Din görevlisi ve Gizlenen 2:174 Ayeti

Din görevlisi ve Gizlenen 2:174 Ayeti

Din görevlisi ve
Gizlenen 2:174 Ayeti

Doğruya ulaşmamış insan başkalarını doğruya ulaştırabilir mi?
Okuduğu kitabı anlamayan insan o kitabı başkalarına anlatabilir mi?

Peygamberimizden sonra islam tarihi boyunca insanlara din anlatan din adamları dediğimiz kişiler Okudukları Allah’ın öğüt dolu kitabından kendileri öğüt alamamış doğru yolu bulamamış ise insanları asla doğru yola ulaştıramaz.
İnsanlara din anlatan kişiler kendileri Allah’ın ayetlerine kör sağır kalmış uydurma rivayetlerle din öğretiyorlar,

2:174 ALLAH’ın indirdiği kitaptan bir bölümünü gizleyen,
Ve onu bir ücrete değişenler, karınlarına ateş dolduruyorlar,
Diriliş Gününde ALLAH onlarla konuşmaz ve onları arındırmaz.
Onlara acı verici bir azap var.

Allah’a ve kuran’a tevhid inancı ile iman etmiş bir mümin,
Sadece kuran rehberliğinde din gönüllüsü olmalıdır.

Kuran okumak,okutmak,
Namaz kılmak, kıldırmak,
Kuran hükümlerini, öğrenmek, öğretmek
Din görevlisi eşliğinde değil, din gönüllüsü eşliğinde olmalıdır.
Diyanet, müftülük, imamlık, Din hocası,
Bunlar din gönüllüsü değil
Din görevlisidir, GÖREVLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞI YAPARLAR.
Kuran, din karşılığında ücret almayı reddeder.

Yıllarca Kur’an’ı en iyi biz anlarız, bizden öğrenin diyen din görevlileri
Adeta, Kuran’ın bütün işlevini sıfıra indirgemiş,
İnsanla Kur’an arasındaki bütün ilişkileri koparmış,
Aklı dondurmuş ve Kuran’ı anlaşılamayan bir kitaba dönüştürerek,
Allah’ın ayetlerini bir ticaret aracına dönüştürmüştür.

Kuran okumak için ,
Namaz kılmak için ücretmi alınır?
Ancak,
Zamm-ı sure , mamm-ı sure,
Tecvit, kalkale malkale,
idgam-ı meal gunne
İdgam-ı Bila Gunne,
İdğam-ı Mütekaribeyn,ve
Nafile ibadetlerle uzatmalar yaparak işi araplaştırmış,
Din adamı, din görevlisi ve İmamlık bir meslek olmuştur.

Meslek geçimini sağlamak, para kazanmak için
pazarladığın bilgi ve yeteneğindir.
Şarkıcı, Sesini pazarlar,
Doktor, Tıp bilgisini pazarlar,
Avukat, Hukuk bilgisini pazarlar
Mühendis, Teknik bilgilerini pazarlar,
Aktör, Rolünü pazarlar,
Usta, Sanatını pazarlar,
İşçi, Emeğini pazarlar,
Din adamı din pazarlar ve Kuran ayetlerini pazarlar.

9:34 Ey iman edenler, din bilginleri ve din adamlarının çoğu halkın parasını hak etmeden yerler ve ALLAH’ın yolundan saptırırlar. Altın ve gümüşü yığıp ALLAH yolunda harcamayanlara acı bir azap müjdele.

Rabbimiz,
Din adamlarını övücü hiçbir ayet bildirmediği gibi
Din adamlarına karşı ağır eleştiren ayetler indirmiştir.
Kuran’a baktığımızda, dini anlatmaktan para kazanmak bir mümin için haramdır.
Dini anlatarak para kazanan kimselere de uyulmaması gerektiği bildirilir.

Yasin 21.Sizden herhangi bir ücret istemeyenlere uyun.
Onlar doğruyu ve güzeli bulanlardır.

Bu ayetten, din anlatarak para kazananların doğru yolda olmadığını,
İnsanlarıda doğru yoldan saptırabileceğini,
Doğruyu bulanların ancak GÖNÜLLÜLER olduğunu bilmeliyiz.

