OKU-1

 

 

Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı asılıp tutunandan (alak’tan) yarattı. Oku! İnsana bilmediklerini belleten, kalemle (yazmayı) öğreten Rabbin, en büyük kerem/cömertlik sahibidir. (Sakın okumazlık etme!) Çünkü insan, muhakkak azıtır! Kendisinin (artık ihtiyacı yokmuş gibi görmekle) muhtaç olmadığını zannettiği için… 96/1-7

1

Eğer dünya üzerindeki canlılar arasında insan olmanın değerini ve özelde kendi değerini anlamak istersen “Bir zamanlar Rabb’in meleklere: “Ben, yeryüzünde bir halife atayacağım.” Demişti…”2/30 ayetini oku. Allah’ın ince bir ayarla genelde bütün evreni ve özelde dünya misafirhanesini insanın yaşamasına uygun şartlarda var ettiğini ve sair varlıkları insanın yaşamına hizmet etmek için insanların emrine musahhar ettiğini düşün, değerini bil, şükret.

Tüm bu nimeti ve onuru sana bahşeden nihayetsiz kudret ve kuvvet sahibi o o zat-ı zülcelale teşekkür ve bağlılık mahiyetindeki ibadetini aksatma, onu tanımaya sevmeye çalış. Onun büyük eseri olan kâinat kitabını onu tanıtacak şekilde okumaya, anlamaya çalış. Onun o muazzam ve görkemli eseri karşısında hayret ve muhabbetle “Subhanallah” de… Sana verdiği nimetlere karşı teşekkür ve minnetle “Elhamdülilah” de… Bütün kâinatı ve kâinattaki yıldızları, gezegenleri tesbih taneleri gibi emri altında hareket ettiren, döndüren o kudretin karşısında secde ile “Allahu ekber” de. Ondan başka gözünde büyüttüğün ve rableştirdiğin tüm putları yık. Yalnız ona yönel, yalnız ondan iste, yalnız ondan iste…

2

Eğer Allah’ı inkârı kendine gaye edinen, pozitivist ve dogmatik olan taraflı bilimin zayıf ışığıyla evrene bakıp ve tabiat bataklığına batan maddeci felsefeye inanıp insanı sair hayvanlardan bir hayvan olarak görüp “insanın diğer hayvanattan ne farkı var?” Dersen “Biz insanı, gerçekten en güzel bir biçimde yarattık.” 95/4 ayetini oku. İnsanın akıl, düşünce, sezgi, duygu, özgürlük, ahlak, ruh, kalb, vicdan, merhamet gibi onu insan yapan özelliklerini düşün.

Gerçekten de yaratılış itibariyle sanatkârına atfedildiğinde ve onu yaratanın bahşettiği ve diğer hayvanlara vermediği yukarıda sayılan özelliklerinin insanı ne kadar yüceltebileceğini bir düşün. Örneğin maymun türünün en gelişmiş bir ferdi ile insan türünün en mükemmel, en ahlaklı, akıllı, yardımsever, merhametli, kibar, temiz, zeki bir ferdini karşılaştır. Eğer ikisi arasında hala bir fark göremiyorsan insanlıktan istifa et!

3

Eğer sana bahşedilen özelliklerine bakarak şımarır da insan olduğun için kendini her şeyden üstün görürsen “Sonra da onu düşüklerin en düşüğüne/aşağıların en aşağısına çevirip attık.” 95/5 ayetini oku. Şımarmayı, böbürlenmeyi, enaniyeti bırak. Seni insan yapan, seni yaratan ve sana o övündüğün tüm özellikleri veren Yaratıcını hatırla. Ona şükret. Unutma ki sen kendi kendine malik değilsin.

