Sensiz Yaşayamam, Ölürüm !

 

Bu yazıyı okumadan önce yanınıza bir bardak su alın ve yarısını içtikten sonra okumaya başlayın.

Her gün hiç düşünmeden tükettiğimiz suyun macerası nedir sizce? Önce ilginç bir saptamayla başlamak istiyorum. İnsan vücudunun % 70’i su, dünya yüzeyinin de %70’i suyla kaplıdır. Bu dünyanın insanlar için yaratıldığına ufak bir örnekti.

Bilimsel araştırmalar 5 milyar yıl önce güneşin toz bulutlarıyla çevrili olduğunu araştırmış ve dünyanın bu toz bulutlarından oluşmaya başladığını saptamışlardır. Su ise dünyada oluşmamış, dünya dışından dünyaya meteor ya da kuyruklu yıldızlarla indiği belirtilmektedir. Ama yeni keşfedilen bilgiler suyun kuyruklu yıldızlar aracılığıyla indiğini kantılar niteliktedir. Kuyruklu yıldızlar hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Bu ne zaman oldu peki? 3 milyar yıl önce. Yanlış duymadığınız her gün litrelerce tükettiğimiz vazgeçilmez hayat kaynağımız olan su tam 3 milyar yıl yaşında. Hiç kıymet bilmiyoruz değil mi? Bu kadar önemli bir nimetten tabi ki Kuran’da bahsetmiştir ve bu ayetler başlı başına mucizedir.

 

2 Bakara (Sığır) Suresi 22
O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de bir bina yaptı. Ve gökten bir su indirdi de onunla sizin için meyvelerden/ürünlerden bir rızık çıkardı. Artık bilip durduğunuz halde Allah’a ortaklar koşmayın.

2 Bakara (Sığır) Suresi 164
Şu bir gerçek ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanların yararı için denizde yüzüp giden gemilerde, Allah’ın gökten suyu indirip onunla, ölümünden sonra toprağı dirilterek üzerine tüm canlılardan yaymasında, rüzgârların bir düzen içinde yönden yöne çevrilmesinde, gök ve yer arasında bir hizmete memur edilen bulutlarda, aklını işleten bir topluluk için sayısız izler-işaretler-ibretler vardır.

 

Bu iki ayette dahi ciltlere sığmayacak bilgilerin özü vardır. Gök kelimesinin atmosfer olmadığını ikinci ayette rahat bir şekilde anlıyoruz çünkü gökten suyun inmesinden sonra bulutlardan da bahsetmektedir. Atmosferden suyun inmesi gibi bir durumda söz konusu değil zaten. Şuan hayatta olan döngü bulutlarla sağlanıyor, eğer gök dünya dışı bir yer olarak anlatılıyor olmasaydı ayette sadece buluttan bahsederdi. Kuyruklu yıldızlar buz ve kozmik toz karışımı toplardır. Anlaşılan şu ki dünyamız büyük bir kuyruklu yıldız saldırısına maruz kaldı ve su bu şekilde dünyamıza indi.

Bu ayetlerde dünyanın oluşuna bariz işaretler vardır. Önce gökler ve yer yaratıldı, sonra gece ile gündüz. Ve bundan sonra su dünyaya indirildi. Suyun inmesi sonucu hayat başladı. Bilimsel araştırmalar bu yöndedir, tabi ki de en doğrusunu Allah bilir. Yaratılış ile ilgili ayetler bunlarla sınırlı değil tabi ki de.

 

6 En’am (Davar ) Suresi 99
O(Allah) ki, Gök’ten su indirdi. Onunla, her şeyin bitkisini bitirdik, ondan bir yeşillik çıkardık ve ondanda kümelenmiş taneler ve hurma ağacının tomurcuğundan sarkmış salkımlar, birbirine benzeyen-benzemeyen, üzümler, zeytinler ve nardan bahçeler çıkarıyoruz. Onlar, olgunluğa erişip ürün verdiğinde, onlara bir bakın! Muhakkak, iman edecek bir kavim için, bunda ayetler vardır.

 

Bu ayetle ilgili tek bir noktaya değinmek istiyorum. Aslında Allah’ın ayetleri Kuran’dan ibaret değildir. Okuyabilene her şey Allah’ın ayetleridir. Burada bu konudan bahsedilmektedir. Kuran dışındaki ayetleri batı okudu ve gelişti. Bizler ise daha Kuran’ı okuyamadık tam anlamıyla. Bilim ile Din zıt değildir, iç içedir. Bilim Kuran’ı anlamak için çok güzel bir araçtır aslında. Bunu bir kavrayabilsek. Basit şeylerle uğraşmayı bıraksak, hurafelerden kurtulabilsek. Dünyanın oluşumu ve suyun inişi ile ilgili ayetlere devam.

