Peygamberimizin Gerçek Mucizeleri !

İslam literatürü o kadar geniş ve  kapsamlı ki sanırım hiçbir İslam alimi bile tarihi seyir içinde zamanına kadar ortaya konmuş dini  tüm görüş ve  bilgileri  elde edememiştir.

Cok sayıda mezhep ve her mezhebin farklı görüşleri  ile aynı mezhep içerisinde sayısız tarikatlar ve tarikatların kendine has uygulama ve yaşantıları arasında öz ve gerçeklerin tesbiti oldukça zorlaşmıştır.

Buna rağmen değişik alan ve farklı görüşteki bilgileri  bir arada değerlendirip, müşterek doğruları  belirlediğimizde  büyük oranda gerçekler ortaya çıkmaktadır.

Yıllardan beri  beni çok düşündüren ve  araştırmaya sevk eden  mucizeler konusunu uzun süre araştırdım. Vardığın  sonucu ve naçizane görüşümü merak edenlerle paylaşmak istedim. Şimdiden , yanlışlarımdan dolayı Allaha sığınıyorum.

Şunu  çok açık bir şekilde söylemek mümkün. Hz. Peygamberimizin Kur an ve Miraç dışında   İslam alimleri ve bilginleri tarafından ittifakla kabul edilen  bir mucizesi  söz konusu değildir. İslam kaynaklarında yer alan diğer tüm mucize olarak anlatılan olaylar hadislere dayanmakta olup, hemen hemen hepsi ile ilgili olarak farklı anlatımlar mevcuttur.

Bunun yanında Rahmet Peygamberimizin kitaplarda yer almayan ama herkes tarafından kabul edilen ve tarihin birebir kaydettiği öyle mucizeleri var ki kimse farkında bile değil. Örneğin  öksüz  ve yetim olarak büyüyen birinin, yaşadığı bölgede ve  kendi kabilesi ile mahallesine  hükmeder hale gelmesi mucize değil mi? Hepimiz belli bir bölgede ve sosyal hayat içinde yaşıyoruz öksüz ve yetimlerin toplum içinde ne halde olduklarını görüyoruz, sözlerini  dinleyen var mı,  ya da kimseye  hükmede biliyorlar mı?  Hz Muhammed in   kendi kabile reisine ve şehir yöneticilerine tebliğ görevini  pervasızca yerine getirmesi ve onları  zor durumda bırakması mucize değil mi?

Daha  sonra inancı uğruna dünyalık her şeyini yerinde bırakıp  sevenleri dışında hiçbir şeyi bulunmayan Mekke ye  hicret etmiş olması ve sekiz  yıl sonra tekrar dönüp her kes tarafından baş tacı edilmesi  mucize değil de ne?

Ayrıca  Hudeybiye  anlaşmasının  müşriklerin  ısrarı ile Hz Muhammet dışında diğer  Müslümanların  karşı çıkmasına rağmen kabul edilen şartlarının daha iki yıl geçmeden yine müşriklerin ısrarı üzerine  iptal edilmiş olması mucize değil mi?

Peygamberimizin asıl mucizesi ise hadisler konusundaki  onların yazılmasını yasaklamış olmasıdır. Şükür Allah a ki bu mucize gerçekleşmiş, aksi halde bir düşünün  ne belgeler ve yazılı objeler  ortaya çıkarılır ve  ne  kurallar uydurulurdu. Hadislerin yazılması yasaklandığı ve gerçektende birkaç istisna dışında kimsenin hadis yazma işiyle uğraşmadığı  kesin  olduğu halde, ortalık uydurma hadisten geçilmiyor. Peygamberimizin mantığa aykırı bir şey söylemesi ve ilke açıklaması mümkün  olmamasına rağmen  ona iftira atarcasına sayısız hadis uydurulmuştur.

Bizim bakmamız gereken ve Peygamberimizin bize hitap eden  mesajı, getirdiği ilkeler ve yenilikleridir. Onun bize öğüdü neyse onu  esas alarak kendimizi  düzeltmeye çalışalım. HZ Muhammet zaten Allahın en makbul  peygamberi ve kullarındandır. O nu daha da  yükseltmeye çalışmak bizim görevimiz olmadığı gibi,  onun  tebliğ ettiği kurallara uymak ve onları yaşatmak  sorumluluğumuz vardır. Onun için vazgeçelim   adetullaha(fizik kanunlarına) aykırı ve anlamsız uydurmalarla oyalanmaktan da;  bilinçli bir şekilde görevimizi yerine getirerek, batının ayakları altında ezilmekte ve ABD nin oyuncağı haline gelmiş olan  İslam alemini bu onursuz  hallerinden  kurtararak, adına  layık bir konuma getirmenin  yollarını arayalım.

Her türlü çare ve  kurtuluş yöntemi kitabımız kur an dadır.

Kur an bize akletmemizi, düşünmemizi ve  uyanık olmamızı  emrediyor,  Peygamber dışında onun bunun arkasından gitmeyi ise yasaklıyor,  Peygamberin  işaret ettiği yolu   bulabilmek ancak kur an la mümkündür.

Herkesin akşam sabah anlayarak kuran okuması dileğiyle , selamlar.

 


About the Author
Author

demirbey

Comments (5)
Leave a reply

Name (required)

Website