Her Şey “LA” Demekle Başlar…


Her şey iki harf, tek hece ile başladı:”LA”

Bütün esrar, bütün maharet, bütün güç/kuvvet, bütün nizam/intizam buradaydı. Prangaları koparan, zincirleri kıran, bütün zindanları yıkan, her türlü esareti, köleliği,  sömürüyü, kulluğu reddeden, özgürlüğe bir çağrı sadece bu iki harf, tek heceydi:”LA”

“LA”bir hayat felsefesidir, bir hikmettir, bir dünya görüşü, bir siyasi düşünce, bir sosyal görüş, bir iktisadi program, bir bakışaçısı, bir yaşam tarzı, yüceler  yücesinin emri, resullerin emanetidir.

İnsanlık tarihi baştan sona “LA” ile yazılmıştır: Adem (a.s), bağışlanmak için “LA” diyerek başladı(7/23). Nuh (a.s) “LA” diyerek azgın dalgalar içinde yüzdü(23/27), İbrahim (a.s) “LA” diyerek putları kırdı(21/58), zorbalığa/tağuta karşı durdu(21/67); yine “LA” diyerek ateşten kurtuldu(21/69). Yakup (a.s) “LA” diyerek sabretti(12/18,83), Yusuf (a.s) “LA” diyerek kuyulardan(12/19), zindanlardan(12/50), benlikten kurtuldu(12/23,24), gönül Mısır’ına sultan oldu(12/54-56). Musa (a.s) “LA” diyerek denizi yardı(26/63), Zünnun(yunus) (a.s) “LA” diyerek benliğin karanlık dehlizinden kurtuldu(21/87-88). Meryem (a.s) “LA” diyerek sustu(19/26), İsa (a.s) “LA” diyerek konuştu(3/46), Muhammed (a.s) “LA” diyerek nübüvveti bitirdi(33/40) ve daha nice erler(selam olsun onlara) “LA” diyerek başladılar, “LA” diyerek bitirdiler.

Bizler de “LA”diyerek, yüzümüzü bir hanif olarak dine, Allah’ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata çevirelim. Allah’ın yaratışında değiştirme olmaz. Doğru ve eskimez din işte budur. Fakat insanların çokları bilmiyorlar(30/30).

Her şey iki harf, tek hece ile başladı:”LA”

“LA”, yerdeki ve gökteki hazinelerin, ilmin ve gaybın anahtarıdır. “LA”; aşkın ilk hali, hareket alanının başlangıcı, maddenin bütün halleri, egemenliğin yegane gücü, adil  düzenin sigortası, namus ve iffetin kalesi, insanlık onurunun zirvesidir.”LA” İbrahimi yaşamın, geleneğin temelidir. “LA” bütün kullukları reddederek, birliğe ulaşmaktır. Bizler de bu kainat senfonisinin “LA” notasında birleşelim ve hep birlikte diyelim ki: “Beni, dosdoğru yola Rabb’im iletmiştir. Güçlü, pürüzsüz bir dine,  hanîf olan İbrahim’in milletine. Müşriklerden değildi o(6/161). İbrahim ne bir Yahudi idi ne de bir Hıristiyan. O, sadece Hanîf bir müslümandı/Allah’a teslim olandı. O müşriklerden değildi.”(3/67).

Her şey iki harf, tek hece ile başladı:”LA”

“LA” Arafat’ta, Tur u Sina’da , Hira’da, Bedir’de, Uhut’ta Kerbela’da, Çeçenya’da, Filistin’de, Bosna’da yankılanan sesin ta kendisidir.

“LA” bir duruştur, ilkedir, “LA” bir ülküdür, mefkuredir.“LA” , ortakları yok edip Bir’lemektir. “LA” hanif olmanın olmazsa olmaz şartıdır. Haniflik, Allah’tan gayrı her şeye “LA” demektir. İbrahim (as) gibi bütün inançları bütün sistemleri, bütün felsefi görüşleri ve ideolojileri bir kenara bırakarak, hak olana, doğru, temiz ve hidayete ulaştıracak olana yüzümüzü çevirmek demektir. Yahudi ya da hıristiyan olun ki, doğru yolu bulasınız, dediler. De ki: “Hayır! Biz, hanîf olan İbrahim’in dinine uyarız. O, müşriklerden değildi.”(2/135). Bize şu da emredildi: “Yüzünü, bir hanîf olarak dine çevir. Sakın müşriklerden olma!”(10/105). De ki: “Allah, doğrusunu söylemiştir/vaadinde sadıktır. Hadi artık hanîf olarak İbrahim’in milletine uyun! Müşriklerden değildi o.”(3/35).

