İzdüşümü | İnsanların Çoğunun Bilmediği Şey

 

“İşte Gerçek”

İnsanların çoğunun gerçeklerden (gerçekten) haberdar olmadığını ifade etmekte olan o kadar çok ayet var ki ancak çok az bir kısmını buraya alabildim. Acaba insanların çoğunun neleri bilmediğini iddia ediyor Allah bize? Gelin bakalım örneklere… ve makulce düşünelim gerçekleri. İşte gerçekler!

6-Enam-116 “Eğer dünyada bulunan insanların çoğuna uyarsan, seni Allah’ın yolundan saptırırlar. Onlar sırf zanna uyarlar ve kafadan atarlar.”

 

İşte gerçek! Demek ki insanların çoğu sadece zanna uyuyorlarmış ve kafadan atıp, saçmalıyorlarmış. Zan ne demek? Gerçekliği hakkında kesin bir bilgimiz olmayan şeyler değil mi? O halde dünyada bulunan insanların çoğu bizi Allah yolundan saptıracak kadar zanna saplanmış demektir. Durum buysa bu çoğunluktan kurtulmak gerekmez mi? Peki neye uyacağız? Zannın zıttı olarak kesin bilgiye değil mi? Peki o kesin bilgiyi nerede bulabiliriz? Cevabı biliyorsunuz. Kuran… İşte gerçek!

7-Araf 187 “Sana (kıyamet) saatini soruyorlar. Onun vaktinin ne zaman geleceğini. De ki: -Onun bilgisi Rabbimdedir. Onun vaktini O’ndan başkası açıklayamaz. Göklere ve yere o saat ağır basar. Kıyamet ansızın gelir. Sanki sen biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki: -Onu bilmek sadece Allah’a mahsustur. Ama insanların çoğu bu gerçeği bilmez.”

 

İşte gerçek! Demek ki insanların çoğu sözde kıyamet alametlerine inanmakla Kuran’a aykırı davranıyorlarmış. Ansızın gelecek bir şeyin alameti olur mu dersiniz! Onun alameti olsa olsa Kuran’ın inişi ve son peygamberin gelişi olmuştur. Üstelik peygamberimizin ağzındanmış gibi kıyamete yönelik hadisleri içeren türlü türlü rivayetler de yalan oldu böylece. Eğer o hadislere inanacak olursak bu ayeti reddetmiş olmaz mıyız! İşte gerçek!

10-Yunus 35, 36 “De ki: “O şeriklerinizden hakikate götürecek var mı? De ki: “Gerçeğe ancak Allah hidâyet eder.”Şimdi söyleyin bakalım; gerçeğe ulaştıran mı tâbi olunmaya lâyıktır, yoksa elinden tutulup doğru yola götürülmedikçe kendisi yol bulamayan mı? Ne oluyor size! Nasıl böyle yanlış hükmediyorsunuz? Onların çoğu sadece zanna uyarlar. Halbuki zan asla gerçeğin yerini tutamaz. Allah onların bütün yaptıklarını hakkıyla bilir.”

 

İşte gerçek! Demek ki insanların çoğunun zanna uyarak kendilerini hakikate götürecek sandıkları putları başka bir şeyler. Çünkü etrafımızda tahtadan taştan puta tapan pek göremiyoruz. Elinden tutulup doğru yola götürülmeye ihtiyacı olan günahsız taşlar ve tahtalar olmadığına göre! O halde buradaki putlar canlı! Durum buysa uyduklarımızı gözden geçirip sadece gerçeğe ulaştıracak olana uymak gerek! Gerçeğe de ancak Allah hidayet ettiğine göre! Allah’ın sözlerine uyacağız. İşte gerçek!

10-Yunus 91,92 “(91-92) “Şimdi mi? Halbuki bundan önce isyan etmiştin, bozgunculardan olmuştun! Biz de bugün senin bedenini denizden kurtarıp karada bir yere çıkaracağız ki senden sonra gelecek nesillere ibret olasın. “Doğrusu insanların birçoğu bizim âyetlerimizden, ibret alınacak delillerimizden gafildirler.”

 

İşte gerçek! Demek ki insanların çoğu ayetlerden ve delillerden habersizmişler. E, insanların çoğu dinsiz olmadığına göre din diye neleri öğreniyorlar o zaman? Uydurma masalları. Şaşkın abartıları. Peki bu ibret alınacak ayetleri ve delilleri en doğru şekilde nereden öğrenebiliriz? Ya da öğrendiklerimizin doğru olup olmadığını hangi ölçüyle test edebiliriz? Cevabı belli. Kuran… İşte gerçek!

