Bilim Verebilenden Alınır

“Diye Geldi Aklıma…” Konuştuğunda etrafına bir ışık zerresi bile saçamayan bir astroloğun, (uzay-zaman ve fizik-metafizik bahislerinin tema edildiği bir tartışma platformunda) kendisine Kuran’ı rehber edinmiş, gerçeği haykırma gayretinde ve dünyevi ilmiyle de parıl parıl parlayan bir fizik-felsefe sentezcisine, bir bilim felsefecisine kalkıp da “Şüphesiz güzel konuşuyor ve avamın ilgisini çekecek şeyleri söylüyorsun. Ama burada senin ne işin var ki! Ben (more…)

ATEİZM YANILGISI-8

KÖTÜLÜK PROBLEMİ ÜZERİNE-3 Kötülük problemi üzerine önceki iki yazımı okuyanların şöyle bir itirazda bulunacaklarını biliyorum. “Teist düşüncedeki cennette kötülük adına hiçbir şey olmadığını iddia ettiğinize göre burada ileriye sürülen mantık geçersiz olur.  Zira ileri sürülen argümana göre mademki insanın, hayatın değerini ve kıymetini anlayabilmesi ve gerçek anlamda özgür iradeli bir birey/kişilik olabilmesi göreceli hakikatlerin ortaya çıkmasına; göreceli hakikatlerin ortaya çıkması (more…)