Kur’an = Hayat

Hayata dair Kur’andan edindiğim bakış açımı paylaşmama izin verin… 1- Şeksiz / şüphesiz Allaha dayanıp – güvenmek (Al-i İmran/160) 2- Kur’anı sindire sindire / yavaş yavaş okumak Hud (1-2) 3- – Kendimizi sürekli hesaba çekmek ve İç ve dış (afakta ve enfüste) ayetleri okurken sürekli Kur’anı önceleyerek okumak. Anladığımız ayetleri gizlememek. Kur’an’dan öğreniyoruz ki kâinatta yaratılan her şey bir ayet (daha&helliip;)

Hadis Yazımı Ve Nakli Konusuna Farklı Açıdan Bakış…

Kur’an da öyle ayetler vardır ki, üzerinde düşünmediğimiz de okur geçeriz. Ama üzerinde inceden inceye düşünmeye başladığımızda, inanın daha önce idrak edemediğimiz, anlayamadığımız birçok sorumuzun da cevabını alırız. Günümüzde İslam toplumları içinde, çok tartışılan bir konuda, peygamberimizin hadis yazımına ve nakline izin verip vermediği konusudur. Peygamberimizin önce hadis yazımına ve nakline izin verdiği, ama daha sonra yasakladığı rivayet edilir. İslam (daha&helliip;)

Şirkin En Tehlikelisi: Gizli Şirk

İnsan her şeyin Allah’ın kontrolü altında olduğunu hiç bir zaman aklından çıkarmamalıdır. Halis bir iman sahibi olmak istiyorsak bu konu üzerinde çok ciddi düşünmeliyiz. Çünkü Rabbimiz de, Kendisi’ne gönülden katıksızca bağlı olmamızı istemektedir. ‘Gönülden katıksız bağlılar’ olarak, O’na yönelin ve O’ndan korkup-sakının, dosdoğru namazı kılın ve müşriklerden olmayın. (Rum Suresi, 31) De ki: “Şüphesiz Allah, dilediğini şaşırtıp-saptırır, Kendisi’ne katıksızca yöneleni (daha&helliip;)

Bahçe Sahipleri – Şirket Sahipleri…

Kazanma ve tüketme hırsı insanı zıvanadan çıkarır.Hani Rabbimiz anlatır ya 68/KALEM suresinde bahçe sahiplerini.Mülkü yalnız kendinin sananlar evreni kendileri idare ettiklerini düşünenler gözlerinin karardığını fark etmeyenler.Ve Rablerinin kendilerine emanet olarak verdiğini unutanlar ve kendilerinin dahi emanet/emin olduğunu unutanlar KISSA YI inceleyelim 68/17- Gerçek şu ki, Biz o bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi, bunlara da bela verdik. Hani onlar, sabah vakti (daha&helliip;)

Şehrin Öbür Ucundan Seslenen Adam…

İslamiyet Arabın Dini mi!!! Önceleri başka dinler vardı. Ama hepsi de O’na götürüyordu. Allah kaynaklı tüm dinler o zamanlarda da selam, barış ve “akıllı ve delilli teslimiyet” dinleriydi. Elçiler görevlerinin başındaydı. Allah katında tüm o dinlerin hepsi İslam’dı. Sonra insanlar gelişti, daha bir toplumsallaştı. Ama Allah’ın sünneti değişmedi. Yine İslam gelmeye devam etti. Yeryüzünde farklı coğrafyalarda farklı ırklarda farklı kültürlerde (daha&helliip;)

Grup/Topluluklar Hakkında “Genelleme Yapmak” Doğru mudur?

Nisa- 94 Ey İnananlar! Allah yolunda yürürken iyice dinleyip anlayın. Size, müslüman olduğunu bildirene, dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek: “Sen mümin değilsin” demeyin. Allah katında çok ganimetler vardır. Bir zamanlar siz de aynı durumdaydınız; Allah size ikramda bulundu. Öyleyse iyice dinleyip anlayın, Allah yaptığınız her şeyin iç yüzünü bilir. Kur’an’ı bir veya birkaç kez okuduğumuzda ilk anlayacağımız konulardan birisi (daha&helliip;)

İslam ve Cihad !

İlk önce Kuran’da geçen “cihad” kavramını açıklığa kavuşturalım. Kuran’da geçen “kıtal” ve harb” kelimeleri savaşı ifade etmek için kullanılırken, “cihad” kavramı “çabalamak, uğraşmak” anlamına gelir ve içinde savaşı da barındıran geniş bir yelpazeyi kapsar. Bu bağlamda Allah adına yapılan savaşlar da “cihad” olarak adlandırılabilir  zira bu savaşlar düşmana karşı gösterilen çabayı içerir. Hafif ve ağır savaşa kuşanıp çıkın ve Allah (daha&helliip;)

Takva-Fucur Arasında İnsan…

İnsan yeryüzü sınavında çeşitli potansiyellerle donatılmıştır.Bu donanımı kullanıp kullanma onun geleceğini tayin etmede önemlidir FUCUR :Sorumsuzluk/Ahlaki Zaafiyet/ Kötülük yapma potansiyeli olarak tanımlanabilir. Yaşadığımız dünyanın bozguncu sistemi aslında bilerek veya bilmeyerek insanın bu özelliğin den yararlanarak yeryüzünü fesada uğratılmaktadır.Ekonomiden siyasete kültürden sanata kadar adeta fucuru artırmak için olağan üstü çalışma yapılmakta ve bu durum meşruiyet kazanmış durumdadır.İşin daha kötüsü Fucur bir (daha&helliip;)