Derneklerde, lokallerde, siyasi partilerde, ağaların sevgisini ve taktirini kazanmak için gönüllü hizmet edenleri görüyoruz.
Dini kuruluşlar, ibadethane ve ibadetler neden Allah’ın sevgisini ve taktirini kazanmak için din gönüllüsü göremiyoruz.
”Peki bunlar geçimlerini nasıl sağlayacak” diye aklımıza gelir,
Derneklerde, lokallerde, partilerde gönüllü hizmet edenler geçimlerini nasıl sağlıyor?
Başka bir işte çalışarak, değilmidir, hatta
Başka işte kazandığı kazancından gücünün yettiği kadar din anlatmak için harcamalıdır,

Rabbimiz dinden ücret almayı yasakladığı gibi,
İman edenlerin kendi malını, parasını hatta canını Allah yolunda harcamayı öğütler,
9:20 İman edenler, göç edenler, paralarıyla canlarıyla ALLAH yolunda mücadele edenler için ALLAH yanında daha büyük dereceleri vardır. Onlar kazananlardır.

Peygamberler hiç bir zaman ücret karşılığı din anlatmadıklarını
Rabbimiz ayetlerle bize bildiriyor.

Muhammed peygamber ücret istemedi
25:57 – De ki: “Ben, buna karşı sizden bir ücret değil, ancak Rabbine doğru bir yol tutmayı dileyen kimseler olmanızı istiyorum.”

Nuh peygamber ücret istemedi
26:109 – “Buna karşılık ben sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafaatımı verecek olan ancak, âlemlerin Rabbidir.”

Hud peygamber ücret istemedi
26:127 – “Buna karşılık ben sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatımı verecek olan ancak âlemlerin Rabbidir. ”

Salih peygamber ücret istemedi
26:145 – “Buna karşılık ben sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatımı verecek olan ancak âlemlerin Rabbidir.”

Lut peygamber ücret istemedi
26:164 – “Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum. Benim mükafatımı verecek olan ancak âlemlerin Rabbidir.”

Şuayip peygamber ücret istemedi
26:180 – “Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum. Benim mükafatımı verecek olan yalnız âlemlerin Rabbidir.”

Peygamberlerin görevi Allah’ın emri ile dini tebliğ etmekti, insanları Allah’a, hakka, doğruya çağırmaktı,
Günümüzde peygamberler olmadığına göre bu görevden bütün müminler, gönüllü olarak sorumludur,
Ancak
Din görevlileri,imamlar, hocalar,
Ücret Karşılığında bu görevi üstlenmiş durumdalar.

Günümüzde din gönüllüsü olan hocalarımız yokmu,
Elbette var
Ücret istemeyen din bilginleri imamlar, hocalar genellikle
“Kuran’ı kendiniz anlayarak okuyun” diyerek doğru olanı teşvik ederler.

Gelenekçi, rivayetçi, masalcı,uydurmacı,
KURAN’DAN sapmış hocalar ve imamlar,
Kuran okumayı, okutmayı, din öğretmeyi, bir meslek ve para kazanma aracı yaptıkları için
Bunlar, Para kaynakları kesilmemesi için anlayarak kuran okumayı teşvik etmezler, kuran’ı herkes anlayamaz,
Kuran’ı siz anlayamazsınız
Dinleyin, daha çok sevap kazanırsınız, derler.
Bunlar ayet okur,karşılığında ücret alır,
Cemaate namaz kıldırır, karşılığında ücret alır,
DİYANET adeta bir holding
MÜFTÜLÜKLER holdinge ait şirketler
CAMİLER şubeye dönüşmüş
Din para kazanma aracı olmuştur
İzin günleri camiye giden imam
Müftülüğe giden din adamı göremezsiniz.
Allah’a kullukta en önemli amelimiz olan namazı,
Tevhid fukarası
Makam soytarısı
Şirk budalası
Mülk cambazı
olan pazarlamacıların arkasında kılarak heba edemeyiz.
Rabbimiz yasin 21 ayetinde dediği gibi karşılığında ücret istemeyenlere uymalıyız,
Namazımızı, din gönüllüsü olan, muvahhit mümin kardeşlerimizin arkasında kılmalıyız.,

Bugün diyanetin 7 milyar dolar,(18 katrilyon) Bütçesi olmasına rağmen
ülke genelinde bulunan 120 bin camide namaz kılmaya gelen yoksul insanlardan her namazdan sonra diyanete ve camiye yardım adı altında para toplanıyor. Attıkları her adımda yardım adı altında para toplandığını hepimiz biliyoruz,
İnsanlarımızda, din görevlilerine yardım ve bağışta bulunmasını, icra ettiği din görevinden sonra ücret vermeyi normal karşılıyor.,

