Kuran’da Bahsedilen Ateistler…

Kuran’da sadece ortak koşanlardan bahsedildiği, Allah’a inanmayanlara hiç değinilmediği iddiasında bulunanlar var.

Durumun böyle olmadığını göseren ayetlere örnekler:

HAKKA
33. Çünkü o, Yüce ALLAH’a inanmıyordu.

NİSÂ
38. Bunlar, mallarını insanlara gösteriş için harcayan, Allah’a ve ahiret gününe de inanmayan kimselerdir. Şeytan kimin arkadaşı olursa, o ne kötü arkadaştır.

TEVBE
45. Ancak Allah’a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri şüpheye düşüp kendileri de o şüphelerinin içinde bocalayan kimseler senden izin isterler.

Yusuf Suresi
37. Yûsuf dedi ki: “Rızıklanacağınız herhangi bir yemek size gelmeden önce onun yorumunu ikinize mutlaka bildiririm.” Bu, Rabbimin bana öğrettiği şeylerdendir. Ben, Allah’a inanmayan ve âhireti de tamamen inkâr eden bir toplumun milletini terk ettim.”

Şimdi bazıları “ama burada bahsedilen Allah’a inanmayıp başka tanrılara tapanlar, günümüz ateistleri gibi değil” falan diyebilir.

Ateistler de Allah’a inanmayan putperestlerdir. Tıpkı bu ayetlerde bahsedildiği gibi…

Allah’ın yerine başka ezeli ve ebedi varlık ve güçlere inanıyorlar(kainat, madde,kainatın yasaları…)

Ya da hayata egemen yönetici olarak bazı şeylere inanmaktalar.

İlla ki bir ritüel yapmak gerekmiyor bir şeyin inanırı olmak için.

Aynı durum panteistler için de geçerlidir.

Zaten bir panteist putperest ile, ateist putperest arasında da hemen hiçbir fark yoktur.

***

Bunun dışında, kainattaki tasarım üzerine düşünülmesini isteyen ayetler de aslında ateistlere yönelik göndermeleri de içermekte. Yoksa yaratıcıya inanan kimseler zaten tasarımı kabul ediyorlar. Bu bağlamda; yaratılmış herşeydeki düzen ve delillere vurgu yapan ayetler de aslında ateizm eleştirisi de yapmaktadır denilebilir. Örneğin:

Vakia
68. İçtiğiniz suya ne dersiniz?!
69. Siz mi onu buluttan indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz?

TÛR
35. Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar?

RÛM
22. Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır.

 

Not: Bu eski yazımı, yaptığım yeni düzenlemeden dolayı yeniden yayımlama ihtiyacı hissettim.

Selam ve sevgiler


About the Author
Author

Comments (4)
Leave a reply

Name (required)

Website