“Müminler Saftır”, “Müminler Ottur” Yanılgısı

Kendisini dünya hayatı aldatmış pek çok insanın hatasıdır müminleri saf zannetmek. Her şeyi ayrıntısıyla hesaplayan, her hareketlerinde çok ince düşünebilen hakiki müminlerin, çevreleri tarafından saf olmamaları, uyanık olmaları hususunda uyarıldıklarını görüyoruz. Kendilerini uyanık addeden bu kişiler, müminlere saf insan gözüyle acıyarak bakıyorlar çoğu zaman. Çünkü müminler kötülüğün hüküm sürdüğü toplumlarda en iyi davranışları kimseden korkmadan, çekinmeden sergileyebiliyorlar. Bir bakıma içinde bulundukları topluma aykırı hareket etmiş oluyorlar böylece.

Sinirlenmemek için çaba gösteriyorlar örneğin. Bir şeye sinirlenirlerse öfkelerini yutan yine onlar oluyor. Paralarını fakirlere dağıtıyorlar. Boş boş konuşmuyorlar. Ağızlarından kötü sözler çıkmıyor. Daima güzel işler yapmanın peşindeler. Hak yemiyorlar. Zina etmiyorlar. Başkaları hakkında kötü düşünmemeye çalışıyorlar. Bunlar ve benzeri davranışlar yapılmadığı için de, müminler adeta dünya nimetlerinin farkına varamamış, yaşamasını bilmeyen, zamanını boşa harcayan insanlar olarak görülüyorlar.

Oysa durum bunun tam tersidir. Müminler, saf olmayı bırak, bu anlayışa göre uyanığın önde gidenidirler. Bu dünyanın geçici olduğunu anlamış, bunu kafalarına yerleştirmiş ve hayatlarını o Yok Olmayacak Kudrete adamışlardır. Gerçekleri görmeleri, herkesten daha saf değil, herkesten daha uyanık olduklarını göstermektedir. Müminler yaşamasını beceremeyen birer ‘ot’ değillerdir. Allah rızası ve gerçek yaşam için çalışmaktadırlar. Allah’ın bu dünyanın nimetlerinin ahirete oranla çok çok az olduğunu belirtmesini dikkate almışlardır.

Ayrıca ot olsak bile, müminler için pek yaralayıcı bir şey değildir ki zaten ot olmak. Ot ki Allah’ı tespih etmektedir. Bu durumda ot olmak nankör bir insan olmaktan daha şerefli değil midir? Kutsal Kitaplarda Allah müminlerden zaten çok güzel bir bitki olarak bahsetmiyor mu? Bunlarla birlikte zaten müminler söylediğim gibi ne boş insanların sanısınca otturlar, ne de saflıkla uzaktan yakından alakaları vardır.

Uyanık olmaktan kasıt şudur: “Uyanık ol, dünya nimetlerinden tam anlamıyla faydalan, en iyi yaşamı sen sür!”

Uyanıklıktan kasıt buysa, yeryüzünde gerçek müminlerden daha uyanık kimse zaten yoktur.


About the Author
Author

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website