14 İbrahim Suresi 32
O Allah ki, Gökleri ve Arz’ı yarattı ve Gök’ten su indirdi, arkasından onunla, sizin için rızk olarak, ürünler çıkardı. Ve O, emriyle denizde yüzen gemileri, sizin yönetiminize verdi. Ve Irmakları da sizin kullanımınıza sundu.

15 Hicr Suresi 22
Ve rüzgârları, aşılayıcılar olarak gönderdik. Gök’ten su indirdik, onunla sizleri suladık, siz o suyun muhafızları(koruyucuları) değilsiniz.

16 Nahl  (Arı) Suresi 10-11
O (Allah) ki, Gök’ten su indirdi, sizin için içecek ondan, ağaç ondandır, (hayvanlarınızı) onunla sularsınız.

Onunla(suyla), sizin için ekinler, zeytinler, hurmalıklar, üzümler ve ürünlerin her türlüsünden bitirir. Muhakkak bunda, tefekkür eden bir kavim için ayetler vardır.

16 Nahl (Arı) Suresi 65
Allah, Gök’ten su indirdi, ölümünden sonra Yer’i onunla diriltti. Muhakkak bunda, dinleyip-anlayan bir kavim için, bir ayet vardır.

25 Furkan (Ayırıcı) Suresi 48-50
O (Allah) ki, kendi Rahmetinin önünde rüzgârları, müjdeciler olarak gönderdi. Ve Biz, Gök’ten tertemiz bir su indirdik.

Onunla, ölü bir beldeyi canlandırmak ve yarattığımız hayvanlardan ve insanlardan birçoğunu sulamak için.

Muhakkak onu(suyu), onların arasında, hatırlayıp-düşünsünler diye sarf ettik(dolaştırdık). Ancak insanların çoğu, büyüklenip Hakkı örttüler.

 

Burada ise Furkan 50. Ayete değinmek istiyorum. Su aslında hiç yok olmuyor, sadece dolaşıyor. Hani kuraklık gibi bir sıkıntı yaşayan yerler olmuştur hep. Bu aslında bir terbiye sistemidir. Azgınlık yapan bölgelerde, uyarıyı göz ardı eden kavimlerde genelde böyle bir kuraklık olmuş, kıtlık yaşanmıştır. Su şükreden, Allah’ı anan bölgelere kaydırılmıştır. Bu ayet bunu güzel bir şekilde anlatmaktadır bizlere.

 

27 Neml (Dişi Karınca) Suresi 60
Kimdir O, gökleri ve Arz’ı yaratan ve size Gök’ten su indiren? Ki onunla güzellik sahibi bahçeler bitirdik. Sizin, onun bir ağacını bile bitirmeniz, mümkün değildir. Allah ile beraber başka bir ilah mı? Hayır! Onlar, ortak koşan bir kavimdir.

43 Zuhruf  (Gösteriş) Suresi 11
O (Allah) ki, Gök’ten belli bir miktar(ölçüyle), su indirdi, onunla ölü bir beldeyi canlandırdı. Siz de, bu şekilde çıkarılacaksınız.

50 Kaf Suresi 9-11
Ve Gök’ten mübarek(bereket ve rahmet olan) su indirdik, onunla bahçeler ve hasad edilecek(biçilecek) taneler ve tomurcukları üst üste kümelenmiş, yüksek hurma ağaçları bitirdik.

Köleler için bir rızk olmak üzere. Ve o(suyla), ölü bir beldeyi dirilttik. İşte çıkış(diriliş) de böyledir.


Zuhruf 11/Kaf 11 işte bir matematiksel mucize daha. Bu iki ayette yeniden dirilişi örneklendirmektedir. İnsanlar kıyamet günü topraktan çıkan bitkiler gibi dirileceklerdir.

Tekrar suya dönecek olursak, su gerçekten çok değerli bir maddedir, onsuz bir yaşam mümkün değildir. Kullanımına dikkat etmeliyiz. Her zaman bir bardaktan su içerken onun 3 milyar yıl yaşında olduğunu, dünya dışında geldiğini düşünmeli şükretmeliyiz. İnanın bana bu şekilde içilen suyun tadı başka oluyor.

Şimdi kalan yarım bardağı içebilirsiniz  Smile

M. Özyurt


About the Author
Author

Dini Yazilar

Comments (7)
Leave a reply

Name (required)

Website