About the Author
Author

Nevau

Herşeyde Tevhid

Herşeyde Tevhid Tevhid  “Allah birdir, Allah’tan başka ilah yoktur” inancıdır. Tevhid’i bilmek, söylemek, öğrenmek, anlamak ve yaşamak her Müslümanın üzerine farzdır. Dinimize katılan bir gayri müslim bile öncelikle tevhid inancına şahitlik ederek “Ben Müslümanlardanım” diyebiliyor. Tevhid aslında bir yaşam tarzı, bir ekol olmalı. Her hareketinde tevhidi hissetmeli insan. Hayatında Allah’tan başka ilah’ın hatta Allah’tan başka hiçbir gerçeğin olmadığını kabullenmeli. Oyundan (daha&helliip;)

SADAKAT

  Sadık olanlardan bahsediliyor Kuran’da, sadakat sahiplerinden…. Sadık olmanın tanımını yaparken , bize örnek olarak muhacirleri gösteriyor Rabbimiz;   “Bu mallar özellikle, Allah’tan bir lütuf ve hoşnutluk ararken ve Allah’ın dinine ve peygamberine yardım ederken yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılan fakir muhacirlerindir. İşte onlar sadıkların ta kendileridir.” (Haşr:8) “Mümin olanlar ancak o kimselerdir ki; Onlar Allah ve Resulüne iman ettiler. Sonra (daha&helliip;)

Yalnızca ALLAH (C.C.)

Yalnızca ALLAH değil midir bütün karanlıkları yararak aydınlığa kavuşturan? Yalnızca ALLAH değil midir daha adı anılmazken insanı yoktan var eden, ona Rabb’inin birliğine şehadet edebilme şerefini veren? Yalnızca ALLAH değil midir varlığı alemin denizlerinde bir damla bile etmeyen insana onca değeri veren? Yalnızca ALLAH değil midir akıl almayacak yüceliğiyle insanın kendisine “Allah’ım” diye hitap edebilmesine izin veren? Yalnızca ALLAH değil (daha&helliip;)

İnsanlığın Yegane Görevi : Adil Olabilmek…

Adalet; “hakkı” olana “hakkını” verebilmektir. Adaletin karşıtı ise “zulümdür” ki; hakkı olana hakkını vermemek ya da hakkının fazlasını vermek demektir. Rabbimiz Hadid Suresi 25. ayette şöyle buyurmaktadır; “Andolsun, biz peygamberlerimizi apaçık belgelerle gönderdik ve insanlar adaleti ayakta tutsunlar diye, onlarla birlikte kitabı ve mizanı indirdik…..” Mevdudi bu ayetin tefsirinde peygamberlerin hedefinin dünyada kişisel ve sosyal anlamda adaleti tesis etmek olduğunu (daha&helliip;)
Gerçek Mutluluk…

Gerçek Mutluluk…

İnsanların din anlayışında; genelde Müslümanların dünyada zorluklar üstüne zorluklar çekeceği, inanmayan kafir olanlarında dünyalarının cennetleri olacağı gibi bir inanış vardır. Oysa ki Kuran’da Rabbi’miz kendisine iman ve istiğfar edip ,teslim olanlara, ahirette güzellik ve mutluluk vereceği gibi “tabi ki dinde sebatın belirlenmesi için zorluk ve imtihanlar olacaktır “ama dünyada da rahmet ve nimetler vereceğini söylemektedir. Aynı şekilde birçok ayette Allah’a (daha&helliip;)