Hem sen öyle bir özellikte yaratılmışsın ki içindeki iyilik ve kötülük kuvveleri arasında nerdeyse evrenin iki ucu arasındaki kadar mesafe var. Eğer iyiliğe meyl etsen, sana verilen kuvveleri, cihazları, sezgini, duygunu, aklını iyiliğe yönlendirsen o zaman evrendeki en değerli, en kıymetli varlık halini alırsın. Yok, eğer şerre meyletsen, yıkım, tahribat ve bozmanın kolay olması düsturuyla çok küçük ve cüzi iradenle öyle büyük yıkımlara sebep olursun ki evreni tümüyle mahvedersin! Malumdur ki bir apartmanı yapmak aylar sürer, onlarca yüzlerce malzeme, işçi ister. Oysa tahrip kolaydır. Birkaç dakikada o zor yapılan bina yerle bir edilebilir.

İşte ey “Allah neden benim gibi küçük bir mahlûku cehennemle korkutuyor diyen” kibirli insancık. Şer yönünle küçük ve cüzi bir irade ile hatta bir ihmal ile ne kadar büyük tahribata yol açabileceğini düşün. Aklını başına al. Hayırda yarış. Şerlere bulaşma. Hayır olarak yaratılan evrendeki varlıkları su- i istimalatın (kötüye kullanman) neticesinde şerre çevirme. Yoksa aşağılıkların en aşağısı olmaktan kurtulamazsın!

4

Eğer yaptığın hatalar tüm benliğini sardıysa ve işlediğin günahlar kalbini tıpkı gecenin karanlıkları gibi karartıysa; psikolojik olarak kendini ezilmiş hissediyor ve geleceğini de oldukça karanlık görüyorsan “De ki: “Yarılan karanlıktan çıkan sabahın Rabbin sığınırım/ 113-1 ayetini oku. Ona sığın. Allah her türlü karanlığı, sıkıntıyı gidermeye ve kara bulutlar gibi aklına ve kalbine üşüşmüş olan kara bulutları dağıtarak seni karanlıklardan aydınlığa çıkarmaya elbette kadirdir…

5

Eğer kendini yapayalnız, kimsesiz ve çaresiz hissediyorsan ve herkesin, her şeyin üstüne geldiğini ve seni ezdiğini düşünüyorsan “Yarattıklarının şerrinden, felak’ın rabbine sığınırım113/2 ayetini oku. Unutma ki bütün evreni yaratan, her şeyin anahtarı yanında olan ve her şeyin dizginini elinde tutan yalnız ve yalnız Allah’tır. O dur ki onun izni olmadan hiçbir musibet ya da bela gelip sana yapışamaz.

Keza eğer ona dayanmazsan seni herhangi bir musibetten ya da beladan kurtarabilecek başkaca hiçbir kuvvet yoktur. O halde başına gelen musibetlerden, şerlerden Allah’a sığın. Bunların birer imtihan olduğunu düşün. Ona dua et ki onun rahmetinden ümitvar olasın. Unutma yarattıklarına karşı seni koruyabilecek ondan başka bir güç yoktur.

6

Eğer çok çalıştığını ve hayatın artık seni yorduğunu düşünüyorsan “Zorluğun yanında bir kolaylık muhakkak var! O halde, boşalır boşalmaz yeni bir işe koyulup yorul!” 94/6-7 ayetini oku. Unutma hayat bir faaliyettir. Hiçbir insan boş boş oturarak ömrünü geçiremez. İnsan olmak çalışmak, üretmek, emek sarf etmekle mümkündür. Bu çalışma bedenle olabileceği gibi zihinle, fikirle ve akılla da olabilir. O halde eğer herhangi bir faaliyet nedeniyle yorulduysan hemen pes etme. Bir süre dinlendikten sonra tekrar çalışmaya koyul.

Bazı insanlar bir işe başlarlar ve kısa süreli bir çalışmanın ardından başaramayacaklarını düşünerek hemen o işten vazgeçerler. Oysa bir işi başarmak için sabırla, istikrarlı olarak çalışmak gerekir. Her işin iki aşaması vardır ki bunlardan biri o işin başında hissedilen zorluk, diğeri ise gereken emeği verdikten sonra elde edilen kolaylıktır.

Öyleyse

“Zorluğun yanında bir kolaylık muhakkak var! O halde, boşalır boşalmaz yeni bir işe koyulup yorul!” 94/6-7”

 

METİN AYDIN

www.ateizmvedin.com

 


About the Author
Author

metinlone

Leave a reply

Name (required)

Website