Dinci ve Dinsiz Yobazlık…

Dinci ve Dinsiz Yobazlık…

Kuran okunan vahiy olarak, Yaratıcımız’ın din adına bizden istediklerinin, ulaştırdığı mesajların toplamıdır. Kuran zamanın değişimiyle oluşacak yeni durumlara da uygun olacak Allah’ın vahyidir. Değişim kaçınılmazdır, ama yeni oluşan şartlara cevap vermek Allah’ın kitabının mucizesidir. Bu mucizevi durum İslam’ın reforma ihtiyaç hissetmemesini sağlar. Fakat iki zümre, dine karşı çıkan dinsizlik yobazı ve uydurulmuş dini bir türlü bırakmak istemeyen dinci yobazın güçleri (daha&helliip;)
Kötü Sözden Kaçınmak…

Kötü Sözden Kaçınmak…

Kuran’da dinle ilgili konulardan biri de toplumsal konulardır. Toplumsal konular içinde de insanlar arası ilişkiler ve bu ilişkilerin nasıl olması gerektiği oldukça önemlidir. Kuran’da dinle ilgili pek çok konuya değinilirken ve pek çok detaydan bahsedilirken insanların birbirleriyle nasıl ilişkiler içinde olmaları gerektiği, nasıl bir üslupla konuşmaları gerektiğinden de bahsedilmiştir. Kuran’da bu konudaki belli başlı ayetler şunlardır; 13 – Rad Suresi (daha&helliip;)
Hayata Kocasının Penceresinden Bakan Kadın

Hayata Kocasının Penceresinden Bakan Kadın

Yazımın kategorisini “Hayatın Merkezine Allah’ın Konulması” olarak belirledim. Yazımın konusu ise hayatının merkezine kocasını, babasını, ağabeyini ya da erkek arkadaşını koyan kadın… Toplumdaki yoğun telkinler sonucu insanların büyük çoğunluğu, cinsiyetlerine göre farklı/garip bir kişilik ve ruh hali benimser. Oysa Kur’an’daki mümin karakteri, kadın ya da erkeğe göre değişiklik göstermez; Kur’an tek bir ideal mümin karakteri çizer. Toplum ve bireylerin yönlendirmesiyle (daha&helliip;)
İslam Dininde Bölünmeye Giden Yollar ve Nedenleri

İslam Dininde Bölünmeye Giden Yollar ve Nedenleri

Günümüzde İslam ı anlatan, hatta gelin gerçek İslam ı sizlere yaşatalım diyen topluluklar, tarikatlar, cemaatler görürüz. Hepside aynı peygambere, aynı kitaba iman ettiği halde, inanılmaz farklılıklar göze çarpar. Bu tarih boyunca da farklı boyutlarda devam etmiş, günümüze kadar gelmiştir. Aslında bu farklılıklar, yalnız İslam dininde değil, diğer ehli kitap dinlerinde de görülmektedir. Peki, nedir bu farklı olanlar ve neden farklı? (daha&helliip;)
Kadın Giyebildiği Her Kıyafet İle Namaz da Kılabilir…

Kadın Giyebildiği Her Kıyafet İle Namaz da Kılabilir…

Ülkemizde yapılan dini tartışmaların pek çoğunda merkeze kadınların ve onlarla ilgili kuralların oturduğunu görüyoruz. Kadınların uygulamaları gereken kılık kıyafet kuralları, bilhassa başörtüsü, tüm bu tartışmaların başını çekerken unutulan, gözlerden kaçan ya da en azından hak ettiği önemi bulamayan benzer bir konu da kadınların namazda örtünmeleridir. Geleneksel İslam anlayışında çok önemli yer tutan, birçok kadının çantasında farklı farklı örtüler, giysiler taşımasına (daha&helliip;)