Kur’an Enstitüsü

 

İnsanların, akın akın okudukları ilahi kitap: Kur’an!

İslam’ın Ders Kitabı / Konu Anlatımı: Kur’an!

Nitelikli Müslümanı oluşturacak yegâne kaynak: Kur’an!

O halde, buyurun ‘Kur’an Enstitüsü’ne.

Dünyevi bütün işleri bir kenara bırakarak, kutsal beyanı alalım muhatap; ne diyor yaradan bize, tek tanrı olan Allah ne diyor bu kitapta? Bir soralım dedik.

 

KONU I: DERS KİTABIMIZIN SIFATLARI

a) Eşsizdir!

Ey Muhammed! De ki: “Yemin olsun, eğer insanlar ve cinler bu Kur’ân’ın benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine yardımcı olsalar bile, yine onun bir benzerini meydana getiremeyeceklerdir.”(İSRA/88)

 

 

b) Allah Tarafından Gönderilmiştir!

 

O bir şair sözü değildir, siz çok az inanıyorsunuz.
Bir kâhin sözü de değildir, ne de az düşünüyorsunuz!
O, âlemlerin Rabbi tarafından indirilmedir. (HAKKA/41-43)

 

c) Yol Göstericidir!

 

Elif, Lâm, Râ. Bu Kur’ân öyle büyük bir kitaptır ki, insanları Rablerinin izni ile karanlıklardan aydınlığa, her şeye galip ve hamde lâyık olan Allah’ın yoluna çıkarman için onu sana indirdik.
(İBRAHİM/1)


d) İndirilişinde Hikmet Vardır!

 

Bu Kur’an tüm insanlara yönelik bir duyurudur. Onun aracılığı ile insanlar uyarılsın, herkes Allah’ın tek olduğunu öğrensin ve sağduyulu kimseler onun ibret derslerinden yararlansın diye inmiştir.
(İBRAHİM/52)


e) Bir Öğüttür!


Hayır, hayır, O kur’ân kuşkusuz bir öğüttür.
Dileyen onu düşünür.
(MÜDDESSİR/54-55)


f) Açık ve Anlaşılırdır!

Allah, size Kitab’ı (Kur’ân’ı) açıklanmış olarak indirdiği halde, ondan başka bir hakem mi arayayım? Kendilerine kitap verdiklerimiz, o Kur’ân’ın, gerçekten Rabbin katından hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler. O halde sakın şüphe edenlerden olma.
(EN’AM/114)


g) Genişçe Açıklanmıştır!

İşte Rabbinin doğru yolu budur. Şüphesiz biz, hatırlayıp ibret alan bir kavim için âyetleri geniş bir şekilde açıkladık.
(EN’AM/126)


h) Şifadır! Hidayettir! Rahmettir!

Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüller derdine bir şifa, müminlere bir hidayet ve rahmet geldi.
(YUNUS/57)

 


KONU II: DERS KİTABIMIZIN AMACI


Bu Kur’an tüm insanlara yönelik bir duyurudur. Onun aracılığı ile insanlar uyarılsın, herkes Allah’ın tek olduğunu öğrensin ve sağduyulu kimseler onun ibret derslerinden yararlansın diye inmiştir. (İBRAHİM/52)


– Tüm insanlara yönelik duyuru yapmak,
– İnsanların uyarılmasını sağlamak,
– Tevhid bilinci ilan etmek,
– İbret alınmasını sağlamak.

Tek ayet, Kur’anın indiriliş amacını dört adımda anlatıyor.

Tüm insanlara yönelik duyuruda dikkat edilmesi gereken yer ‘tüm insanlar’ kısmıdır. Bu Kur’an, bizim gibi müminlerin ellerinde tebliğ faaliyeti olarak tüm insanlara duyurulmalı, inanmayanlara/müşriklere bu Kur’anı okumamazlık etmemeliyiz.

İnsanların uyarılmasını sağlamak, burada ‘tüm’ kelimesi yok, neden? Çünkü siz, Kur’an duyurusunu tüm insanlara yaptınız. Artık uyarılacak olanlar, ancak bu duyuruyu dikkate alanlardır.

Allah’ın birliğini, tevhidi ilan etmek de işin uyarılmasının ardından gelen kısımdır.

Ve son olarak, ibret alınmasını sağlamak… Nasıl ibret alınır? Kur’anda anlatılan kıssalardan, öğütlerden, derslerden! İşte, tebliğ faaliyetleri de böyle olacak.

TEBLİĞCİNİN SIRALAMASI

1) Duyur.

2) Dikkate alanları uyar.

3) Allah’ın bir olduğunu ilan et, öğret.

4) İbret almalarına sağla, ibadete yönelt.

Kur’an, işte her şeyi böylece açıklıyor. Şimdi, enstitünün kayıt şartlarına geçelim.


KONU III: KAYIT ŞARTLARI

Allah’ın adı anılınca kalpler ürperecek,
Allah’a asla şirk koşulmayacak,
Zinaya yaklaşılmayacak,
Namazlar dosdoğru kılınacak,
Boş şeylerden yüz çevrilecek,
Mal ve can gerektiğinde cihada sarf edilecek,
Cahillerle tartışılmayacak,
Kınayıcının kınamasından korkulmayacak,
Emanetlere ihanet edilmeyecek,
Verilen söze riayet edilecek,
Yetimin hakkı yenmeyecek,
Yolda kalmışlara yardım edilecek,
Kusurlar affedilecek,
Allah’a dayanıp güvenilecek,
Alçakgönüllü olunacak,
Hakikat gizlenmeyecek,
Müslümanlar tekfir edilmeyecek,
Namuslar korunacak,
Anne babaya saygı duyulacak,
Gıybetten kaçınılacak,
Zekatlar verilecek,
Mal dağıtılacak,
Allah’ın ayetleri hiçbir şeye denk tutulmayacak,
Allah’ın elçileri arasında ayrım gözetilmeyecek.About the Author
Author

Faik Yavuz

Comments (5)
Leave a reply

Name (required)

Website