11-Hud 17 “Rabbi tarafından gönderilen kesin delile (Kur’ân’a) dayanan, peşinden de o delili destekleyen (diğer mûcizelerden şahitleri) bulunan, daha önce de rehber ve rahmet olarak gönderilmiş Mûsâ’nın kitabı ile tasdik edilen kimse, yalnız dünya hayatını arzu eden gibi olur mu? İşte bu kesin delile dayananlar Kur’ân’a iman ederler. Hangi zümre de onu reddederse bilsin ki varacağı yer ateştir. Bunda hiç şüphen olmasın. Çünkü o Rabbinden gelen hakikatin ta kendisidir; fakat insanların çoğu buna iman etmezler.”

 

İşte gerçek! Demek ki insanların çoğu Kuran’ın hakikatin ta kendisi olduğuna iman etmiyorlarmış! Peki nasıl oluyor bu? Hepimiz Müslüman değil miyiz? Hepimiz Kuran’a inanmıyor muyuz? O halde!!! O halde başka bir sorun var! Nedir o? Kuran’da ne yazıyor diye açıp okumuyor olabilir miyiz? Okusak iman ederiz zaten. İçinde ne anlatıldığını bilmediğimiz şeye nasıl iman edebiliriz ki! İşte gerçek!

12-Yusuf 40 “Sizin Allah’tan başka ibadet ettiğiniz tanrılar, sizin ve atalarınızın uydurduğu birtakım boş isimlerden ibarettir. Allah onların tanrı olduklarına dair hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm yetkisi yalnız Allah’ındır. O ise, başkasına değil, yalnız Kendisine ibadet etmemizi emir buyurmuştur. İşte dosdoğru din! Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.”

 

İşte gerçek! Demek ki insanların çoğu Allah’la beraber olsa da Allah’tan başka birilerinin emrinde olmanın ve ataları öyle inanmış diye öyle inanmanın yanlış din olduğunu bilmiyormuş! Onları tanrı edinmenin onlara tanrı demek değil onların hükümlerinin de din hükmü olduğunu kabul etmek anlamına geldiğini bilmiyormuş insanlar! Demek ki dosdoğru din; din hususunda sadece Allah’a kul olmakmış! İşte gerçek!

12-Yusuf 68 “Babalarının kendilerine emrettiği şekilde ayrı ayrı kapılardan girerek onun emrini yerine getirdiler. Ama bu tedbir, Allah’ın kendileri hakkındaki takdiri karşısında hiç bir fayda sağlamadı. Sadece Yâkub’un içindeki bir dileği açığa çıkarmış oldu. O, kendisine Biz öğrettiğimizden ötürü ilim sahibi idi. (Bunun içindir ki “Allah’tan gelecek takdiri önleyemem” demişti.) Fakat insanların çoğu bu gerçeği bilmezler.”

 

İşte gerçek! Demek ki insanların çoğu başlarına gelecek müsibetleri Geylani’nin, Eyüp Sultan’ın ya da filanca zatın yardımıyla gidereceğini zannederek yanlış yapıyorlarmış! Peygamber babası capcanlı bir Peygamberin bile Allah’ın takdiri karşısında aldığı tedbir işe yaramazken Allah’ın bize ne olduklarına dair hiçbir delil göstermediği şeyhlerden, ölmüş türlü dervişlerden, yatırlardan, sözde evliyalardan ve sözde Allah dostlarından ne yardım alabiliriz ki! İşte gerçek!

30-Rum 30 “Hanif olarak yönünü dine çevir. Allah insanları yarattığında onun üzerinde yaratmıştır. Allah’ın yaratmasında bir değişiklik olamaz. İşte dosdoğru din! Fakat, insanların çoğu bilmezler.”

 

İşte gerçek! Demek ki insanların çoğu, yaratılıştan tevhid dinine göre yönelimli olduğunun farkında bile değilmiş. O halde kendilerine fayda veya zarar verdiğine dair Allah’ın hiçbir delil indirmediği insanların peşinde koşmak yerine kendi aklına, idrakine ve kalbine güvenen insan doğru yola yönlenmiş olmaz mı? İlmi de Allah verdiğine göre problem nerede! İnsan olduğumuzu ve sadece Allah’a kul olduğumuzu unutmakta… İşte gerçek!

103-Asr 1,2,3 “Yemin ederim zamana: İnsanlar hüsranda. Ancak şunlar müstesna: İman edip makbul ve güzel işler yapanlar, bir de birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler.”

 

İşte gerçek! Demek ki insanların çoğu yanlış yolda, hüsranda! Nasıl müstesnalardan olacağız? İman edip, inanıp, güvenip kabul edilebilir ve güzel işler yaparak ve birbirimize hakkı (Allah’tan olan doğruları) ve sabrı (azim, dirayet, kararlılık, şükür, ümit…) tavsiye etmekle. Sabredelim, okuyalım, anlayamıyorum demeyelim, korkmayalım, azmedelim! İşte gerçek!

