Yeraltı Tarikatı…

  Haber şu;  Tataristan’da Peygamberliğini iddia eden bir kişi ve 27 tanesi çocuk olan 70 kişi, 8 katlı yer altı tünelinde yaşıyor. Kurandan sonra en çok, sahte peygamberlerinin kitaplarını okuyorlar. Kendi binalarını İslam devleti ilan eden grubun üyeleri 12 yıldır güneş yüzü görmüyor. http://www.haberler.com/tataristan-da-yeralti-tarikati-3856204-haberi/ Bu haber bence güncelliğini hiç yitirmeyecek öğütleri verebilecek bir haber. Yer üstünde olanları az çok biliyoruz (more…)

Allah’ın Hoşnutluğu, Cennet ve Cehennem…

Kuran’a ve İslam’a getirilen eleştirilerden biri de Kuran’da anlatılan kulluğun ve ahlakın cennet ve cehenneme ve dolayısıyla cennet ve cehennemdeki menfaate, hazlara, faydalara dayandırıldığıdır. Bu eleştiriler sadece inanmayanlar tarafından yapılmamaktadır. İslam dini içinde değişik görüşler, ekoller tarafından da cennet ve cehennemdeki dünyadakine benzer hazlar tartışılmıştır. Özellikle tasavvuf ekolünde cennetteki nimetler için ve cehennemdeki azaptan kaçınmak için yapılan kulluğun samimi olmadığı, (more…)

Dua İle Var Olmak…

“…Rabbim sana dua etmekle hiç mahrum olmadım ki!” (19:4)   Bu ayet insanın içini titretmez mi? Yüreğini taşırıp hıçkırıklarıyla bezenmiş gözyaşlarını çağlatmaz mı?… “Bu muhteşem duanın sahibi kim?” sorusunun cevabı: Zekeriyya…  Rabbi kendisine böyle seslenenin duasını hiç kabul etmez mi? Tabiki eder. Peki Allah Zekeriyya’nın (as)bu seslenişi sonrasında yaptığı duayı kabul etti mi? Evet. Hem de hemen, Zekeriyya’nın gözyaşları daha (more…)

Takva / Erdem / Ahlak …

Takva / Erdem / Ahlak Kur’an okuyan herkes bilir ki “Kur’anı okudukça” değişip gelişirsiniz. Kur’an sizi araştırmaya sorgulamaya yönlendirir. Şayet değişip gelişmek istiyorsanız? Araştırdıkça araştırdıklarınızı, öğrendiklerinizi, Kur’ana  arz ederken nereden baktığınız çok önemlidir. Kur’andan mı araştırdıklarınıza bakıyorsunuz yoksa araştırdıklarınızı Kur’ana mı tastiklendiriyorsunuz?  Kur’an ilk önce muhatabını TAKVAYA-AHLAKA-ERDEME DAVET EDER! Takva olmazsa olmaz kuraldır.   Rahman ve Rahim Olan Allah`ın Adıyla 1- (more…)

Kur’an Mucizeleri – 1

  Allah  ne zaman bir yere bir peygamber gönderse, gönderdiği yerin halkı inanmak adına mucizeler isterler. Allah’da gönderdiği peygamberleri vasıtasıyla onlara bu mucizeleri verir, fakat bu mucizeleri görmelerine rağmen insanların büyük çoğunluğu da yaratıcıyı inkar etmeye devam eder.   En’am Suresi 109. ayet; ”Onlar kendilerine bir delil gelirse inanacaklarına dair çok sıkı yemin ettiler. De ki; deliller Allah katındandır. Fakat (more…)

Hadislerin Kur’an’a Arzı ve…..

Bizler inanç sistemimizi öyle yanlış bir yol üzerine oturtmuşuz ki, Kur’an ın hükümlerine inancımızın taban tabana zıt olduğunun, farkında bile değiliz. Yine bir kardeşimizin, bir yazıma verdiği cevap çok düşündürücü olduğu için, sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü bu yanlış her zaman yapılıyor, örnek gösteriliyor. (Haluk bey, sözleriniz Hadis Münkirlerinin sözlerine benziyor. Hadislerin Kur’an’a arzına dâhil tek bir rivayet yoktur. Zaten bu (more…)

İman Hakikatleri İmanı Artırmak için Vesiledir

  İman hakikatleri insanların imanlarını artırmalarına vesile olan sebeplerden biridir. Allah’ın yaratmış olduğu canlıların mucizevî özelliklerini öğrenmek, O’nun gücünü ve kudretini daha iyi kavramamız açısından son derece önemlidir.   İnsan vücudundaki muhteşem sistemleri, evrendeki kusursuz düzeni, besinlerdeki vitaminleri, mevsimleri, suyu, havayı, hayvanlardaki mucizeleri ve sayısız yaratılış delillerini düşünün… Her biri ayrı bir mucizeyi içeren bu bilgileri öğrenmek imanımız için büyük fayda sağlayacaktır.   Örneğin arı, karınca, termit, (more…)

Cambaz Olsan Geçemezsin Sırat’tan…

Sırat köprüsü, Kuran’da geçmez. Hadislerce uydurulmuş pek çok tabirden biridir. Pek çok iyi niyetli fakat din gerçeklerinden habersiz Müslüman’ın aklına ahiret denince ilk önce sırat köprüsü gelmektedir. “Kıldan ince kılıçtan keskin bir köprüden insan nasıl geçecek?” diye kendilerine sorup kara kara düşünmekte, sonunda her şeye gücü yeten Allah’ın iyilere öyle bir köprüyü bile geçirebileceğine inanıp güvenmektedirler. Elbette bu gibi hurafelerin ortaya (more…)