Her şey iki harf, tek hece ile başladı:”LA”

 

İyilik yaparak kendini Allah’a teslim eden ve hanif (tevhidi) olan İbrahim’in dinine uyandan daha güzel din’li kimdir? Allah, İbrahim’i dost edinmiştir
(4/125).

 

Haniflik, dili, coğrafyayı, milliyetçiliği, kavmiyetçiliği, ırkçılığı, siyasi, sosyal, iktisadi vb. bütün sınıflara “LA” demekle başlar.

Hanif, dinde ve yeryüzündeki siyasal, sosyal, iktisadi hayatında; yeri, göğü ve ikisi arasındaki her şeyi yaratan Allah’ın indirdiği hükümlere göre yaşayan kişidir.

 

Hanif olmak, İbrahim’in (a.s) ümmetinden olmaktır. Çünkü İbrahim Allah’ı birleyen muvahhid bir kuldu. O, Allah dışındaki bütün ilahlara “LA” diyen kişidir. Şu da kuşkusuz ki, İbrahim başlı başına bir ümmet idi; bir hanîf olarak Allah’ın önünde eğiliyordu, müşriklerden değildi.(16/120)

İbrahim (a.s), Allah’ın bildirdiği üzere tek başına bir ümmet idi. Allah bizlere ne güzel misaller getiriyor. Yeryüzünde tek bir hanif bile başlı başına bir ümmet, bir mücadele, bir isyan, bir direniş, bir ateş, bir yangın, bir çığlık, bir haykırış olabiliyor. Zulme uğrayan sessiz çoğunluğun sesi olabiliyor. Nemrutlara, Firavunlara, Ferisilere karşı bir kalkan gibi durabiliyor. Allah’ın kulluğuna teşne yüreklere bir ab-ı hayat olabiliyor. İnancın, ubudiyetin, halis kulluğun, teslim olmanın, barışa,  selamete girmenin yegane örneği olabiliyor.

 

Her şey iki harf, tek hece ile başladı:”LA”

Ey insan! Çağın, modernitenin getirdiği her derde düçar olan, kurtuluş reçetesi arayan zavallı mahluk! Sana şu vahyedildi: “Bir hanîf olarak İbrahim’in milletine uy! O,  müşriklerden değildi.” (16/123). Sen de yırt perdeleri, sen de yak gemileri, unut geride bıraktığın her şeyi, bırak bütün ağırlıklarını, yepyeni ufuklara açıl, yüceler yücesine yüksel: “Ben bir hanîf olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Müşriklerden değilim ben.”(6/79) diyerek özgürleş, görünenin ötesine, eşyanın hakikatine ulaş.

 

Her şey “LA” demekle başladı. Siz de temiz bir başlangıç için “LA” demeye var mısınız?

 

Bizleri yaratan Alemlerin Rabb’ine hamdolsun.

 

Muhittin BOZKURT

�_>���

 


About the Author
Author

wejedar

Comments (7)
 • Avatar

  vekuran Jul 3 2012 - 08:05 Reply

  bu din algısına şöyle demek de mümkün “la” sız islam anlayışı. Yani itirazı olmayan islam.

 • Avatar

  Güray TEKİN Jul 3 2012 - 09:37 Reply

  LÜTFEDİP ”LA”NIN TÜRKÇE ANLAMINI DA YAZSAYDINIZ KEŞKE..YÜCE ALLAH BİR AYETİNDE MEALEN ;”BİZ BU KUR’ANI -ANLAYASINIZ-DİYE SİZİN DİLİNİZLE İNDİRDİK” DEMİYOR MU?ŞİMDİ ”LA”NIN ANLAMINI BİLMEYENLERE NE CEVAP VERECEKSİNİZ?

 • Avatar

  muhittin bozkurt Jul 3 2012 - 21:22 Reply

  Zaten baştan sona “LA” nın ne olduğunu anlatmaya çalıştım, Bunu bilmeyen arkadaş olursa bir zahmet “LA İlahe İllallah”ın anlamını öğreniversin…. Cennet talibi olmak o kadar da ucuz olmasın..

