ALLAH’IN EVLİYALARI (ACTT)*

Ayet Cımbızlama ve Tahrif Teknikleri(ACTT) kullanılarak anlamı tahrif edilen kavramların biri de “evliya” kavramıdır. Allah’ın evliyası kavramının arkasına sığınarak kendilerine türlü türlü kerametler verildiğini, gönül gözlerinin (feraset) açık olduğunu iddia eden insanlarla ve bu insanlara bir kutsiyet atfeden avamla hepimiz karşılaşmışızdır. Kendilerine mucize verildiğini söylemekten utandıkları için mi, yoksa daha farklı bir nedenle mi bilinmez mucize yerine bir tür olağanüstü (daha&helliip;)

KADER/ALLAH’IN TAKDİRİ (ACTT)*

Aşk bir beladır Tanrı’dan gelme. Neden herkes uymaz Tanrı emrine? Madem her şeyi kendi yaptırır, Kulu sorgulamanın manası ne? Ömer HAYYAM Belki de en çok tahrif edilen, anlamı en çok değiştirilen ve hatta belli ekoller için bir yaşam felsefesi olan, siyasi çıkarlar için kullanılan kavramların başında “kader” kavramı gelmektedir. İslam’ın amentüsünde de yer aldığı iddia edilen “kader anlayışı” Kur’an’da bildirilen (daha&helliip;)

Psikoloji ve İslam

Mü’minlere selam olsun. İslam batıl rantçıların en büyük korkusudur. Günümüzde dinden uzak yaşamanın sebep olduğu bir takım hastalıklar psikolojik sorun diye yine bilimsel olarak söylendi. Psikolog isimli kuruluşlara yönlendirmeler yapıldı ama kimsenin sonuçları sorgulama şansı yoktu çünkü mahallede bilim adamı yok. Peki dünya da olan her bir şeyi nasıl bilecektir insan? Doğrusu Allah bize şans tanımadı mı? Bilim için adamlar (daha&helliip;)

Müminlerin Evliliğinde Allah Aşkından Kaynaklanan Sevgi, Şefkat, Saygı ve Tutku Vardır

Çevremizdeki evliliklerin temeli genellikle karşılıklı çıkar ilişkilerine dayanır. Sevgi, kaynağını Allah sevgisinden almadığı için bu evlilikler, zamanla hem kadın hem de erkek için ıstırap haline gelir. İnananlar için evlilikte en dikkat edilecek şey; eşlerin Allah korkusunun ve Allah sevgisinin çok derin olmasıdır; takvasıdır. Kadın ya da erkek Allah’ı çok seviyorsa, Allah’tan çok korkuyorsa, Allah ona bir derinlik ve muhteşem bir (daha&helliip;)