Allah Kaldıramayacağı Taşı Yaratabilir mi?

Allah kaldıramayacağı taşı yaratabilir mi?

Bu soru Allah’ın varlığına getirilen en eski itirazlardan birisidir. Aslında felsefe dünyasında, aşağıda vereceğimiz muhtemel cevaplar yüzünden fazla ciddiye alınmasa da, halk arasında çok yaygındır. Ateistlerin bu soruyu kullanarak geliştirmeye çalıştığı itiraz şu şekilde özetlenebilir:

1. Allah her şeye kadirdir.
2. Allah kaldıramayacağı bir taş yaratabilir mi?

Cevap 1: Yaratabilir. O zaman Allah taşı kaldıramaz, demek ki her şeye kadir değil. Bu durum Allah’ın temel sıfatı ile çeliştiği için Allah yoktur.
Cevap 2: Yaratamaz. O zaman Allah her şeye kadir değildir, zira böyle bir taş yaratamaz. Bu durum da Allah’ın temel sıfatı ile çeliştiği için Allah yoktur.

Yukarıdaki itiraza cevap vermeden önce soruyu iyi anlamamız gerekiyor. Soru aslında şu şekilde de ifade edilebilir: “Allah ‘her taşı kaldırabilenin kaldıramayacağı bir taş’ yaratabilir mi?” Bu soruda “her taşı kaldırabilen birisinin kaldıramayacağı taş” ifadesi açıkça görüleceği üzere çelişki içeren bir ifadedir. Çelişki içeren ifadenin ne olduğu anlamanın en kolay yolu bu ifadelerden örneklere bakmaktır: “Hem siyah, hem siyah olmayan kalem”, “Evli bekar”, “Dört kenarlı üçgen” vb. Aslında yukarıdaki soru benzeri başka ifadelerle de sorulabilir: “Allah evli bekar yaratabilir mi?”, “Allah dört kenarlı üçgen yaratabilir mi?”. Allah’ın çelişkili şeyler yaratabilip yaratamadığı konusunda felsefeci ve kelamcılar arasında görüş ayrılığı vardır. Ancak iki görüşte de yukarıda ateistin getirdiği itiraz geçersizdir. Şimdi bu iki görüş çerçevesinden bakıp yukarıdaki sorunun nasıl cevap bulduğuna bakalım.

1. Allah çelişki içeren şeyler yaratamaz görüşü:

Bu görüşün savunucularına göre Allah’ın her şeye kadir sıfatı, Allah’ın mümkün olan her şeyi yaratabileceği anlamına gelir. Mesela fizik yasalarının farklı olduğu bir evren mümkün olduğu için, Allah fizik yasaları farklı bir evren yaratabilirdi. Ancak çelişki içeren şeylerin var olması imkânsızdır. Böyle cisimlerin var olması mantıksal olarak mümkün değildir, mümkün olmadığı için de Allah onları yaratamaması her şeye kadir sıfatı ile çelişmez. Zira yukarıda dediğimiz gibi Allah mümkün olan her şeyi yaratabilir. Bu görüşü savunanlara göre çelişki içeren şeyleri içeren ifadeler zaten anlamsızdır. Dört kenarlı üçgen mümkün olmadığı gibi, böyle bir ifade anlamsız ve saçmadır. Dolayısı ile yukarıdaki soru da aslında anlamsızdır. Bu görüşü savunan biri yukarıdaki soruya şöyle cevap verecektir: Allah böyle bir taş yaratamaz, ancak böyle bir taş yaratamaması onun her şeye kadir sıfatı ile çelişmez. Böyle bir taş, “her taşı kaldırabilen birisinin kaldıramayacağı bir taş” olduğu için çelişki içeren bir cisimdir. Allah mümkün olan her şeyi yaratabilir, ancak bu taş çelişki içerdiği için mümkün değildir.

2. Allah çelişki içeren şeyler yaratabilir görüşü:

Çelişkili şeylerin varlığı, çelişmezlik ilkesi olarak bilinen mantık yasası gereği imkânsız olarak kabul edilir. Ancak bu ikinci görüşü savunan felsefecilere göre Allah isterse çelişmezlik ilkesini devre dışı bırakabilir. Çünkü Allah mantık yasalarının da yaratıcısıdır. Onların üstündedir. Böyle olduğu için aslında mantık yasalarını değiştirebilir. Bu ilkeyi devre dışı bıraktığı anda, “Hem siyah, hem siyah olmayan kalem” mümkün bir varlık olur. Dolayısı ile bu ilkeyi devre dışı bırakarak Allah böyle bir kalem yaratabilir. Bu ikinci görüşü savunan biri yukarıdaki soruya şöyle cevap verecektir: Evet Allah böyle bir taş yaratabilir. Bunu da şu şekilde yapar, önce çelişmezlik ilkesini devre dışı bırakır. Ondan sonra da öyle bir taş yaratır ki, hem kaldıramaz, hem kaldırabilir. Dolayısı ile her şeye kadir sıfatı ile çelişen bir durum oluşmaz.
Yukarıdaki analizden de görebileceğiniz gibi, Allah’ın çelişkili şeyleri yaratabilip yaratamadığı konusunda görüşümüz ister pozitif, ister negatif olsun yukarıdaki sorunun Allah’ın her şeye kadir sıfatı ile çelişmeyen bir cevabı vardır. Dolayısı ile ateistin bu soru aracılığı ile Allah’ın varlığı aleyhine geliştirmeye çalıştığı itiraz açıkça hatalıdır.


About the Author
Author

Cabir Hayredin

Comments (4)
Leave a reply

Name (required)

Website