 

12-Yusuf 111 “Peygamberlerin kıssalarında elbette tam akıl sahipleri için alacak dersler vardır. İyi bilin ki, bu Kur’ân uydurulmuş bir söz değildir. Sadece daha önceki kitapları tasdik eden, dine ait her şeyi açıklayan, iman edecek kimseler için hidâyet, rehber ve rahmettir.”

 

İşte gerçek! Demek ki ihtiyacımız olan her şey Kuran’da varmış! O’nun uydurulmuş bir söz olmadığını, Allah neden özellikle hatırlatıyor dersiniz! O halde etrafımızda bolca uydurulmuş söz olmalı ki ikaz ediliyoruz! İşte gerçek! Kuran yeter.

 

kalemzade.net


About the Author
Author

Kalemzade Kamil

Comments (5)
 • Avatar

  simsek Apr 5 2013 - 09:18 Reply

  sevgili kamil aklına sağlık bilgini rabbim artırsın.seni ve soyundan gelenleri barışcıl kılsın.
  allah seni hem bu dünyada hemde ahirette iyilik versin.

  Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. O’nun kelimelerini değiştirecek hiçbir kudret yoktur. O’nun dışında bir sığınak/bir dayanak asla bulamazsın.18/27

  Kutsal/bereketli bir Kitap bu; sana indirdik ki onu, ayetlerini derin derin düşünsünler ve öğüt alabilsin temiz özlüler.38/29

  Allah’tır O, ilah yoktur O’ndan başka. Hakkında hiçbir kuşku bulunmayan kıyamet gününde, hepinizi muhakkak bir araya toplayacaktır. Hadis/söz bakımından, Allah’tan daha sadık kim olabilir? 4/87

  bize uydurulmuş hadisler,menkibeler,lazım değildir.bize top moden ünlüler.(buhari,maliki,şafii,mevlana,nursi,şeyler,hocalar,)lazım değiller.onlar bizden önce yaşamış.hesabını ALLAH A VERECEKLERDİR.bunlar kendilerini kurtaramamış ki beni nasıl kurtaracaklar.bunların hesabı çetin olacaktır.ALLAH adına uydurdukları eserleri hesabını nasıl verecekler dersiniz.

 • Avatar

  münevver Apr 5 2013 - 14:09 Reply

  çok beğendim gerçekten. Allah razı olsun arkadaşım senden…

 • Avatar

  Kalemzade Kamil Apr 6 2013 - 16:53 Reply

  Yorum ve paylaşımlarınız için teşekkür ediyorum.
  Allah sizlerden de razı olsun.

 • Avatar

  Fikret Arman Apr 7 2013 - 14:06 Reply

  Kamil Kardeş, yine çok güzel yazmışsınız… Zaten biz inananlar neyi biliyoruz ki? Sonra biz bu kadar şeyi nasıl öğreneceğiz(!) ? Yani bu insanlar birde Kur’an-ı Kerim mi okuyacaklar?

  Yüce Rab’bim bizlere nasıl nefes almamız gerektiğini, yaşamda, hayatın her anında nasıl hareket edeceğimizi, neyi, nerede, ne zaman, nasıl, kimlerle yapabileceğimizi açık açık Kitabı Kur’an-ı Kerim’de anlatmış iken bu nasıl olacak? Şimdi bu insanlar o kadar çok din (!) kitabı okumuş iken birde Kur’an-ı Kerim mi okuyacaklar? Hem okuyacaklar, hem anlayacaklar üstelik düşüneceklerde… Zor iş!

  Adamlardan sadece birisi emek(!) vermiş ve 214 sayfalık kitap yazmış… “ABDESTİN SÜNNETLERİ ”. Yüce Rab’bim ABDEST’i 3-4 satırda emretmişken, adamın birisi fetfa veriyor… Şurayı şu kadar, burayı bu kadar temizle… Toplu iğnenin başı kadar dahi kuru bir yer kalmayacak… Abdestin ne zaman alınacağını yazmış ki; Müslümanın 24 saatlik yaşamı abdest almakla geçecek. Bu verdiğim örnek sadece bir kitaptan. Din(!) piyasasında bu kitap gibi uydurulmuş onbinlerce, yüzbinlerce kitap var.

  Ve “Müslümanım” diyen benim insanım, Yazarı ALLAH olan Kitabı OKUYUP, ANLAYIP, DÜŞÜNÜP, AKLINI KULLANACAĞINA, o velilerin kitaplarındaki dinle yaşadığı için, bugün ne gerçek din var, ne de gerçek müslüman! Dünyadaki Müslüman ülkelerin haline baktığımızda bunu açık açık görüyoruz.

  Rab’bim Kur’an’dan ayırmasın. İman eden herkese düşünüp akletmeyi ve dosdoğru yolu nasip etsin.

  Selam ve Dua ile,

 • Avatar

  Neşe Aug 26 2013 - 09:14 Reply

  Sayın Fikret Arman çok doğru söylemişsiniz.. Müslümanların hali o yüzden vahim durumda..

Leave a reply

Name (required)

Website