Tüm Müslümanlar Öz Eleştiri Yapmalıdır…

1- Müslümanların Kur’an ile bağlantıları kopuktur ve Allah’ın istemediği bir din anlayışımız vardır…
2- Hurafeler, masallar, menkıbeler ve pek çok uydurmalar Kur’an’ın yerini almıştır. Yüce Allah da bizi cezalandırmaktadır…
3- Müslümanların mezhep, cemaat, tarikat ve siyasi taassupları bölünmeye ve kafirlere yem olmamıza neden olmuştur…
4- Merkezde Kur’an olmayınca adı konmamış yapay Kur’anlar ve suni peygamberler icat edilmiştir…
5- Müslümanların sistemsiz ve projesiz çıkışları, sadece sloganik faaliyetleri hiçbir başarı kazandırmayacaktır tedbirsiz gösteriler çok daha fazla can kaybına neden olacaktır…
6- Yüzyıllar öncesine ait uygulamaları ve mezhepleri dinleştirerek çağa hitap etmek sonumuzu getirecektir ve getirmiştir de! Kafirlerin her ne kadar düşmanlıklarından da olsa, bu geçmişi kutsayan anlayışa isyan etmelerinin elbette haklı ve fıtri yönleri de vardır…
7- Müslümanlar yüzyıllar öncesine kalan kitaplarla çağa hitap etme eğilimlerinden vazgeçmeli ve merkezini Kur’an’dan alan akılcı yorumlar yapması artık öğrenmelidirler…

Kısacası geçmişte İsrail Oğullarının düştüğü yanlışlara düşen İslam ümmeti bunun faturasını ödemektedir. Artık kurtuluşu gökten geleceği sanılan birilerinde aramamalı ya da kader deyip kenara çekilmemeli ve Kur’an’a hakkıyla sarılıp Allah’ın istediği duruşu göstermek zorundayız…


About the Author
Author

yasar

Comments (5)
Leave a reply

Name (required)

Website