlayın. Onlar da tapınağın önünde duran İsrail ileri gelenlerinden işe başladılar.

7 Onlara, “Tapınağı kirletin, avlularını cesetlerle doldurun. Haydi başlayın!” dedi. Bunun üzerine onlar gidip kenttekileri öldürmeye başladılar.

Şimdi hiç haya etmeden kalkıp “Barış dinidir” demek pek bir abes kaçmaz mı?
Devam edelim biz yine de, belki bunu yanlış anlamışızdır, bakalım daha başka çağrı var mı Tevrat`da.

Çölde Sayım Bab 31

14 Musa savaştan dönen ordu komutanlarına -binbaşılara, yüzbaşılara- öfkelendi.
15 Onlara, “Bütün kadınları sağ mı bıraktınız?” diye çıkıştı,
16 Bu kadınlar Balam`ın verdiği öğüde uyarak Peor olayında İsrailliler`in RAB`be ihanet etmesine neden oldular. Bu yüzden RAB`bin topluluğu arasında ölümcül hastalık baş gösterdi.
17 Şimdi bütün erkek çocukları ve erkekle yatmış kadınları öldürün.
18 Yalnız erkekle yatmamış genç kızları kendiniz için sağ bırakın.

Ben Hz. Musa Nebiyi bu türlü sözlerden tenzih ederim. Bir ALLAH`IN peygamberi, nasıl olurda böyle bir katliam yapar? Bunun adı katliam değildirde nedir? Kaldı ki kızları kendileri için tutacaklar. Yani şöyle ki, Kızcağzın; Babasini, anasını, ablasını, abisini, yeğenlerini, kuzenlerini öldüreceksin, sonrada alıp o kızcağzı koynuna sokacaksın? Hiç böyle birşey ALLAH`IN adaleti olabilir mi? Hiç Yüceler Yücesi Rahman böyle bir saçmalığı caiz görür mü?

Neden Kur`an da yok bunlar, da sadece Kutsal Kitap denilen kitap da var?
Çünkü Kur`an gerçekten Barış dinini açıklamıştır, Tevrat ve İncil ise kilisenin çıkarlarını dile getirmektedir. Buyrun Hıristiyan ve Yahudi kardeşler, kabul edebiliyor iseniz bu bölümleri kabul edin!

Yeşu bab 6
20 Halk bağırmaya başladı, kâhinler de borularını çaldılar. Boru sesini işiten halk daha yüksek sesle bağırdı. Kentin surları çöktü. Herkes bulunduğu yerden dosdoğru kente girdi. Böylece kenti ele geçirdiler.

21 Kadın erkek, genç yaşlı, küçük ve büyük baş hayvanlardan eşeklere dek, kentte ne kadar canlı varsa, hepsini kılıçtan geçirip yok ettiler.

Hakimler bab 21
10 Bunun üzerine topluluk Yaveş-Gilat halkının üzerine on iki bin yiğit savaşçı gönderdi. “Gidin, Yaveş-Gilat halkını, kadın, çoluk çocuk demeden kılıçtan geçirin” dediler,

11 Yapacağınız şu: Her erkeği ve erkek eli değmiş her kadını öldüreceksiniz.

Tabi sadece bu kadarla bitmedi, birde Tevrat da Tecavüzü caiz gören bölümler vardır. Pek yazmama gerek yok diye düşünmekteyim, sanırim okuduklarınız kendi kendine yeterlidir!

Tevrat da Tecavüz

Hakimler Bab 21
20 Böylece Benyaminoğulları`na, “Gidip bağlarda gizlenin” diye öğüt verdiler,

21 Gözünüzü açık tutun. Şilolu kızlar dans etmeye kalkınca bağlardan fırlayıp onlardan kendinize birer eş kapın ve Benyamin topraklarına götürün.

22 Kızların babaları ya da erkek kardeşleri bize yakınmaya gelirse, `Benyaminoğulları`nı hatırımız için bağışlayın diyeceğiz, `Savaşarak aldığımız kızlar hepsine yetmedi. Siz de kendi kızlarınızı isteyerek vermediğinize göre suçlu sayılmazsınız. ”

23 Benyaminoğulları da böyle yaptılar. Kızlar dans ederken her erkek bir kız kapıp götürdü. Kendi topraklarına gittiler, kentlerini onarıp yerleştiler.

Tevrat da Kölelik

Yesu bab 16
10 Ne var ki, Efrayimoğulları Gezer`de yaşayan Kenanlılar`ı buradan sürmediler. Kenanlılar bugüne kadar Efrayimoğulları arasında yaşayıp onlara kölelik etmek zorunda kaldılar.

Hakimler Bab 1
30 Zevulun da Kitron ve Nahalol halklarını kovmadı. İsrailliler arasında yaşayan bu Kenanlılar kölelik yaptılar.

Tevrat da Katliam!

Yasanin tekrari bab 20

10 Bir kente saldırmadan önce, kent halkına barış önerin.

11 Barış önerinizi benimser, kapılarını size açarlarsa, kentte yaşayanların tümü sizin için köle olarak çalışacak, size hizmet edecekler.

12 Ama barış önerinizi geri çevirir, sizinle savaşmak isterlerse, kenti kuşatın.

13 Tanrınız RAB kenti elinize teslim edince, orada yaşayan bütün erkekleri kılıçtan geçirin.

14 Kadınları, çocukları, hayvanları ve kentteki her şeyi yağmalayabilirsiniz. Tanrınız RAB`bin size verdiği düşman malını kullanabilirsiniz.

15 Yakınınızdaki uluslara ait olmayan sizden çok uzak kentlerin tümüne böyle davranacaksınız.

16 Ancak Tanrınız RAB`bin miras olarak size vereceği bu halkların kentlerinde soluk alan hiçbir canlıyı yaşatmayacaksınız.

Tevrat da ampütasyon

Yasanın tekrarı bab 25

11 Eğer iki adam kavgaya tutuşur da birinin karısı kocasını dövenin elinden kurtarmak için gelip elini uzatır, öbür adamın erkeklik organını tutarsa,

12 kadının elini keseceksiniz; ona acımayacaksınız.

Peki İncil ne diyor bu duruma? Aynen şunu diyor:

Matta Bab 5
17 Kutsal Yasa`yı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim.

18 Size doğrusunu söyleyeyim, yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, Kutsal Yasa`dan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak.

19 Bu nedenle, bu buyrukların en küçüğünden birini kim çiğner ve başkalarına öyle öğretirse, Göklerin Egemenliği`nde en küçük sayılacak. Ama bu buyrukları kim yerine getirir ve başkalarına öğretirse, Göklerin Egemenliği`nde büyük sayılacak.

Şimdi Hıristiyanlar kalkmış” İsa yasayı değiştirdi” diye komik bir açıklama getirmektedirler. “Yahu be adam” diyesin,
“Önceki tanrınız başka bir tanrı mıydı ki, öncesi sonrası diye ayırt ediyorsunuz”? Madem İsa Tanrınız, o zaman bu katliamları caiz görende sizin belirlediğiniz Tanrının ta kendisidir! Ha yok başka Tanrı idi diyecekseniz, kendi öğretileriniz ile de çelişkiye düşersiniz. Gerçi zaten çelişkiler içinde boğuluyorsunuz ama olsun.

Devamı gelecek

Mustafa Celebi


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website