Siz hiç yardıma muhtaç,
Kıt kanaat geçinen bir din görevlisi,
Diyenet görevlisi, cami imamı,tarikatçı, cemaatçi hoca, gördünüzmü,
Hayatında bir saat çalışmamış,
Kuran okuyup namaz kılmaktan başka bir şeye elini sürmemiş,
Bu pazarlamacılar
Hepsi lüks içinde yaşıyorlar,
Ben 20 yıl oldu ticaret yapıyorum, bindiğim aracımın değeri 20 binlira,
Benim mahallemdeki camide sıradan, benden daha genç kuran kursu hocasının altında 100 bin liralık Nissan Qashqai var.
alim geçinen sakallılar, ve sehylere hiç dokunmayalım, onların villaları,jipleri saymakla bitmez,
Bu kazanımlarını nasıl elde ediyorlar,
Hangi İcadı, Hangi Üretimi,Hangi Ticareti yapıyorlarda, lüx içinde yaşıyorlar
Tabiki din pazarlayarak, ayet satarak KAZANDIKLARINI Allah’ta biliyor bizde biliyoruz.

2:174 ALLAH’ın indirdiği kitaptan bir bölümünü gizleyen,
Ve onu bir ÜCRET karşılığı değişenler, karınlarına ateş tıkınıyorlar.
Diriliş Gününde ALLAH onlarla konuşmaz ve onları arındırmaz. Onlara acı verici bir azap var.

Bu ayete göre, din görevlisi, din adamı,
imamlık gibi din anlatarak ve ayet okuyarak ücret alan ticari sınıf olmamalıdır.

Açık, mufassal muhkem olan bu ayete rağmen,
Peygamberimize İftiralarla Rivayet edilen
Uyduruk hadisler ne diyor bakalım.

“Allah’ın kitabı karşılığında alınan ÜCRET, ücretlerin en helal olanıdır.” (Buhari. Tıb:33; Müslim, Selam : 65; Ebu Davud,Tıb :19;

Abdullah b. Abbas, Peygamberimizin şöyle buyurduğunu bildirmiştir: “Karşılığında ÜCRET aldığınız şeylerin en helal olanı, Allah’ın Kitabı muka­bilindeki ücrettir”(4).Tırmizi, Tıb : 20

Aman Yarab! Peygamber düşmanları Peygambere İftirada sınır tanımıyor.
Bu iki hadis peygamber düşmanlığı için yeterli sebep değilmidir.
2:174 ayeti ortada iken
Rabbimizin haram ettiğini, peygamberimiz helal edebilirmi ?
Böyle düşünmekten Rabbime sığınırım.

Peygamberimize iftira edilen bu hadisler
Kuran ayetlerinin tam aksini söylüyorsa, Peygambere en büyük iftiralardır,
BİZLER hak olana uymamız gerekmiyormu?
Batıl olan uydurma hadisleri kendilerine delil kabul eden
Diyanet görevlileri, müftüler, cemaatler, tarikatler, imamlar, hocaların umrunda değil ayetler.
Çünkü,Rabbimizin haram ettiğini, peygambere iftira ile uydurma hadislerle helaleştiren münafıklar din pazarlayarak servet kazanıyorlar,

Peki Rabbimiz tevbe 34 ayetinde ne diyordu hatırlayalım.

9:34 Ey iman edenler, din bilginleri ve din adamlarının çoğu halkın parasını hak etmeden yerler ve ALLAH’ın yolundan saptırırlar. Altın ve gümüşü yığıp ALLAH yolunda harcamayanlara acı bir azap müjdele.

Din pazarlayanlar
ALLAH’ın indirdiği kitapta işine gelmeyen ayetleri özellikle 2:174 ayetini ve bunun gibi yüzlerce ayetleri gizleyerek,
Onu bir ÜCRET karşılığı değişerek ticaret aracına dönüştürmüşler,
Rabbimizin ” andolsun ki biz kuran’ı anlayasınız diye kolaylaştırdık” 43:2,3 ayetlerini de gizleyerek yüzyıllardır, insanlara ”KURAN’I herkes anlayamaz” diye inandırdılar.

Tvlerde din anlatarak ücret alan, sözde ilahiyat profları
Dini kitap yazarak ücret alan, sözde alimler
Kuran okuyarak ücret alan, ,İlahiyatçılar
Kuran öğreterek ücret alan, din hocaları
Namaz kıldırarak ücret alan, imamlar,

Karınlarına ateş dolduruyor. Diriliş Gününde ALLAH onlarla konuşmaz ve onları arındırmaz. Onlara acı verici bir azap var.

KURAN’A UYGUN OLAN,
Peygamberler gibi mükafatını Allah’tan bekleyen,
Allah’ın rızasını kazanmak için çalışan DİN GÖNÜLLÜSÜDÜR

Yasin 21.Sizden herhangi bir ücret istemeyenlere uyun.
Onlar doğruyu ve güzeli bulanlardır.

………………..merdaliderindüşünce………………..


About the Author
Author

merdaliderindusunce

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website