BAKARA 2-4 VE 5. AYETLER ÜZERİNDE, LÜTFEN DİKKATLE DÜŞÜNELİM.

Bizlere yüzyıllar boyu Kur’anı anladığımız dilden okutmadıklarının en önemli nedeni, söyledikleri ve inandıkları ile Kur’anın aynı şeyleri söylemediğinin, fark etmesini istemediklerindendir. Aklını zerre kadar kullanan bir insan, Rabbinden gelen bir kitabın, bilginin, rehberin yetersiz, özet ve anlaşılması zor olduğunu söyleyenlere inanması, mümkün değildir. Allah sizlere rehber, güneş, gönül gözü olsun ve sizlere yol göstersin diye indirdim dediği kitabın, anlaşılması zor (daha&helliip;)

Felaketler, Toplu Ölümler ve Allah`ın Merhameti…

Bir okurun merhamet konusundaki bir yazıma yaptığı yorum nedeniyle, yeniden aynı konuda yazma gereği duydum. Okurun yorumu şöyleydi: “Gönderdiği 3 semavi dinin mensupları arasında yüzyıllardır süregelen din savaşlarında milyonlarca insan can verirken, Hitler 6 milyon Yahudiyi fırınlarda yakarken, derin uykularındayken habersizce yakalandıkları depremlerde binlerce insan betonlar altında ezilerek can verirken, merhametlidir Yaradan… ” (Rabb`imi tenzih eder, yüceltirim) Dünya hayatındaki imtihanı (daha&helliip;)

BAZI KELİMELERİN KURAN ÇEVİRİLERİNDE KULLANIMLARINDAKİ HATALAR

Kuran’ın Türkçe’ye çevirilerinde bazı kelimelerin yanlış kullanımları bu çeviriler okunduğunda önemli yanlış anlaşılmalara ve ciddi hatalara sebep olmaktadır. Arapça kökenli olan bazı kelimeler Türkçemize de geçmiştir ancak Türkçeye geçen bazı Arapça kelimeler Türkçeye Arapçadaki anlamı ile değil farklı anlamlar ile geçmişlerdir. Kuran’ın Arapça orijinalinde geçen bu kelimeler bazı Kuran çevirilerinde ne yazıkki bu anlam kaymaları dikkate alınmadan aynı Arapçalarındaki gibi (daha&helliip;)

ALLAH HIRSIZLIK YAPANIN ELİNİ KESİN Mİ DİYOR? YOKSA…

Kur’an öyle bir kitap ki, aklıyla ondan istifade etmeye çalışanlara, bir şifa, yol gösterici, rehber, aklını kullanmayıp, beşerin sözlerine delil aramak adına, hurafeleri geçerli kılmak için, kelimelerin ardına saklanıp bakanlara da, adeta yoldan çıkarıcı, saptırıcı daha açıkçası niyete, amaca, gönlüne göre hitabeden bir nur, eşi benzeri olmayan bir imtihanın rehberidir. Şimdi sizlere bir ayeti hatırlatmak, daha sonrada bu ayet üzerinde (daha&helliip;)

İsyana ve Şirke Sürükleyen Şarkılar

Allah’ı seven ve O’ndan korkan müminler, her koşulda kadere tam olarak teslim olurlar. Dünyada yaşadıkları her zorluğun karşılığını ahirette alacaklarını umarak en güzel ahlakı göstermeye çalışırlar. Ve bunda kararlı davranarak asla isyan etmezler. Yaşanılan olaylara isyan etmek aslında Allah’ın bizim için takdir ettiği kadere isyan etmektir. Kadere isyan ise Allah’a isyandır. Müminler bu tehlikeden Allah’ı sıkça anarak ve tüm hayatlarını (daha&helliip;)

T A R İ K A T

Bu yazımda dört değerli yazarın kitaplarından yaptığım alıntıları sizlerle paylaşmak istiyorum… ‘‘Anadolu’nun gerçek tekke ve dergah kültürü, moğol istilasından haçlı seferlerine kadar sömürü ve zorbalığa karşı mücadeleyi dini bir gereklilik olarak lanse eden, milli-kültürel bir yapıdır. Ancak günümüzde, banka hesaplarındaki şişik rakamların hesabı ile meşgul cemaat efendilerinin Amerikan emperyalizmi ile kol kola gezip ahkam kestiği mekanlar haline gelmişlerdir. ’’ (Eren (daha&helliip;)

KUR`AN VE METAFİZİK

METAFİZİK KONULARDA İnsan eliyle yazılmış metinlerde şöyle bir özellik vardır. Açıkça ifşa ve ifade edemedikleri düşüncelerini sembollerin ardına sığınıp kodlarlar. Bizden olmayanlar zaten ne demek istediğimizi anlayamazlar derler. “Çünkü“ onlar farkındalık sahibi değillerdir diye düşünürler. Peki, “Kim“ kodlar bu düşünceleri… Yandaş bulduğu etrafında ki öğrencilerine ‘’sır’’larını dozaj dozaj kim verir?. niye verir? Dünyalık elde etmek için mi? Ahretini garantiye aldıklarını (daha&helliip;)

Namaz Kılarken Okuduğum Ayetler

fatihala başladığım namazımda ALLAHA yalvarırken raina demeyiniz (davar sürüsü gibi) olmayınız atalarının dinini savunanlardan hem kör hem sağır durumuna düşmekten elbise giymiş kütüğe benzemekten yükü çiltler dolusu eşek gibi olmakta ALLAHA sığınırım bu ayetler kulağımda küpe gibidir sözde değil özde müslüman olmak isterim rızkı azaltanda çoğaltanda ALLAHTIR hayırlısını dilerim namazda oturabildiğim için şükrederim kendimi ALLAHIN şanslı kulu adeder o kadar (daha&helliip;)