Kuran’da Toplum Bilinci…

MAİDE SURESİ
79. Yapmakta oldukları münker (çirkin iş)lerden birbirlerini sakındırmıyorlardı.
102. Yapmakta oldukları şey ne kötü idi!.

İsrailoğulları’nın bozulması evrensel sürece göre meydana gelmiştir. Önce bir toplumda bazı bireyler bozulur; eğer toplumun kollektif bilinci canlıysa, kamuoyu bunları bastırır ve toplum bütün olarak bozulmaktan kurtulur. Fakat, toplum bozulmuş üyelerinin gittiği yollara adeta onları onaylarcasına ve kendilerini istediklerini yapmada serbest bırakırsa, başlangıçta birkaç kişiyle sınırlı olan bozulma yavaş yavaş toplum içinde yayılır. İşte İsrailoğulları’nda olan buydu.

tefhimul kuran


About the Author
Author

akaber114

Leave a reply

Name (required)

Website