 • Avatar

  murat GÜLTEKİN Jul 9 2012 - 22:04 Reply

  Yazıda ”LA” nın anlamından çok O’nun bir hareket bir işaret gibi bizi yönelttiği kavramlar hedeflenmiş. Çok güzel bir örnekle; La İlahe İllallah ‘gibi.. Allah (cc) katında tek geçerli Din olan İslam’ın… İlk hecesi, dilimizdeki ilk sesiyle beraber teslimiyet’le İlk kabul ettiğimiz; (Alemde Allah’tan başka ilah yoktur.) Rabbim senden başka İlah tanı-MAM demenin, Bütün yaratılmışların yaratıcısı ve Hükmün sahibi sadece sensin ilanının İLK adımıdır ”LA”
  ”LA” herşeyin başladığı HİRA’dır. Kur-anla beraber Ramazandır ”..”La” yükellifullahü nefsenilla vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet….” (Bakara 2-286) ile (Allah hiçbir kimseyi güç yetiremeyeceği bir şekilde yükümlü tutmaz. Herkesin kazandığı iyilik kendi lehine, işlediği fenalık da kendi aleyhinedir…) deyip., Rabbim herşey sendendir bilirimki sen benim gücümün ötesinde imtahan etmessin, sana Güveniyorum, bu sözden sonra başıma ne gelirse gelsin sana İsyankar olmam, olamam.. demenin ”LA” ile başlayan kabullenişidir.
  Sayın Muhittin BOZKURT’a Teşekkür ederim Allah (cc) razı olsun Çok güzel bir yazı (Bende Yukarda yazdıklarımı Düşündürdü Nacizane bir yorum yaptım. İnşallah Yanlış bir cümlem olmamıştır)

 • Avatar

  muhittin bozkurt Jul 10 2012 - 09:14 Reply

  Sevgili Murat GÜLTEKİN, yorumunuz çok hoşuma gitti… “her şey la demekle başlar”ın devamını yazmak için bana ilham oldu. Allah razı olsun.

  Şunu da eklemek isterim: La (hayır) kritik düşünmenin alametidir. La ilahe illa Allah. Doğruyu bulmak için önce tüm varsayımları reddedebilmeli. Kuran’dan yüzyıllar sonra gelen Descartes hala LA ile başladığı için Batı Felsefe tarihinin en büyük filozoflarından biri olarak anılır. Evet, Descartes’in felsefeye en büyük katkısı LA’yı vurgulamasıdır. İlginç, ama gerçek. LA’dan yola çıkarak, her şeyi sorgulayarak yüzde yüz emin olabileceği bir gerçeği yakalıyor: “Düşünüyorum, sorguluyorum, kuşku duyuyorum; o halde varım.” diyerek başlıyor ve oradan Allah’ın varlığını ve daha sonra maddi alemin varlığını ispat etmeye çalışıyor. LA çok önemlidir. LA ile başlamayanlar müşrik ve doğmatik olurlar.

 • Avatar

  vekuran Jul 10 2012 - 15:56 Reply

  Ebu lehep, ve islamla ilk savaşanlar bir arapça üstadı Araplar idi?

  Mesele bir tercüme sorunu değil, anlayış ve sistem sorunu.

  “La”sız bir islam anlayışı, kanatlarındaki tüyleri çıarılmış kuşa benzer. Tüyler çıkmadan o kuş uçamaz.

  Bir filim vardı: Maymunlar cehennemi, İsyan ateşi Bir “no” ile başlıyordu.

  Mesele “la”, “No”, “hayır” kelime anlamı değil.

  “la” ‘nın hangi zulme söylendiğidir.

  Ben işi daha da uzatayım.

  “kella”

  sayın güray bunun anlamına ve geçtiği ayetlere bir baksın. Şoke olmuyorsanız, Kuran size hitap etmiyordur.

 • Avatar

  Şimşek Apr 18 2014 - 10:15 Reply

  ALLAH razı olsun.
  Emeğine sağlık,kayda değer çalışma olmuş.itina ile hazırlanmış.
  saygılarımla

Leave a reply

Name (required)

Website