İsim Koyma Kabiliyeti…

Hanginizin daha güzel iş yapacağını belirlemek için sizi imtihana çekmek üzereölümü ve hayatı yaratan O’dur. Azîz’dir O, Gafûr’dur.
(Mülk-2)

De ki: ‘Rabbimin sözleri(ni yazmak) için deniz mürekkep olsa ve yardım için bir benzerini (bir o kadarını) dahi getirsek, Rabbimin sözleri tükenmeden önce, elbette deniz tükeniverirdi.
De ki: ‘Şüphesiz ben, ancak sizin benzeriniz olan bir beşerim; yalnızca bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, artık salih bir amelde bulunsun ve Rabbine ibadette hiç kimseyi ortak tutmasın.’
( Kehf -109-110)

De ki: ‘Gördünüz mü haber verin; eğer o (Kur’an) Allah katından ise, sonra siz onu inkâr etmişseniz (bu durumda) uzak bir ayrılık içinde olandan daha sapık kimdir?’ Biz ayetlerimizi hem afakta, hem kendi nefislerinde onlara göstereceğiz; öyle ki, şüphesiz onun hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Her şeyin üzerinde Rabbinin şahid olması yetmez mi? Dikkatli olun; gerçekten onlar, Rablerine kavuşmaktan yana derin bir kuşku içindedirler. Dikkatli olun; gerçekten O, her şeyi sarıp-kuşatandır.
(Fussilet-52-53-54)

Gerçek şu ki, dirilten ve öldüren Biziz, Biz. Ve dönüş de Bizedir. O gün yer, onlardan çatlayıp-ayrılır da (onlar,) hızla koşarlar. İşte bu, Bize göre oldukça-kolay olan bir haşir (sizi bir arada toplama)dır.
(Kaf-43-44)

Elçi, kendisine Rabbinden indirilene iman etti, mü’minler de. Tümü, Allah’a, meleklerine, Kitaplarına ve elçilerine inandı. ‘O’nun elçileri arasında hiç birini (diğerinden) ayırdetmeyiz. İşittik ve itaat ettik. Rabbimiz bağışlamanı (dileriz). Varış ancak Sana’dır’ dediler. Allah, hiç kimseye güç yetireceğinden başkasını yüklemez. (Kişinin nefsinin) Kazandığı lehine, kazandırdıkları aleyhinedir. ‘Rabbimiz, unuttuklarımızdan veya yanıldıklarımızdan dolayı bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Rabbimiz, kendisine güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize taşıtma. Bizi affet. Bizi bağışla. Bizi esirge, Sen bizim mevlamızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.’
(Bakara-285-286)

Her nefis ölümü tadıcıdır; sonra bize döndürüleceksiniz.
(Ankebut-57)

Şüphesiz, dönüş yalnızca Rabbinedir.
(Alak-8)

Sizin tümünüzün dönüşü O’nadır. Allah’ın va’di bir gerçektir. İman edip salih amellerde bulunanlara, adaletle karşılık vermek için yaratmayı başlatan, sonra onu iade edecek olan O’dur. İnkâr edenler ise, küfürleri dolayısıyla, onlar için kaynar sudan bir içki ve acı bir azab vardır.
(Yunus-4)

Ateşin üstünde durdurulduklarında onları bir görsen; derler ki: ‘Keşke (dünyaya bir daha) geri çevrilseydik de Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve mü’minlerden olsaydık.’ Hayır, önceden saklı tuttukları kendilerine açıklandı. Şayet (dünyaya) geri çevrilseler bile, kendisinden sakındırıldıkları şeylere şüphesiz yine döneceklerdir. Çünkü onlar, gerçekten yalancıdırlar. Onlar dediler ki: ‘Bu dünya hayatımızdan başkası yoktur. Ve bizler diriltilecek değiliz. Rablerinin karşısında durdurulduklarında onları bir görsen: (Allah:) ‘Bu, gerçek değil mi?’ dedi. Onlar: ‘Evet, Rabbimiz hakkı için’ dediler. (Allah:) ‘Öyleyse inkâr ettikleriniz nedeniyle azabı tadın’ dedi. Allah’a kavuşmayı yalan sayanlar, doğrusu hüsrana uğramışlardır. Öyle ki, saat (kıyamet günü) apansız onlara geliverince, günahlarını sırtlarına yüklenerek: ‘Onda (dünyada) sorumsuzca yaptıklarımızdan dolayı yazıklar olsun bize…’ derler. Dikkat edin, o işleyip-yüklendikleri ne kötüdür.
(En’am-27-28-29-30-31)

Dediler ki: “Sayılı birkaç gün dışında ateş bize asla dokunmayacaktır.” De ki: “Allah’tan bir ahit mi aldınız! Allah, ahdine asla ters düşmez. Yoksa siz Allah’a isnat ederek, bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?”(Bakara-80)

Herhangi bir şeyde ihtilafa düştüğünüzde onun hükmü Allah’a bırakılır. İşte budur rabbim olan Allah! Yalnız O’na güvenip dayadım; yalnız O’na yönelirim ben.
(Şura-10)

Süreç-zaman konusunda Net anladığımı düşündüğüm bir konuyu sizinle paylaşmama izin verin.

