About the Author
Author

fuatturker

İnsan Nereye Koşuyor?

‘Aceleci olarak yaratılmış’ insan yüzünü nereye çevirmiş, nereye ve nelere koşuyor? Kadın-erkek, genç-yaşlı, aynı kulvarda, eriştikleri anda yitirecekleri menzile yüzlerini çevirmiş, acele acele koşuyor… Kiminin amacı mülk edinmek, kiminin uzun ömürlü olmak, kiminin sevmek- sevilmek, kiminin yalnızca günü yaşamak, hayatın tadını çıkarmak… Kimi hedefine bedeninin tutkularını koymuş, kimi bilgi sahibi olup toplumda sivrilerek büyüklenme yolunda koşuyor… Vicdanı değil, mantığı yol (daha&helliip;)

Merhamet İnsanlığın Sanatıdır

İnsan, samimi imanının derinliğine göre sever, sevilir. Allah’ın yarattığı varlıklardaki sevgi, şefkat ve coşku meydana getiren yönleri görebilir; tümünden haz alır. Gerçek anlamda iyi, şefkatli, merhametli olmak imanın getirdiği birer nimettir; birer güzelliktir. İnsan, Allah’a aşkla bağlıysa O’nun buyruklarına çok titiz olur, en çok O’nu sever ve en çok O’na saygı duyar. Bencil ve nefsine düşkün olmaz. Şefkatli ve koruyucu (daha&helliip;)

Kur’an’a Tâbî Olmak Kur’an’la Yaşamaktır

İman sahipleri, iman etmeyen insanların yaşadıkları sevgisizlikten, güvensizlikten, huzursuzluktan, endişe ve korkudan uzaktırlar. Çünkü insanlardan bir beklentileri yoktur. İsteklerini insanların değil, Allah’ın yerine getireceğini bilerek, yalnızca O’na yönelip dönerler. Allah’ın sevdiği gibi bir yaşam sürdüklerinde, kendilerine en güzel karşılığı vereceğini umut ederler. Rabbimizin nimetleri olan sevgiyi, huzuru ve güveni de bu şuur ve bilinçle, derin ve güzel yaşarlar. Allah’ın bildirdiği (daha&helliip;)

Kareleri Görebilmek

Eğer yeryüzündeki ağaçların tümü kalem ve deniz de -onun ardından yedi deniz daha eklenerek- (mürekkep) olsa, yine de Allah’ın kelimeleri (yazmakla) tükenmez. Şüphesiz Allah, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. (Lokman Suresi, 27)   Düşünüyorum da bir tükenmez kalemi sonuna kadar kullanarak ufak bir defteri bile doldurmam mümkün değil. Sadece Akdeniz’in yaklaşık 3 milyon km² yüzölçümü olduğunu ve bütün (daha&helliip;)

Sanatı İzlemek

Gözlerimiz saniyeler içerisinde ard arda onlarca nesneye odaklanır.  Her gün geçtiğimiz yolun üzerinde yine onlarca detayla birlikte ilerler gözlerimiz. Çevremizdeki yüzlerce, binlerce farklı noktaya değişik açılardan bakarız. Bunların pek çoğu da istem dışı olarak gerçekleşir. Bu yüzlerce detayın her biri, sonsuz güzellikleri sanatı ile yaratan Allah’ın eseridir. Dikkatini an an Allah’ın yarattıklarını görmeye odaklamak inanan insana derin bir anlayış verir. (daha&helliip;)

Allah Dinini Facir (Günahkâr) Eliyle De Kuvvetlendirir

Bir süre önce gösterime giren bir film, İslam’ı şiddet dini gibi gösteriyor ve bu durumun da Peygamber(asm)’ın öğretilerinden kaynaklandığını iddia ediyor. Film, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında düşünülemeyecek kadar kutsallara hakaret içeriyor. Bu sebeple, dünya çapında protestolara sebep oluyor. Ancak ne olursa olsun Müslümanlar haklı tepkilerini verirken soğukkanlılıklarını korumalı, provokasyonlara karşı dikkati olmalılar. Dilerim protestolar küfrün beklentisine cevap vermez, çıkardığı (daha&helliip;)

Tevrat ve İncil’deki Tahrif Konusunda Kıstas Kur’an’dır

Tevrat ve İncil zamanla tahrif edilmiş, Allah’ın hak dinine uygun olmayan bazı  kavramlar ilave edilmiş, bazı hak kavramlar da çıkarılmıştır. Kur’an’a uygun olan kısımları geçerlidir; Kur’an gibi nurdur, güzelliktir; kalbe ferahlık verir. Kutsal kitaplardaki tahrif konusunda Müslüman için kıstas Kur’an’dır. Kur’an bu konuda ne buyuruyor, kısaca inceleyelim. Allah Kur’an’ın, insan eliyle tahrif edilmiş olan Kitapları doğrulaması için indirdiğini birçok ayette (daha&helliip;)

Tahrif Edilen Tevrat, İncil ve Asla Değişmeyecek Kur’an

Kur’an’da inananlar hakkında, “O (Allah) bundan daha önce de, bunda (Kur’an’da) da sizi “Müslümanlar” olarak isimlendirdi.” buyrulur. Museviler, İseviler tümü Müslümandır. Peygamberlerin getirdiği dinlerin tümü İslam’dır.   Hiç şüphesiz din, Allah Katında İslam’dır. Kitap verilenler, ancak kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki “kıskançlık ve hakka başkaldırma” (bağy) yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah’ın ayetlerini inkar ederse, (bilsin ki) gerçekten Allah, hesabı pek (daha&helliip;)