About the Author
Author

herseyinsanlaricin

İbrahim Peygamberin Yanlış Anlaşılan Kıssası…

  İbrahim peygamber Kur’an’da zekasıyla, ironik üslubuyla vurgulanan ve hayranlık uyandıran bir resul. Kavmine karşı gerçekleri söylemede ironik ve keskin bir tavır sergiliyor ve tüm peygamberler gibi hiçbir şeyden çekinmiyor. Ona verilmiş mesajı tebliğ ederken karşısında babası da olsa doğru bildiğinden vazgeçmiyor.  Çünkü Allah’ı biliyor. Bildiği ve onayladığı için hiçbir insanın Allah’ın gerçekleri olmadan bir anlam ifade etmeyeceğini  kavramış bulunuyor. (daha&helliip;)

Erkekliğe adım atma: Sünnet!

Sünnet,arapçası “hıtan”; günümüzün en büyük yanılgılarından biri.Ne yazık ki çok yaygın bir uygulama ve tarihi açıdan da köklü bir gelenek.Yani uygulanışı baya eskilere dayanıyor.Öncelikle sünnet uygulamasının tarihine kısaca bakalım. Çok eski tarihlere dayandığını söylemiştim.Yani bu uygulamanın İslamla geldiğini sananlar varsa bunu göz önünde bulundurmalılar.Kaldı ki bu resimde gördüğümüz mısır uygarlığındaki uygulama dışında Yahudilik’te de olan bir uygulama.Günümüzde de Yahudiler çocuklarını (daha&helliip;)