Ruhla şereflenerek, Olayları-konuları vs  Somutlama ve Soyutlama kabiliyetinde olmamız Rabbimizin lütfu .

Bildiğiniz  gibi Eyyamlar, devirleri – süreçleri  bildiriyor. Eyyamların tümünü  somutlayıp soyutlaştırabiliyoruz.  Kur’ anda eyyam bildiren KELİMELER  – an- vakt- ay- sene-asr-ecel-ve özellikle gölge vakitlerini anlatan ayetler ve   Hıyn-saat-dehr gibi Kelimeler  tıpkı  sarı- mavi-kırmızı gibi kelimelerdir. DİKKAT BUYURUN  ” RENK ” KAVRAMDIR/genel bir İsimdir.

SARI-MAVİ-KIRMIZI… ”RENK”  KAVRAMDIR.

AN-VAKİT-AY-SENE….”YEVM” KAVRAMDIR.            RENK NEYSE YEVM DE ODUR.

EYYAMLARIN  Varlıkları da yaşadığımız dünya – Kainatta da mevcuttur.  GECE GÜNDÜZ AY SENE-ASIR-DEHR  GİBİ KELİMELERLE Soyut ve somut olarak Rabbimizin Süreç algımızı inşa ettiğiNİ  düşündüğüm için süreç bildiren kelimelerin üzerine yoğunlaşınca uçuk kaçık olamıyoruz. .Bu dünyada yaşarken Halidan olmayı düşünemiyoruz. Çünkü her süreçten sonra her nefis ölümü tadacaktır yada yartılan herşey fani…. İblisin yaptığı da Ademin süreç bildiren algısını ki  özellikle “Dehr “ gibi bir sürecin ki insan suresinde uzun bir dehr den sonra Adem yartıldı diye geçiyor Allahın ol demesiyle adem için süreç başladı. Dehr in ne kadar bir süreç olduğunu Adem  bilemez.  Adem kendinden önceki süreçleri otomatik olarak bilmez fakat algılayabilir.

Kehf suresinde 51 cinlerinde kendi yaratılışlarına şahit değiller nasıl nekadar süren bir süreçten sonra yartıldıklarını bilmedikleri gibi. Yoktan” B-D-A” yartmayı yaratılan  kavrayıp kuşatamaz.  Fakat cinler kendilerinin yaratılışından sonraki süreçleri B-D-E bilebilirler. Tıpkı bizim gibi yaratılış süreçlerimizi bizliyoruz. Alak-mudga vs….Bu sebeple Melekler Orda kan ve fesat çıkaran birini mi yaratacaksın  diyebildiler….Kısaca,  adem kendinden önceki süreçleri soyutlama yaparak bilebilir. Ve somut süreçleri de  Ancak varlık sahnesine çıktıktan sonra bilebilir! Adem tanımlama kabiliyetinde yaratıldı  İŞTE “RENK” GİBİ “YEVM”DE SOMUT SOYUT SÜREÇLERİ İÇİNE ALAN GENEL  KAVRAMDIR. Bence adem soyut ve somut kelimeleri birlikte değerlendirerek İSİM KOYMA KABİLİYETİNDE GENELE BAKARAK “KAVRAM” OLUŞTURMA KABİLİYETİNDE YARATILDI.

Musa ya Rabbimiz onlara eyyam günleri hatırlat dediğinde eyyam kelimesini kullandı yada oruçta eyyam vs…BU SEBEPLE TÜM SÜREÇLERİ İÇİNE ALACAK OLAN VE SÜRESİ BELLİ OLMAYAN KAVRAM-İSİM YEVMDİR. Son saatin süresini kimse bilemez.

Anladığımı düşündüğüm konuyu okumaya zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. İnşallah Kur’anın anlaşılmasında bir nebze de olsa katkım olacaksa bu çıkarımımdan dolayı ecrini Allahtan  dilerim.

Saygılarımla

 


About the Author
Author

MuruvvetCaliskan

Leave a reply

Name (required)

Website