Allah’ı Anmak Ne Demektir? Oturup Bir Köşede Zikir Çekmek midir?

Allah’ı anmayı doğru mu anlıyoruz?Allah’ı anmak dediğimizde, aklımıza hemen “Allah, Allah, Allah…” yada “El- Alim, El- Kebir…”diye tesbih çekmek geliyor. Gerçekten doğru mu yapıyoruz? İrdeleyelim istedim.

Öncelikle şunu bilmemiz gerekir ki, Allah anlamsız şeyleri emretmez ve insana aklını kullanmasını emreder.

Bir kelimeyi tekrar tekrar söylemek kime ne katabilir? Hele ki, Allah’ın Arapça sıfatlarını anlamada söylemenin ne gibi bir mantığı olabilir? Ha, din deyince mantık aramayacaksın, ne kadar da maneviyatsızsın diyecekler olabilir. Yada, ben hocadan, abladan böyle duydum diyecekler olabilir. Allah kimsenin dediğinzden değil, getirdiklerinden sorumlu tutacaktır ve İslam dini, aklını kuma gömenlerin değil, aklını kullananların dinidir.

Bu kelimeleri belli bir sayıda söylememin çeşitli faziletlere sebep olduğu iddiaları her tarafı kaplamaktadır.  234 kez söylersen şu derde deva, 4444 kez söylersen, bu derde deva diye anlatılar dolaşmaktadır. Peki sorulması gerekmez mi, 233 kez olursa ne olur? Bu sayıları kim belirler? Allah gerçekten böyle bir şey söyler mi? Eğer bu sayıları Allah vermemişse, başka kim Allah adına böyle sayılar verebilir ki? Allah dertlerin devası için, bir kenara çekilip belli kelimeleri  tekrar tekrar söylemeyi mi emretmiştir? Yoksa, o olayın çözümü için indirdiği kitabın okunup, çözümün araştırılmasını mı?

Allah’ın kitabında böyle bir anış tarzı olmadı gibi, sahih hadis denilen, Peygamberin Kuranla uyumlu sözleri nde de böylesi bir zikir şekli yoktur.

Peki Kuran’da bahsedilen, Allah’ı anmak ne demektir? Şu örnekle anlatayım: Bir kimseyi anma töreni denildiğinde akla ne gelir? Mesela  “Necip Fazıl’ı anmak” deyince aklımıza ne geliyor? İnsanlar bir yere oturup, hatta zikirmatiklerle, “Necip, Necip, Necip…” diye sayı mı sayıyorlar?  Anmak deyince, o kişinin özellikleri anlatılır, eserlerinden parçalar okunur, yaptığı işler anılır, o kişinin önemi anlatılır, belirtilir. İşte, Allah’ı anmak da böyle olmalıdır. Allahın sözlerini okumak, anlamaya çalışmak, Allahın özelliklerini araştırmak, dinlendirmek, düşünmek olmalıdır. Aksi takdirde, Ali Şeriati’nin söylediği gibi, din insanların bir afyonu/uyuşturucusu haline dönüşür.

Peki zikir çekmenin kime ne zararı olacak diyebilirsiniz. İsteyen istediğini yapmakta özgürdür, ancak kimse insanları “Allah sevap verecek” diye  yada “Allah bunu emrediyor, tavsiye ediyor” diye kandırma hakkında sahip değildir. Allah’ın şu sözüyle noktalıyorum:

“Andolsun biz, Kur’an’ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?”

(54-kamer  suresi 22)

Petek FURKAN


About the Author
Author

petekx

Comments (13)
Leave a reply

Name (required)

Website